chiark / gitweb /
import: rename download code from "import" to "pull"
[elogind.git] / po / pl.po
index 2581d01..64fc5d1 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,30 +1,87 @@
 # translation of pl.po to Polish
 # translation of pl.po to Polish
-# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
+# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011, 2013, 2014, 2015.
 # Zbigniew Jędrzejewski-Szmek <zbyszek@in.waw.pl>, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: systemd\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 # Zbigniew Jędrzejewski-Szmek <zbyszek@in.waw.pl>, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: systemd\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-10-14 16:18+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-10-14 16:20+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-02-19 16:14+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-02-19 16:15+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
-msgid "Authentication is required to set local machine information."
+#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:1
+msgid "Send passphrase back to system"
+msgstr "Wysłanie hasła z powrotem do systemu"
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:2
+msgid ""
+"Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić informacje o lokalnym komputerze."
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wysłać podane hasło z powrotem do "
+"systemu."
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:3
+msgid "Manage system services or other units"
+msgstr "Zarządzanie usługami lub innymi jednostkami systemu"
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:4
+msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać usługami lub innymi "
+"jednostkami systemu."
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:5
+msgid "Manage system service or unit files"
+msgstr "Zarządzanie plikami usług lub jednostek systemu"
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:6
+msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać plikami usług lub jednostek "
+"systemu."
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:7
+msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
+msgstr ""
+"Ustawienie lub usunięcie zmiennych środowiskowych menedżera systemu i usług"
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
+msgid ""
+"Authentication is required to set or unset system and service manager "
+"environment variables."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lub usunąć zmienne środowiskowe "
+"menedżera systemu i usług."
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:9
+msgid "Reload the systemd state"
+msgstr "Ponowne wczytanie stanu systemd"
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:10
+msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
+msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie wczytać stan systemd."
+
+#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
+msgid "Set host name"
+msgstr "Ustawienie nazwy komputera"
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
+#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
 msgid "Authentication is required to set the local host name."
 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić nazwę lokalnego komputera."
 
 msgid "Authentication is required to set the local host name."
 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić nazwę lokalnego komputera."
 
-#: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
+#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
+msgid "Set static host name"
+msgstr "Ustawienie statycznej nazwy komputera"
+
+#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
 msgid ""
 "Authentication is required to set the statically configured local host name, "
 "as well as the pretty host name."
 msgid ""
 "Authentication is required to set the statically configured local host name, "
 "as well as the pretty host name."
@@ -32,144 +89,397 @@ msgstr ""
 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić statycznie skonfigurowaną nazwę "
 "lokalnego komputera, a także jego ładną nazwę."
 
 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić statycznie skonfigurowaną nazwę "
 "lokalnego komputera, a także jego ładną nazwę."
 
-#: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
-msgid "Set host name"
-msgstr "Ustawienie nazwy komputera"
-
-#: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
+#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
 msgid "Set machine information"
 msgstr "Ustawienie informacji o komputerze"
 
 msgid "Set machine information"
 msgstr "Ustawienie informacji o komputerze"
 
-#: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
-msgid "Set static host name"
-msgstr "Ustawienie statycznej nazwy komputera"
+#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
+msgid "Authentication is required to set local machine information."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić informacje o lokalnym komputerze."
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
-msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
-msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić klawiaturę systemu."
+#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:1
+msgid "Download a VM or container image"
+msgstr "Pobranie obrazu maszyny wirtualnej lub kontenera"
+
+#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:2
+msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby pobrać obraz maszyny wirtualnej lub "
+"kontenera"
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
+#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
+msgid "Set system locale"
+msgstr "Ustawienie lokalizacji systemu"
+
+#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
 msgid "Authentication is required to set the system locale."
 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lokalizację systemu."
 
 msgid "Authentication is required to set the system locale."
 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lokalizację systemu."
 
-#: ../src/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:3
+#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:3
 msgid "Set system keyboard settings"
 msgstr "Ustawienie klawiatury systemu"
 
 msgid "Set system keyboard settings"
 msgstr "Ustawienie klawiatury systemu"
 
