chiark / gitweb /
Prep v230: Update POT files to upstream
[elogind.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016.
3 # Zbigniew Jędrzejewski-Szmek <zbyszek@in.waw.pl>, 2011.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: systemd\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2016-04-23 14:24+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2016-04-23 14:25+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
18 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
19
20 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:1
21 msgid "Send passphrase back to system"
22 msgstr "Wysłanie hasła z powrotem do systemu"
23
24 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:2
25 msgid ""
26 "Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
27 msgstr ""
28 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wysłać podane hasło z powrotem do "
29 "systemu."
30
31 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:3
32 msgid "Manage system services or other units"
33 msgstr "Zarządzanie usługami lub innymi jednostkami systemu"
34
35 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:4
36 msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
37 msgstr ""
38 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać usługami lub innymi "
39 "jednostkami systemu."
40
41 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:5
42 msgid "Manage system service or unit files"
43 msgstr "Zarządzanie plikami usług lub jednostek systemu"
44
45 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:6
46 msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
47 msgstr ""
48 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać plikami usług lub jednostek "
49 "systemu."
50
51 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:7
52 msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
53 msgstr ""
54 "Ustawienie lub usunięcie zmiennych środowiskowych menedżera systemu i usług"
55
56 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
57 msgid ""
58 "Authentication is required to set or unset system and service manager "
59 "environment variables."
60 msgstr ""
61 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lub usunąć zmienne środowiskowe "
62 "menedżera systemu i usług."
63
64 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:9
65 msgid "Reload the systemd state"
66 msgstr "Ponowne wczytanie stanu systemd"
67
68 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:10
69 msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
70 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie wczytać stan systemd."
71
72 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
73 msgid "Set host name"
74 msgstr "Ustawienie nazwy komputera"
75
76 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
77 msgid "Authentication is required to set the local host name."
78 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić nazwę lokalnego komputera."
79
80 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
81 msgid "Set static host name"
82 msgstr "Ustawienie statycznej nazwy komputera"
83
84 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
85 msgid ""
86 "Authentication is required to set the statically configured local host name, "
87 "as well as the pretty host name."
88 msgstr ""
89 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić statycznie skonfigurowaną nazwę "
90 "lokalnego komputera, a także jego ładną nazwę."
91
92 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
93 msgid "Set machine information"
94 msgstr "Ustawienie informacji o komputerze"
95
96 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
97 msgid "Authentication is required to set local machine information."
98 msgstr ""
99 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić informacje o lokalnym komputerze."
100
101 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:1
102 msgid "Import a VM or container image"
103 msgstr "Import obrazu maszyny wirtualnej lub kontenera"
104
105 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:2
106 msgid "Authentication is required to import a VM or container image"
107 msgstr ""
108 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zaimportować obraz maszyny wirtualnej "
109 "lub kontenera"
110
111 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:3
112 msgid "Export a VM or container image"
113 msgstr "Eksport obrazu maszyny wirtualnej lub kontenera"
114
115 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:4
116 msgid "Authentication is required to export a VM or container image"
117 msgstr ""
118 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyeksportować obraz maszyny wirtualnej "
119 "lub kontenera"
120
121 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:5
122 msgid "Download a VM or container image"
123 msgstr "Pobranie obrazu maszyny wirtualnej lub kontenera"
124
125 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:6
126 msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
127 msgstr ""
128 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby pobrać obraz maszyny wirtualnej lub "
129 "kontenera"
130
131 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
132 msgid "Set system locale"
133 msgstr "Ustawienie lokalizacji systemu"
134
135 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
136 msgid "Authentication is required to set the system locale."
137 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lokalizację systemu."
138
139 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:3
140 msgid "Set system keyboard settings"
141 msgstr "Ustawienie klawiatury systemu"
142
143 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:4
144 msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
145 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić klawiaturę systemu."
146
147 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:1
148 msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
149 msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymywanie wyłączenia systemu"
150
151 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:2
152 msgid ""
153 "Authentication is required for an application to inhibit system shutdown."
154 msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać wyłączenie systemu."
155
156 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:3
157 msgid "Allow applications to delay system shutdown"
158 msgstr "Zezwolenie programom na opóźnienie wyłączenia systemu"
159
160 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:4
161 msgid "Authentication is required for an application to delay system shutdown."
162 msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby opóźnić wyłączenie systemu."
163
164 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:5
165 msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
166 msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymanie uśpienia systemu"
167
168 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:6
169 msgid "Authentication is required for an application to inhibit system sleep."
