chiark / gitweb /
132b2abdbf7d401a1cf67d8be609a0ceb7fba47e
[elogind.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation for systemd.
2 # Copyright © 2015 systemd's COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the systemd package.
4 # Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>, 2015.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: systemd master\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi?product=sys"
9 "temd&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
10 "POT-Creation-Date: 2015-01-04 11:43+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2015-01-05 13:38+0200\n"
12 "Last-Translator: Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>\n"
13 "Language-Team: Swedish\n"
14 "Language: sv\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
20
21 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
22 msgid "Set host name"
23 msgstr "Ange värdnamn"
24
25 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
26 msgid "Authentication is required to set the local host name."
27 msgstr "Autentisering krävs för att ange lokalt värdnamn."
28
29 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
30 msgid "Set static host name"
31 msgstr "Ange statiskt värdnamn"
32
33 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
34 msgid ""
35 "Authentication is required to set the statically configured local host name, "
36 "as well as the pretty host name."
37 msgstr ""
38 "Autentisering krävs för att ange det statiskt konfigurerade lokala "
39 "värdnamnet såväl som det stiliga värdnamnet."
40
41 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
42 msgid "Set machine information"
43 msgstr "Ange datorinformation"
44
45 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
46 msgid "Authentication is required to set local machine information."
47 msgstr "Autentisering krävs för att ange lokal datorinformation."
48
49 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
50 msgid "Set system locale"
51 msgstr "Ange systemlokal"
52
53 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
54 msgid "Authentication is required to set the system locale."
55 msgstr "Autentisering krävs för att ange systemlokal."
56
57 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:3
58 msgid "Set system keyboard settings"
59 msgstr "Ange systeminställningar för tangentbord"
60
61 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:4
62 msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
63 msgstr "Autentisering krävs för att ange systeminställningar för tangentbord."
64
65 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:1
66 msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
67 msgstr "Tillåt program att hindra systemavstängning"
68
69 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:2
70 msgid ""
71 "Authentication is required for an application to inhibit system shutdown."
72 msgstr ""
73 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemavstängning."
74
75 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:3
76 msgid "Allow applications to delay system shutdown"
77 msgstr "Tillåt program att fördröja systemavstängning"
78
79 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:4
80 msgid "Authentication is required for an application to delay system shutdown."
81 msgstr ""
82 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att fördröja "
83 "systemavstängning."
84
85 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:5
86 msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
87 msgstr "Tillåt program att hindra system att försättas i viloläge"
88
89 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:6
90 msgid "Authentication is required for an application to inhibit system sleep."
91 msgstr ""
92 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra ett system att "
93 "försättas i viloläge."
94
95 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:7
96 msgid "Allow applications to delay system sleep"
97 msgstr "Tillåt program att fördröja att system försätts i viloläge"
98
99 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:8
100 msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
101 msgstr ""
102 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att fördröja ett system att "
103 "försättas i viloläge."
104
105 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:9
106 msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
107 msgstr "Tillåt program att hindra automatiskt systemvänteläge"
108
109 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:10
110 msgid ""
111 "Authentication is required for an application to inhibit automatic system "
112 "suspend."
113 msgstr ""
114 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra automatiskt "
115 "systemvänteläge."
116
117 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:11
118 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
119 msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av strömknappen"
120
121 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:12
122 msgid ""
123 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
124 "the power key."
125 msgstr ""
126 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
127 "av strömknappen."
128
129 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:13
130 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
131 msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av väntelägesknappen"
132
133 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:14
134 msgid ""
135 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
136 "the suspend key."
137 msgstr ""
138 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
139 "av väntelägesknappen."
140
141 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:15
142 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
143 msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av vilolägesknappen"
144
145 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:16
146 msgid ""
147 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
148 "the hibernate key."
149 msgstr ""
150 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
151 "av vilolägesknappen."
152
153 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:17
154 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
155 msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av växel för datorhölje"
156
157 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:18
158 msgid ""
159 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
160 "the lid switch."
161 msgstr ""
162 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
163 "av brytaren för datorhöljet."