-#: ../src/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:4
-msgid "Set system locale"
-msgstr "Ustawienie lokalizacji systemu"
+#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:4
+msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
+msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić klawiaturę systemu."
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:1
-msgid "Allow attaching devices to seats"
-msgstr "Zezwolenie na podłączanie urządzeń do stanowisk"
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:1
+msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
+msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymywanie wyłączenia systemu"
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:2
-msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
-msgstr "Zezwolenie niezalogowanym użytkownikom na uruchamianie programów"
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:2
+msgid ""
+"Authentication is required for an application to inhibit system shutdown."
+msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać wyłączenie systemu."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:3
+msgid "Allow applications to delay system shutdown"
+msgstr "Zezwolenie programom na opóźnienie wyłączenia systemu"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:4
+msgid "Authentication is required for an application to delay system shutdown."
+msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby opóźnić wyłączenie systemu."
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:3
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:5
+msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
+msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymanie uśpienia systemu"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:6
+msgid "Authentication is required for an application to inhibit system sleep."
+msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać uśpienie systemu."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:7
+msgid "Allow applications to delay system sleep"
+msgstr "Zezwolenie programom na opóźnienie uśpienia systemu"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:8
+msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
+msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby opóźnić uśpienie systemu."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:9
+msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
+msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymanie automatycznego uśpienia systemu"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:10
 msgid ""
 msgid ""
-"Authentication is required to allow a non-logged-in user to run programs"
+"Authentication is required for an application to inhibit automatic system "
+"suspend."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić zezwolić niezalogowanym "
-"użytkownikom na uruchamianie programów"
+"Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać automatyczne uśpienie systemu."
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:4
-msgid "Authentication is required to allow attaching a device to a seat"
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:11
+msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na podłączenie urządzenia do "
-"stanowiska"
+"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza zasilania przez system"
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:5
-msgid "Authentication is required to allow powering off the system"
-msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na wyłączanie systemu"
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:12
+msgid ""
+"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
+"the power key."
+msgstr ""
+"Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza zasilania "
+"przez system."
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:6
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:13
+msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
+msgstr ""
+"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza uśpienia przez system"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:14
 msgid ""
 msgid ""
-"Authentication is required to allow powering off the system while other "
-"users are logged in"
+"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
+"the suspend key."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na wyłączanie systemu, kiedy są "
-"zalogowani inni użytkownicy"
+"Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza uśpienia "
+"przez system."
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:7
-msgid "Authentication is required to allow rebooting the system"
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:15
+msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na ponowne uruchamianie systemu"
+"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza hibernacji przez system"
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:8
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:16
 msgid ""
 msgid ""
-"Authentication is required to allow rebooting the system while other users "
-"are logged in"
+"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
+"the hibernate key."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na ponowne uruchamianie "
-"systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
+"Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza hibernacji "
+"przez system."
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:9
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:17
+msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
+msgstr ""
+"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi przełącznika pokrywy przez system"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:18
 msgid ""
 msgid ""
-"Authentication is required to allow resetting how devices are attached to "
-"seats"
+"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
+"the lid switch."
+msgstr ""
+"Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę przełącznika pokrywy "
+"przez system."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:19
+msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
+msgstr "Zezwolenie niezalogowanym użytkownikom na uruchamianie programów"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:20
+msgid "Authentication is required to run programs as a non-logged-in user."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na ponowne ustawianie sposobu "
-"podłączenia urządzeń do stanowisk"
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uruchamiać programy jako niezalogowany "
+"użytkownik."
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:10
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:21
+msgid "Allow attaching devices to seats"
+msgstr "Zezwolenie na podłączanie urządzeń do stanowisk"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:22
+msgid "Authentication is required for attaching a device to a seat."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby podłączyć urządzenie do stanowiska."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:23
 msgid "Flush device to seat attachments"
 msgstr "Usunięcie podłączenia urządzeń do stanowisk"
 
 msgid "Flush device to seat attachments"
 msgstr "Usunięcie podłączenia urządzeń do stanowisk"
 
-#: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:11
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:24
+msgid ""
+"Authentication is required for resetting how devices are attached to seats."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie ustawić sposób podłączenia "
+"urządzeń do stanowisk."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:25
 msgid "Power off the system"
 msgstr "Wyłączenie systemu"
 
 msgid "Power off the system"
 msgstr "Wyłączenie systemu"
 
-#: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:12
-msgid "Power off the system when other users are logged in"
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:26
+msgid "Authentication is required for powering off the system."
+msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:27
+msgid "Power off the system while other users are logged in"
 msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
 
 msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
 
-#: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:13
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:28
+msgid ""
+"Authentication is required for powering off the system while other users are "
+"logged in."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system, kiedy są zalogowani "
+"inni użytkownicy."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:29
+msgid "Power off the system while an application asked to inhibit it"
+msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:30
+msgid ""
+"Authentication is required for powering off the system while an application "
+"asked to inhibit it."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system, kiedy program zażądał "
+"jego wstrzymania."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:31
 msgid "Reboot the system"
 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu"
 
 msgid "Reboot the system"
 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu"
 
-#: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:14
-msgid "Reboot the system when other users are logged in"
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:32
+msgid "Authentication is required for rebooting the system."
+msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:33
+msgid "Reboot the system while other users are logged in"
 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
 
