chiark / gitweb /
polkit: rename bus_verify_polkit() to bus_test_polkit() and make it strictly non...