164
165 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:19
166 msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
167 msgstr "Tillåt ej inloggade användare att köra program"
168
169 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:20
170 msgid "Authentication is required to run programs as a non-logged-in user."
171 msgstr ""
172 "Autentisering krävs för att köra program som en icke inloggad användare."
173
174 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:21
175 msgid "Allow attaching devices to seats"
176 msgstr "Tillåt att binda enheter till platser"
177
178 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:22
179 msgid "Authentication is required for attaching a device to a seat."
180 msgstr "Autentisering krävs för att binda en enhet till en plats."
181
182 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:23
183 msgid "Flush device to seat attachments"
184 msgstr "Töm bindningar för enhet-till-plats"
185
186 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:24
187 msgid ""
188 "Authentication is required for resetting how devices are attached to seats."
189 msgstr ""
190 "Autentisering krävs för att återställa hur enheter är bundna till platser."
191
192 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:25
193 msgid "Power off the system"
194 msgstr "Stäng av systemet"
195
196 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:26
197 msgid "Authentication is required for powering off the system."
198 msgstr "Autentisering krävs för att stänga av systemet."
199
200 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:27
201 msgid "Power off the system while other users are logged in"
202 msgstr "Stäng av systemet medan andra användare är inloggade"
203
204 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:28
205 msgid ""
206 "Authentication is required for powering off the system while other users are "
207 "logged in."
208 msgstr ""
209 "Autentisering krävs för att stänga av systemet medan andra användare är "
210 "inloggade."
211
212 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:29
213 msgid "Power off the system while an application asked to inhibit it"
214 msgstr "Stäng av systemet även då ett program hindrar det"
215
216 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:30
217 msgid ""
218 "Authentication is required for powering off the system while an application "
219 "asked to inhibit it."
220 msgstr ""
221 "Autentisering krävs för att stänga av systemet även då ett program hindrar "
222 "det."
223
224 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:31
225 msgid "Reboot the system"
226 msgstr "Starta om systemet"
227
228 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:32
229 msgid "Authentication is required for rebooting the system."
230 msgstr "Autentisering krävs för att starta om systemet."
231
232 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:33
233 msgid "Reboot the system while other users are logged in"
234 msgstr "Starta om systemet medan andra användare är inloggade"
235
236 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:34
237 msgid ""
238 "Authentication is required for rebooting the system while other users are "
239 "logged in."
240 msgstr ""
241 "Autentisering krävs för att starta om systemet medan andra användare är "
242 "inloggade."
243
244 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:35
245 msgid "Reboot the system while an application asked to inhibit it"
246 msgstr "Starta om systemet även då ett program hindrar det."
247
248 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:36
249 msgid ""
250 "Authentication is required for rebooting the system while an application "
251 "asked to inhibit it."
252 msgstr ""
253 "Autentisering krävs för att starta om systemet även då ett program hindrar "
254 "det."
255
256 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:37
257 msgid "Suspend the system"
258 msgstr "Försätt system i vänteläge"
259
260 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:38
261 msgid "Authentication is required for suspending the system."
262 msgstr "Autentisering krävs för att försätta system i vänteläge."
263
264 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:39
265 msgid "Suspend the system while other users are logged in"
266 msgstr "Försätt systemet i vänteläge medan andra användare är inloggade"
267
268 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:40
269 msgid ""
270 "Authentication is required for suspending the system while other users are "
271 "logged in."
272 msgstr ""
273 "Autentisering krävs för att försätta systemet i vänteläge medan andra "
274 "användare är inloggade."
275
276 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:41
277 msgid "Suspend the system while an application asked to inhibit it"
278 msgstr "Försätt systemet i vänteläge även då ett program hindrar det"
279
280 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:42
281 msgid ""
282 "Authentication is required for suspending the system while an application "
283 "asked to inhibit it."
284 msgstr ""
285 "Autentisering krävs för att försätta ett program i vänteläge även då ett "
286 "program hindrar det."
