chiark / gitweb /
udev-test.pl: set non-zero exitcode if tests fail