170 msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać uśpienie systemu."
171
172 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:7
173 msgid "Allow applications to delay system sleep"
174 msgstr "Zezwolenie programom na opóźnienie uśpienia systemu"
175
176 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:8
177 msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
178 msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby opóźnić uśpienie systemu."
179
180 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:9
181 msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
182 msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymanie automatycznego uśpienia systemu"
183
184 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:10
185 msgid ""
186 "Authentication is required for an application to inhibit automatic system "
187 "suspend."
188 msgstr ""
189 "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać automatyczne uśpienie systemu."
190
191 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:11
192 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
193 msgstr ""
194 "Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza zasilania przez system"
195
196 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:12
197 msgid ""
198 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
199 "the power key."
200 msgstr ""
201 "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza zasilania "
202 "przez system."
203
204 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:13
205 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
206 msgstr ""
207 "Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza uśpienia przez system"
208
209 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:14
210 msgid ""
211 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
212 "the suspend key."
213 msgstr ""
214 "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza uśpienia "
215 "przez system."
216
217 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:15
218 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
219 msgstr ""
220 "Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza hibernacji przez system"
221
222 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:16
223 msgid ""
224 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
225 "the hibernate key."
226 msgstr ""
227 "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza hibernacji "
228 "przez system."
229
230 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:17
231 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
232 msgstr ""
233 "Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi przełącznika pokrywy przez system"
234
235 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:18
236 msgid ""
237 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
238 "the lid switch."
239 msgstr ""
240 "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę przełącznika pokrywy "
241 "przez system."
242
243 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:19
244 msgid "Allow non-logged-in user to run programs"
245 msgstr "Zezwolenie niezalogowanemu użytkownikowi na uruchamianie programów"
246
247 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:20
248 msgid "Explicit request is required to run programs as a non-logged-in user."
249 msgstr ""
250 "Wymagane jest bezpośrednie żądanie, aby uruchamiać programy jako "
251 "niezalogowany użytkownik."
252
253 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:21
254 msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
255 msgstr "Zezwolenie niezalogowanym użytkownikom na uruchamianie programów"
256
257 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:22
258 msgid "Authentication is required to run programs as a non-logged-in user."
259 msgstr ""
260 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uruchamiać programy jako niezalogowany "
261 "użytkownik."
262
263 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:23
264 msgid "Allow attaching devices to seats"
265 msgstr "Zezwolenie na podłączanie urządzeń do stanowisk"
266
267 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:24
268 msgid "Authentication is required for attaching a device to a seat."
269 msgstr ""
270 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby podłączyć urządzenie do stanowiska."
271
272 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:25
273 msgid "Flush device to seat attachments"
274 msgstr "Usunięcie podłączenia urządzeń do stanowisk"
275
276 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:26
277 msgid ""
278 "Authentication is required for resetting how devices are attached to seats."
279 msgstr ""
280 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie ustawić sposób podłączenia "
281 "urządzeń do stanowisk."
282
283 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:27
284 msgid "Power off the system"
285 msgstr "Wyłączenie systemu"
286
287 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:28
288 msgid "Authentication is required for powering off the system."
289 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system."
290
291 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:29
292 msgid "Power off the system while other users are logged in"
293 msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
294
295 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:30
296 msgid ""
297 "Authentication is required for powering off the system while other users are "
298 "logged in."
299 msgstr ""
300 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system, kiedy są zalogowani "
301 "inni użytkownicy."
302
303 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:31
304 msgid "Power off the system while an application asked to inhibit it"
305 msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"
306
307 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:32
308 msgid ""
309 "Authentication is required for powering off the system while an application "
310 "asked to inhibit it."
311 msgstr ""
312 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system, kiedy program zażądał "
313 "jego wstrzymania."
314
315 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:33
316 msgid "Reboot the system"
317 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu"
318
319 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:34
320 msgid "Authentication is required for rebooting the system."
321 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system."
322
323 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:35
324 msgid "Reboot the system while other users are logged in"
325 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
326
327 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:36
328 msgid ""
329 "Authentication is required for rebooting the system while other users are "
330 "logged in."
331 msgstr ""
332 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system, kiedy są "
333 "zalogowani inni użytkownicy."
334
335 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:37
336 msgid "Reboot the system while an application asked to inhibit it"
337 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"
338
339 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:38
340 msgid ""
341 "Authentication is required for rebooting the system while an application "
342 "asked to inhibit it."
