chiark / gitweb /
machined: fix grammar in org.freedesktop.machine1.policy.in
[elogind.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011, 2013, 2014.
3 # Zbigniew Jędrzejewski-Szmek <zbyszek@in.waw.pl>, 2011.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: systemd\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2014-08-24 18:10+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2014-08-24 18:15+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
19 msgid "Set host name"
20 msgstr "Ustawienie nazwy komputera"
21
22 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
23 msgid "Authentication is required to set the local host name."
24 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić nazwę lokalnego komputera."
25
26 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
27 msgid "Set static host name"
28 msgstr "Ustawienie statycznej nazwy komputera"
29
30 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
31 msgid ""
32 "Authentication is required to set the statically configured local host name, "
33 "as well as the pretty host name."
34 msgstr ""
35 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić statycznie skonfigurowaną nazwę "
36 "lokalnego komputera, a także jego ładną nazwę."
37
38 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
39 msgid "Set machine information"
40 msgstr "Ustawienie informacji o komputerze"
41
42 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
43 msgid "Authentication is required to set local machine information."
44 msgstr ""
45 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić informacje o lokalnym komputerze."
46
47 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
48 msgid "Set system locale"
49 msgstr "Ustawienie lokalizacji systemu"
50
51 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
52 msgid "Authentication is required to set the system locale."
53 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lokalizację systemu."
54
55 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:3
56 msgid "Set system keyboard settings"
57 msgstr "Ustawienie klawiatury systemu"
58
59 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:4
60 msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
61 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić klawiaturę systemu."
62
63 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:1
64 msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
65 msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymywanie wyłączenia systemu"
66
67 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:2
68 msgid ""
69 "Authentication is required to allow an application to inhibit system "
70 "shutdown."
71 msgstr ""
72 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na wstrzymanie "
73 "wyłączenia systemu."
74
75 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:3
76 msgid "Allow applications to delay system shutdown"
77 msgstr "Zezwolenie programom na opóźnienie wyłączenia systemu"
78
79 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:4
80 msgid ""
81 "Authentication is required to allow an application to delay system shutdown."
82 msgstr ""
83 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na opóźnienie "
84 "wyłączenia systemu."
85
86 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:5
87 msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
88 msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymanie uśpienia systemu"
89
90 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:6
91 msgid ""
92 "Authentication is required to allow an application to inhibit system sleep."
93 msgstr ""
94 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na wstrzymanie "
95 "uśpienia systemu."
96
97 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:7
98 msgid "Allow applications to delay system sleep"
99 msgstr "Zezwolenie programom na opóźnienie uśpienia systemu"
100
101 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:8
102 msgid ""
103 "Authentication is required to allow an application to delay system sleep."
104 msgstr ""
105 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na opóźnienie "
106 "uśpienia systemu."
107
108 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:9
109 msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
110 msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymanie automatycznego uśpienia systemu"
111
112 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:10
113 msgid ""
114 "Authentication is required to allow an application to inhibit automatic "
115 "system suspend."
116 msgstr ""
117 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na wstrzymanie "
118 "automatycznego uśpienia systemu."
119
120 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:11
121 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
122 msgstr ""
123 "Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza zasilania przez system"
124
125 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:12
126 msgid ""
127 "Authentication is required to allow an application to inhibit system "
128 "handling of the power key."
129 msgstr ""
130 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na wstrzymanie "
131 "obsługi klawisza zasilania przez system."
132
133 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:13
134 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
135 msgstr ""
136 "Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza uśpienia przez system"
137
138 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:14
139 msgid ""
140 "Authentication is required to allow an application to inhibit system "
141 "handling of the suspend key."
142 msgstr ""
143 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na wstrzymanie "
144 "obsługi klawisza uśpienia przez system."
145
146 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:15
147 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
148 msgstr ""
149 "Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza hibernacji przez system"
150
151 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:16
152 msgid ""
153 "Authentication is required to allow an application to inhibit system "
154 "handling of the hibernate key."
155 msgstr ""
156 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na wstrzymanie "
157 "obsługi klawisza hibernacji przez system."
158
159 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:17
160 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
161 msgstr ""
162 "Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi przełącznika pokrywy przez system"
163
164 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:18
165 msgid ""
166 "Authentication is required to allow an application to inhibit system "
167 "handling of the lid switch."
168 msgstr ""
169 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na wstrzymanie "
170 "obsługi przełącznika pokrywy przez system."
171
172 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:19
173 msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
174 msgstr "Zezwolenie niezalogowanym użytkownikom na uruchamianie programów"
175
176 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:20
177 msgid ""
178 "Authentication is required to allow a non-logged-in user to run programs."
179 msgstr ""
180 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić niezalogowanemu użytkownikowi "
181 "na uruchamianie programów."
182
183 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:21
184 msgid "Allow attaching devices to seats"
185 msgstr "Zezwolenie na podłączanie urządzeń do stanowisk"
186
187 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:22
188 msgid "Authentication is required for attaching a device to a seat."
189 msgstr ""
190 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby podłączyć urządzenie do stanowiska."
191
192 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:23
193 msgid "Flush device to seat attachments"
194 msgstr "Usunięcie podłączenia urządzeń do stanowisk"
195
196 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:24
197 msgid ""
198 "Authentication is required for resetting how devices are attached to seats."
199 msgstr ""
200 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie ustawić sposób podłączenia "
201 "urządzeń do stanowisk."
202
203 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:25
204 msgid "Power off the system"
205 msgstr "Wyłączenie systemu"
206
207 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:26
208 msgid "Authentication is required for powering off the system."
