chiark / gitweb /
rename interfaces to <iface>_rename if rename fails