 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
 
-#: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:34
 msgid ""
 msgid ""
-"Authentication is required to control whether network time synchronization "
-"shall be enabled."
+"Authentication is required for rebooting the system while other users are "
+"logged in."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy włączyć synchronizację "
-"czasu przez sieć."
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system, kiedy są "
+"zalogowani inni użytkownicy."
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:35
+msgid "Reboot the system while an application asked to inhibit it"
+msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:36
 msgid ""
 msgid ""
-"Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
-"UTC time."
+"Authentication is required for rebooting the system while an application "
+"asked to inhibit it."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy RTC przechowuje czas "
-"lokalny lub czas UTC."
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system, kiedy program "
+"zażądał jego wstrzymania."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:37
+msgid "Suspend the system"
+msgstr "Uśpienie systemu"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:38
+msgid "Authentication is required for suspending the system."
+msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:39
+msgid "Suspend the system while other users are logged in"
+msgstr "Uśpienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:40
+msgid ""
+"Authentication is required for suspending the system while other users are "
+"logged in."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system, kiedy są zalogowani inni "
+"użytkownicy."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:41
+msgid "Suspend the system while an application asked to inhibit it"
+msgstr "Uśpienie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:42
+msgid ""
+"Authentication is required for suspending the system while an application "
+"asked to inhibit it."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system, kiedy program zażądał jego "
+"wstrzymania."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:43
+msgid "Hibernate the system"
+msgstr "Hibernacja systemu"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:44
+msgid "Authentication is required for hibernating the system."
+msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:45
+msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
+msgstr "Hibernacja systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:46
+msgid ""
+"Authentication is required for hibernating the system while other users are "
+"logged in."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy są zalogowani "
+"inni użytkownicy."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:47
+msgid "Hibernate the system while an application asked to inhibit it"
+msgstr "Hibernacja systemu, kiedy program zażądał jej wstrzymania"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:48
+msgid ""
+"Authentication is required for hibernating the system while an application "
+"asked to inhibit it."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy program "
+"zażądał jej wstrzymania."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:49
+msgid "Manage active sessions, users and seats"
+msgstr "Zarządzanie aktywnymi sesjami, użytkownikami i stanowiskami"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:50
+msgid ""
+"Authentication is required for managing active sessions, users and seats."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać aktywnymi sesjami, "
+"użytkownikami i stanowiskami."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:51
+msgid "Lock or unlock active sessions"
+msgstr "Zablokowanie lub odblokowanie aktywnych sesji"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:52
+msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zablokować lub odblokować aktywne sesje."
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:1
+msgid "Log into a local container"
+msgstr "Logowanie do lokalnego kontenera"
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:2
+msgid "Authentication is required to log into a local container."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zalogować się do lokalnego kontenera."
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:3
+msgid "Manage local virtual machines and containers"
+msgstr "Zarządzanie lokalnymi maszynami wirtualnymi i kontenerami"
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:4
+msgid ""
+"Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać lokalnymi maszynami "
+"wirtualnymi i kontenerami."
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:5
+msgid "Manage local virtual machine and container images"
+msgstr "Zarządzanie lokalnymi obrazami maszyn wirtualnych i kontenerów"
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:6
+msgid ""
+"Authentication is required to manage local virtual machine and container "
+"images."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać lokalnymi obrazami maszyn "
+"wirtualnych i kontenerów."
+
+#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
+msgid "Set system time"
+msgstr "Ustawienie czasu systemu"
+
+#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
 msgid "Authentication is required to set the system time."
 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić czas systemu."
 
 msgid "Authentication is required to set the system time."
 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić czas systemu."
 
-#: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
+#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
+msgid "Set system timezone"
+msgstr "Ustawienie strefy czasowej systemu"
+
+#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
 msgid "Authentication is required to set the system timezone."
 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić strefę czasową systemu."
 
 msgid "Authentication is required to set the system timezone."
 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić strefę czasową systemu."
 
-#: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
+#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
 msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
 msgstr "Ustawienie RTC na lokalną strefę czasową lub strefę UTC"
 
 msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
 msgstr "Ustawienie RTC na lokalną strefę czasową lub strefę UTC"
 
-#: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
-msgid "Set system time"
-msgstr "Ustawienie czasu systemu"
-
-#: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
-msgid "Set system timezone"
-msgstr "Ustawienie strefy czasowej systemu"
+#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
+msgid ""
+"Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
+"UTC time."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy RTC przechowuje czas "
+"lokalny lub czas UTC."
 
 
-#: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
+#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
 msgid "Turn network time synchronization on or off"
 msgstr "Włączenie lub wyłączenie synchronizacji czasu przez sieć"
 msgid "Turn network time synchronization on or off"
 msgstr "Włączenie lub wyłączenie synchronizacji czasu przez sieć"
+
+#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
+msgid ""
+"Authentication is required to control whether network time synchronization "
+"shall be enabled."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy włączyć synchronizację "
+"czasu przez sieć."
+
+#: ../src/fsckd/fsckd.c:186
+msgid "Press Ctrl+C to cancel all filesystem checks in progress"
+msgstr ""
+"Naciśnięcie klawiszy Ctrl+C anuluje wszystkie trwające procesy sprawdzania "
+"systemów plików"
+
+#: ../src/fsckd/fsckd.c:227
+#, c-format
+msgid "Checking in progress on %d disk (%3.1f%% complete)"
+msgid_plural "Checking in progress on %d disks (%3.1f%% complete)"
+msgstr[0] "Trwa sprawdzanie %d dysku (ukończono %3.1f%%)"
+msgstr[1] "Trwa sprawdzanie %d dysków (ukończono %3.1f%%)"
+msgstr[2] "Trwa sprawdzanie %d dysków (ukończono %3.1f%%)"