chiark / gitweb /
vol_id: add NetWare volume detection
[elogind.git] / extras / volume_id / lib / Makefile
1 # libvolume_id - read filesystem label/uuid
2 #
3 # Copyright (C) 2004-2006 Kay Sievers <kay.sievers@vrfy.org>
4 #
5 # Released under the GNU General Public License, version 2.
6 #
7 includedir =    ${prefix}/usr/include
8 libdir =        ${prefix}/lib
9 usrlibdir =     ${prefix}/usr/lib
10
11 INSTALL = /usr/bin/install -c
12 INSTALL_DATA  = ${INSTALL} -m 644
13 INSTALL_LIB = ${INSTALL} -m 755
14
15 SHLIB_CUR = 0
16 SHLIB_REV = 62
17 SHLIB_AGE = 0
18 SHLIB = libvolume_id.so.$(SHLIB_CUR).$(SHLIB_REV).$(SHLIB_AGE)
19
20 OBJS=                           \
21         ext.o                   \
22         fat.o                   \
23         hfs.o                   \
24         highpoint.o             \
25         isw_raid.o              \
26         lsi_raid.o              \
27         via_raid.o              \
28         silicon_raid.o          \
29         nvidia_raid.o           \
30         promise_raid.o          \
31         iso9660.o               \
32         jfs.o                   \
33         linux_raid.o            \
34         linux_swap.o            \
35         lvm.o                   \
36         ntfs.o                  \
37         reiserfs.o              \
38         udf.o                   \
39         ufs.o                   \
40         xfs.o                   \
41         cramfs.o                \
42         hpfs.o                  \
43         romfs.o                 \
44         sysv.o                  \
45         minix.o                 \
46         luks.o                  \
47         ocfs.o                  \
48         vxfs.o                  \
49         squashfs.o              \
50         netware.o               \
51         volume_id.o             \
52         util.o
53
54 HEADERS=                        \
55         libvolume_id.h          \
56         util.h
57
58 all: libvolume_id.a $(SHLIB) libvolume_id.pc
59 .PHONY: all
60 .DEFAULT: all
61
62 %.o: %.c
63         $(E) "  CC      " $@
64         $(Q) $(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $@
65
66 .shlib:
67         $(Q) mkdir .shlib
68
69 .shlib/%.o: %.c
70         $(E) "  CC      " $@
71         $(Q) $(CC) -c $(CFLAGS) -fPIC $< -o $@
72
73 libvolume_id.a: $(HEADERS) $(OBJS)
74         $(Q) rm -f $@
75         $(E) "  AR      " $@
76         $(Q) $(AR) cq $@ $(OBJS)
77         $(E) "  RANLIB  " $@
78         $(Q) $(RANLIB) $@
79
80 $(SHLIB): $(HEADERS) .shlib $(addprefix .shlib/,$(OBJS))
81         $(E) "  CC      " $@
82         $(Q) $(CC) -shared $(CFLAGS) -o $@ \
83                 -Wl,-soname,libvolume_id.so.$(SHLIB_CUR),--version-script,exported_symbols \
84                 $(addprefix .shlib/,$(OBJS))
85         $(Q) ln -sf $@ libvolume_id.so.$(SHLIB_CUR)
86         $(Q) ln -sf $@ libvolume_id.so
87
88 libvolume_id.pc:
89         $(E) "  GENPC   " $@
90         $(Q) echo "prefix=${prefix}" > $@
91         $(Q) echo "libdir=${libdir}" >> $@
92         $(Q) echo "includedir=${includedir}" >> $@
93         $(Q) echo "" >> $@
94         $(Q) echo "Name: libvolume_id" >> $@
95         $(Q) echo "Description: Filesystem label and uuid access" >> $@
96         $(Q) echo "Version: $(SHLIB_CUR).$(SHLIB_REV).$(SHLIB_AGE)" >> $@
97         $(Q) echo "Libs: -L\$${libdir} -lvolume_id" >> $@
98         $(Q) echo "Cflags: -I\$${includedir}" >> $@
99
100 install: all
101         $(INSTALL_DATA) -D libvolume_id.h $(DESTDIR)$(includedir)/libvolume_id.h
102         $(INSTALL_LIB) -D libvolume_id.a $(DESTDIR)$(usrlibdir)/libvolume_id.a
103         $(INSTALL_LIB) -D $(SHLIB) $(DESTDIR)$(libdir)/$(SHLIB)
104         ln -sf $(SHLIB) $(DESTDIR)$(libdir)/libvolume_id.so.$(SHLIB_CUR)
105         ln -sf $(libdir)/$(SHLIB) $(DESTDIR)$(usrlibdir)/libvolume_id.so
106         $(INSTALL_DATA) -D libvolume_id.pc $(DESTDIR)$(usrlibdir)/pkgconfig/libvolume_id.pc
107 .PHONY: install
108
109 uninstall:
110         rm -f $(DESTDIR)$(includedir)/libvolume_id.h
111         rm -f $(DESTDIR)$(usrlibdir)/libvolume_id.a
112         rm -f $(DESTDIR)$(libdir)/$(SHLIB)
113         rm -f $(DESTDIR)$(libdir)/libvolume_id.so.$(SHLIB_CUR)
114         rm -f $(DESTDIR)$(libdir)/libvolume_id.so
115 .PHONY: uninstall
116
117 clean:
118         $(E) "  CLEAN   "
119         $(Q) rm -f libvolume_id.a $(OBJS)
120         $(Q) rm -f $(SHLIB) libvolume_id.so.$(SHLIB_CUR) libvolume_id.so
121         $(Q) rm -rf .shlib
122         $(Q) rm -f libvolume_id.pc
123 .PHONY: clean
124