343 msgstr ""
344 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system, kiedy program "
345 "zażądał jego wstrzymania."
346
347 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:39
348 msgid "Suspend the system"
349 msgstr "Uśpienie systemu"
350
351 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:40
352 msgid "Authentication is required for suspending the system."
353 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system."
354
355 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:41
356 msgid "Suspend the system while other users are logged in"
357 msgstr "Uśpienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
358
359 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:42
360 msgid ""
361 "Authentication is required for suspending the system while other users are "
362 "logged in."
363 msgstr ""
364 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system, kiedy są zalogowani inni "
365 "użytkownicy."
366
367 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:43
368 msgid "Suspend the system while an application asked to inhibit it"
369 msgstr "Uśpienie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"
370
371 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:44
372 msgid ""
373 "Authentication is required for suspending the system while an application "
374 "asked to inhibit it."
375 msgstr ""
376 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system, kiedy program zażądał jego "
377 "wstrzymania."
378
379 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:45
380 msgid "Hibernate the system"
381 msgstr "Hibernacja systemu"
382
383 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:46
384 msgid "Authentication is required for hibernating the system."
385 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system."
386
387 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:47
388 msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
389 msgstr "Hibernacja systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
390
391 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:48
392 msgid ""
393 "Authentication is required for hibernating the system while other users are "
394 "logged in."
395 msgstr ""
396 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy są zalogowani "
397 "inni użytkownicy."
398
399 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:49
400 msgid "Hibernate the system while an application asked to inhibit it"
401 msgstr "Hibernacja systemu, kiedy program zażądał jej wstrzymania"
402
403 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:50
404 msgid ""
405 "Authentication is required for hibernating the system while an application "
406 "asked to inhibit it."
407 msgstr ""
408 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy program "
409 "zażądał jej wstrzymania."
410
411 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:51
412 msgid "Manage active sessions, users and seats"
413 msgstr "Zarządzanie aktywnymi sesjami, użytkownikami i stanowiskami"
414
415 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:52
416 msgid ""
417 "Authentication is required for managing active sessions, users and seats."
418 msgstr ""
419 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać aktywnymi sesjami, "
420 "użytkownikami i stanowiskami."
421
422 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:53
423 msgid "Lock or unlock active sessions"
424 msgstr "Zablokowanie lub odblokowanie aktywnych sesji"
425
426 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:54
427 msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
428 msgstr ""
429 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zablokować lub odblokować aktywne sesje."
430
431 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:55
432 msgid "Allow indication to the firmware to boot to setup interface"
433 msgstr "Wskazanie oprogramowaniu sprzętowemu, aby uruchomić interfejs ustawień"
434
435 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:56
436 msgid ""
437 "Authentication is required to indicate to the firmware to boot to setup "
438 "interface."
439 msgstr ""
440 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wskazać oprogramowaniu sprzętowemu, że "
441 "należy uruchomić interfejs ustawień."
442
443 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:57
444 msgid "Set a wall message"
445 msgstr "Ustawienie komunikatu wall"
446
447 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:58
448 msgid "Authentication is required to set a wall message"
449 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić komunikat wall"
450
451 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:1
452 msgid "Log into a local container"
453 msgstr "Logowanie do lokalnego kontenera"
454
455 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:2
456 msgid "Authentication is required to log into a local container."
457 msgstr ""
458 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zalogować się do lokalnego kontenera."
459
460 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:3
461 msgid "Log into the local host"
462 msgstr "Logowanie do lokalnego komputera"
463
464 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:4
465 msgid "Authentication is required to log into the local host."
466 msgstr ""
467 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zalogować się do lokalnego komputera."
468
469 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:5
470 msgid "Acquire a shell in a local container"
471 msgstr "Uzyskanie powłoki w lokalnym kontenerze"
472
473 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:6
474 msgid "Authentication is required to acquire a shell in a local container."
475 msgstr ""
476 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać powłokę w lokalnym kontenerze."
477
478 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:7
479 msgid "Acquire a shell on the local host"
480 msgstr "Uzyskanie powłoki na lokalnym komputerze"
481
482 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:8
483 msgid "Authentication is required to acquire a shell on the local host."
484 msgstr ""
485 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać powłokę na lokalnym komputerze."
486
487 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:9
488 msgid "Acquire a pseudo TTY in a local container"
489 msgstr "Uzyskanie pseudo-TTY w lokalnym kontenerze"
490
491 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:10
492 msgid ""
493 "Authentication is required to acquire a pseudo TTY in a local container."