209 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system."
210
211 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:27
212 msgid "Power off the system while other users are logged in"
213 msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
214
215 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:28
216 msgid ""
217 "Authentication is required for powering off the system while other users are "
218 "logged in."
219 msgstr ""
220 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system, kiedy są zalogowani "
221 "inni użytkownicy."
222
223 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:29
224 msgid "Power off the system while an application asked to inhibit it"
225 msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"
226
227 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:30
228 msgid ""
229 "Authentication is required for powering off the system while an application "
230 "asked to inhibit it."
231 msgstr ""
232 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system, kiedy program zażądał "
233 "jego wstrzymania."
234
235 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:31
236 msgid "Reboot the system"
237 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu"
238
239 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:32
240 msgid "Authentication is required for rebooting the system."
241 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system."
242
243 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:33
244 msgid "Reboot the system while other users are logged in"
245 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
246
247 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:34
248 msgid ""
249 "Authentication is required for rebooting the system while other users are "
250 "logged in."
251 msgstr ""
252 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system, kiedy są "
253 "zalogowani inni użytkownicy."
254
255 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:35
256 msgid "Reboot the system while an application asked to inhibit it"
257 msgstr ""
258 "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy program poprosił o jego wstrzymanie"
259
260 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:36
261 msgid ""
262 "Authentication is required for rebooting the system while an application "
263 "asked to inhibit it."
264 msgstr ""
265 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system, kiedy program "
266 "zażądał jego wstrzymania."
267
268 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:37
269 msgid "Suspend the system"
270 msgstr "Uśpienie systemu"
271
272 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:38
273 msgid "Authentication is required for suspending the system."
274 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system."
275
276 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:39
277 msgid "Suspend the system while other users are logged in"
278 msgstr "Uśpienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
279
280 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:40
281 msgid ""
282 "Authentication is required for suspending the system while other users are "
283 "logged in."
284 msgstr ""
285 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system, kiedy są zalogowani inni "
286 "użytkownicy."
287
288 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:41
289 msgid "Suspend the system while an application asked to inhibit it"
290 msgstr "Uśpienie systemu, kiedy program poprosił o jego wstrzymanie"
291
292 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:42
293 msgid ""
294 "Authentication is required for suspending the system while an application "
295 "asked to inhibit it."
296 msgstr ""
297 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system, kiedy program zażądał jego "
298 "wstrzymania."
299
300 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:43
301 msgid "Hibernate the system"
302 msgstr "Hibernacja systemu"
303
304 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:44
305 msgid "Authentication is required for hibernating the system."
306 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system."
307
308 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:45
309 msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
310 msgstr "Hibernacja systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
311
312 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:46
313 msgid ""
314 "Authentication is required for hibernating the system while other users are "
315 "logged in."
316 msgstr ""
317 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy są zalogowani "
318 "inni użytkownicy."
319
320 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:47
321 msgid "Hibernate the system while an application asked to inhibit it"
322 msgstr "Hibernacja systemu, kiedy program zażądał jej wstrzymania"
323
324 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:48
325 msgid ""
326 "Authentication is required for hibernating the system while an application "
327 "asked to inhibit it."
328 msgstr ""
329 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy program "
330 "zażądał jej wstrzymania."
331
332 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
333 msgid "Set system time"
334 msgstr "Ustawienie czasu systemu"
335
336 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
337 msgid "Authentication is required to set the system time."
338 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić czas systemu."
339
340 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
341 msgid "Set system timezone"
342 msgstr "Ustawienie strefy czasowej systemu"
343
344 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
345 msgid "Authentication is required to set the system timezone."
346 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić strefę czasową systemu."
347
348 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
349 msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
350 msgstr "Ustawienie RTC na lokalną strefę czasową lub strefę UTC"
351
352 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
353 msgid ""
354 "Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
355 "UTC time."
356 msgstr ""
357 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy RTC przechowuje czas "
358 "lokalny lub czas UTC."
359
360 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
361 msgid "Turn network time synchronization on or off"
362 msgstr "Włączenie lub wyłączenie synchronizacji czasu przez sieć"
363
364 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
365 msgid ""
366 "Authentication is required to control whether network time synchronization "
367 "shall be enabled."
368 msgstr ""
369 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy włączyć synchronizację "
370 "czasu przez sieć."
371
372 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:1
373 msgid "Send passphrase back to system"
374 msgstr "Wysłanie hasła z powrotem do systemu"
375
376 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:2
377 msgid ""
378 "Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
379 msgstr ""
380 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wysłać podane hasło z powrotem do "
381 "systemu."
382
383 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:3
384 msgid "Privileged system and service manager access"
385 msgstr "Uprawniony dostęp do menedżera systemu i usług"
386
387 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:4
388 msgid "Authentication is required to access the system and service manager."
389 msgstr ""
390 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać dostęp do menedżera systemu i "
391 "usług."
392
393 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:5
394 msgid "Manage system services or units"
395 msgstr "Zarządzanie usługami lub jednostkami systemu"
396
397 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:6
398 msgid "Authentication is required to manage system services or units."
399 msgstr ""
400 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać usługami lub jednostkami "
401 "systemu."
402
403 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:7
404 msgid "Manage system service or unit files"
405 msgstr "Zarządzanie plikami usług lub jednostek systemu"
406
407 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
408 msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
409 msgstr ""
410 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać plikami usług lub jednostek "
411 "systemu."
412
413 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:9
414 msgid "Reload the systemd state"
415 msgstr "Ponowne wczytanie stanu systemd"
416
417 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:10
418 msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
419 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie wczytać stan systemd."