287
288 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:43
289 msgid "Hibernate the system"
290 msgstr "Försätt systemet i viloläge"
291
292 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:44
293 msgid "Authentication is required for hibernating the system."
294 msgstr "Autentisering krävs för att försätta systemet i viloläge."
295
296 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:45
297 msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
298 msgstr "Försätt systemet i viloläge medan andra användare är inloggade"
299
300 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:46
301 msgid ""
302 "Authentication is required for hibernating the system while other users are "
303 "logged in."
304 msgstr ""
305 "Autentisering krävs för att försätta systemet i viloläge medan andra "
306 "användare är inloggade."
307
308 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:47
309 msgid "Hibernate the system while an application asked to inhibit it"
310 msgstr "Försätt systemet i viloläge även då ett program hindrar det"
311
312 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:48
313 msgid ""
314 "Authentication is required for hibernating the system while an application "
315 "asked to inhibit it."
316 msgstr ""
317 "Autentisering krävs för att försätta ett program i viloläge även då ett "
318 "program hindrar det."
319
320 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:1
321 msgid "Log into a local container"
322 msgstr "Logga till en lokal behållare"
323
324 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:2
325 msgid "Authentication is required to log into a local container"
326 msgstr "Autentisering krävs för att tillåta loggning till en lokal behållare."
327
328 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
329 msgid "Set system time"
330 msgstr "Ange systemtid"
331
332 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
333 msgid "Authentication is required to set the system time."
334 msgstr "Autentisering krävs för ange systemtiden."
335
336 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
337 msgid "Set system timezone"
338 msgstr "Ange systemets tidszon"
339
340 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
341 msgid "Authentication is required to set the system timezone."
342 msgstr "Autentisering krävs för att ange systemets tidszon."
343
344 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
345 msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
346 msgstr ""
347 "Sätt realtidsklocka (RTC) till lokal tidszon eller koordinerad universell "
348 "tid (UTC)"
349
350 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
351 msgid ""
352 "Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
353 "UTC time."
354 msgstr ""
355 "Autentisering krävs för att kunna kontrollera huruvida realtidsklockan (RTC) "
356 "lagrar den lokala eller koordinerade universella tiden (UTC)."
357
358 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
359 msgid "Turn network time synchronization on or off"
360 msgstr "Växla synkronisering av nätverkstid på och av"
361
362 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
363 msgid ""
364 "Authentication is required to control whether network time synchronization "
365 "shall be enabled."
366 msgstr ""
367 "Autentisering krävs för att kontrollera huruvida synkronisering av "
368 "nätverkstid ska vara aktiverat."
369
370 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:1
371 msgid "Send passphrase back to system"
372 msgstr "Skicka tillbaka lösenfras till system"
373
374 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:2
375 msgid ""
376 "Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
377 msgstr ""
378 "Autentisering krävs för att skicka tillbaka den angivna lösenfrasen till "
379 "systemet."
380
381 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:3
382 msgid "Manage system services or units"
383 msgstr "Hantera systemtjänster eller enheter"
384
385 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:4
386 msgid "Authentication is required to manage system services or units."
387 msgstr "Autentisering krävs för att hantera systemtjänster eller enheter."
388
389 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:5
390 msgid "Manage system service or unit files"
391 msgstr "Hantera systemtjänster eller enhetsfiler"
392
393 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:6
394 msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
395 msgstr "Autentisering krävs för att hantera systemtjänster eller enhetsfiler."
396
397 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:7
398 msgid "Reload the systemd state"
399 msgstr "Läs om tillståndet för systemd"
400
401 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
402 msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
403 msgstr "Autentisering krävs för att läsa om tillståndet för systemd."
404
405 #: ../src/fsckd/fsckd.c:186
406 msgid "Press Ctrl+C to cancel all filesystem checks in progress"
407 msgstr ""
408
409 #: ../src/fsckd/fsckd.c:227
410 #, c-format
411 msgid "Checking in progress on %d disk (%3.1f%% complete)"
412 msgid_plural "Checking in progress on %d disks (%3.1f%% complete)"
413 msgstr[0] ""
414 msgstr[1] ""