494 msgstr ""
495 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać pseudo-TTY w lokalnym kontenerze."
496
497 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:11
498 msgid "Acquire a pseudo TTY on the local host"
499 msgstr "Uzyskanie pseudo-TTY na lokalnym komputerze"
500
501 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:12
502 msgid "Authentication is required to acquire a pseudo TTY on the local host."
503 msgstr ""
504 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać pseudo-TTY na lokalnym "
505 "komputerze."
506
507 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:13
508 msgid "Manage local virtual machines and containers"
509 msgstr "Zarządzanie lokalnymi maszynami wirtualnymi i kontenerami"
510
511 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:14
512 msgid ""
513 "Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
514 msgstr ""
515 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać lokalnymi maszynami "
516 "wirtualnymi i kontenerami."
517
518 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:15
519 msgid "Manage local virtual machine and container images"
520 msgstr "Zarządzanie lokalnymi obrazami maszyn wirtualnych i kontenerów"
521
522 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:16
523 msgid ""
524 "Authentication is required to manage local virtual machine and container "
525 "images."
526 msgstr ""
527 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać lokalnymi obrazami maszyn "
528 "wirtualnych i kontenerów."
529
530 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
531 msgid "Set system time"
532 msgstr "Ustawienie czasu systemu"
533
534 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
535 msgid "Authentication is required to set the system time."
536 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić czas systemu."
537
538 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
539 msgid "Set system timezone"
540 msgstr "Ustawienie strefy czasowej systemu"
541
542 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
543 msgid "Authentication is required to set the system timezone."
544 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić strefę czasową systemu."
545
546 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
547 msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
548 msgstr "Ustawienie RTC na lokalną strefę czasową lub strefę UTC"
549
550 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
551 msgid ""
552 "Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
553 "UTC time."
554 msgstr ""
555 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy RTC przechowuje czas "
556 "lokalny lub czas UTC."
557
558 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
559 msgid "Turn network time synchronization on or off"
560 msgstr "Włączenie lub wyłączenie synchronizacji czasu przez sieć"
561
562 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
563 msgid ""
564 "Authentication is required to control whether network time synchronization "
565 "shall be enabled."
566 msgstr ""
567 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy włączyć synchronizację "
568 "czasu przez sieć."
569
570 #: ../src/core/dbus-unit.c:450
571 msgid "Authentication is required to start '$(unit)'."
572 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uruchomić jednostkę „$(unit)”."
573
574 #: ../src/core/dbus-unit.c:451
575 msgid "Authentication is required to stop '$(unit)'."
576 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zatrzymać jednostkę „$(unit)”."
577
578 #: ../src/core/dbus-unit.c:452
579 msgid "Authentication is required to reload '$(unit)'."
580 msgstr ""
581 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie wczytać jednostkę „$(unit)”."
582
583 #: ../src/core/dbus-unit.c:453 ../src/core/dbus-unit.c:454
584 msgid "Authentication is required to restart '$(unit)'."
585 msgstr ""
586 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić jednostkę „$(unit)”."
587
588 #: ../src/core/dbus-unit.c:560
589 msgid "Authentication is required to kill '$(unit)'."
590 msgstr ""
591 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wymusić wyłączenie jednostki „$(unit)”."
592
593 #: ../src/core/dbus-unit.c:590
594 msgid "Authentication is required to reset the \"failed\" state of '$(unit)'."
595 msgstr ""
596 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby przywrócić stan „failed” (niepowodzenia) "
597 "jednostki „$(unit)”."
598
599 #: ../src/core/dbus-unit.c:622
600 msgid "Authentication is required to set properties on '$(unit)'."
601 msgstr ""
602 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić właściwości jednostki „$(unit)”."
603
604 #~ msgid "Press Ctrl+C to cancel all filesystem checks in progress"
605 #~ msgstr ""
606 #~ "Naciśnięcie klawiszy Ctrl+C anuluje wszystkie trwające procesy "
607 #~ "sprawdzania systemów plików"
608
609 #~ msgid "Checking in progress on %d disk (%3.1f%% complete)"
610 #~ msgid_plural "Checking in progress on %d disks (%3.1f%% complete)"
611 #~ msgstr[0] "Trwa sprawdzanie %d dysku (ukończono %3.1f%%)"
612 #~ msgstr[1] "Trwa sprawdzanie %d dysków (ukończono %3.1f%%)"
613 #~ msgstr[2] "Trwa sprawdzanie %d dysków (ukończono %3.1f%%)"