chiark / gitweb /
po, catalog - add Bulgarian translation
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Wed, 11 May 2016 07:02:04 +0000 (10:02 +0300)
committerSven Eden <yamakuzure@gmx.net>
Fri, 16 Jun 2017 08:12:58 +0000 (10:12 +0200)
catalog/elogind.bg.catalog [new file with mode: 0644]
po/LINGUAS
po/bg.po [new file with mode: 0644]

diff --git a/catalog/elogind.bg.catalog b/catalog/elogind.bg.catalog
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6e761ad
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,324 @@
+#  This file is part of elogind.
+#
+#  Copyright 2012 Lennart Poettering
+#  Copyright 2016 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
+#
+#  elogind is free software; you can redistribute it and/or modify it
+#  under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
+#  the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
+#  (at your option) any later version.
+#
+#  elogind is distributed in the hope that it will be useful, but
+#  WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+#  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+#  Lesser General Public License for more details.
+#
+#  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
+#  along with elogind; If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
+
+# Message catalog for elogind's own messages
+
+# The catalog format is documented on
+# http://www.freedesktop.org/wiki/Software/elogind/catalog
+
+# For an explanation why we do all this, see https://xkcd.com/1024/
+
+-- f77379a8490b408bbe5f6940505a777b
+Subject: Журналният процес е пуснат
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Журналният процес на системата е стартирал, отворил е журналните файлове
+за запис и може да приема заявки.
+
+-- d93fb3c9c24d451a97cea615ce59c00b
+Subject: Журналният процес е спрян
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Журналният процес на системата е спрян, затворени са всички отворени
+журнални файлове.
+
+-- ec387f577b844b8fa948f33cad9a75e6
+Subject: Пространството върху диска заето от журналните файлове
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+@JOURNAL_NAME@ (@JOURNAL_PATH@) в момента заема @CURRENT_USE_PRETTY@.
+Максималният зададен размер е @MAX_USE_PRETTY@.
+Свободни се оставят поне @DISK_KEEP_FREE_PRETTY@ (от текущо наличните @DISK_AVAILABLE_PRETTY@).
+Максималният наложен размер е @LIMIT_PRETTY@, от който @AVAILABLE_PRETTY@ са свободни.
+
+Настройките за максималния размер на журнала върху диска се
+управляват чрез директивите „SystemMaxUse=“, „SystemKeepFree=“,
+„SystemMaxFileSize=“, „RuntimeMaxUse=“, „RuntimeKeepFree=“ и
+„RuntimeMaxFileSize=“ във файла „/etc/elogind/journald.conf“.
+За повече информация прегледайте „journald.conf(5)“ от ръководството.
+
+-- a596d6fe7bfa4994828e72309e95d61e
+Subject: Съобщенията от някоя услуга не са допуснати
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+Documentation: man:journald.conf(5)
+
+Някоя услуга генерира прекалено много съобщения за кратък период.
+Част само от нейните съобщения са отхвърляни.
+
+Съобщенията от другите услуги не са засегнати.
+
+Настройките за максималния брой съобщения, които ще се обработят, се
+управляват чрез директивите „RateLimitInterval=“ и „RateLimitBurst=“ във
+файла „/etc/elogind/journald.conf“. За повече информация прегледайте
+„journald.conf(5)“ от ръководството.
+
+-- e9bf28e6e834481bb6f48f548ad13606
+Subject: Пропуснати журнални съобщения
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Някои от съобщенията на ядрото може и да са пропуснати, защото системата не
+смогваше да ги обработи достатъчно бързо.
+
+-- fc2e22bc6ee647b6b90729ab34a250b1
+Subject: Процес № @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) запази освободената памет
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+Documentation: man:core(5)
+
+Процес № @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) заби, представянето му в паметта
+бе запазено.
+
+Най-често това се дължи на грешка в забилата програма и следва да я
+докладвате на създателите на програмата.
+
+-- 8d45620c1a4348dbb17410da57c60c66
+Subject: Създадена е нова сесия № @SESSION_ID@ за потребителя „@USER_ID@“
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/elogind/multiseat
+
+За потребителя „@USER_ID@“ е създадена нова сесия № @SESSION_ID@.
+
+Водещият процес на сесията е: @LEADER@
+
+-- 3354939424b4456d9802ca8333ed424a
+Subject: Сесия № @SESSION_ID@ приключи
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/elogind/multiseat
+
+Сесия № @SESSION_ID@ приключи работа.
+
+-- fcbefc5da23d428093f97c82a9290f7b
+Subject: Налично е ново работно място № @SEAT_ID@
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/elogind/multiseat
+
+Новото работно място № @SEAT_ID@ е настроено и готово за работа.
+
+-- e7852bfe46784ed0accde04bc864c2d5
+Subject: Работното място № @SEAT_ID@ е премахнато
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/elogind/multiseat
+
+Работното място № @SEAT_ID@ вече не е налично.
+
+-- c7a787079b354eaaa9e77b371893cd27
+Subject: Смяна на системното време
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Часовникът на системата е сверен да сочи @REALTIME@ микросекунди след
+1 януари 1970.
+
+-- 45f82f4aef7a4bbf942ce861d1f20990
+Subject: Смяна на часовия пояс да е „@TIMEZONE@“
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Часовият пояс на системата е сменен на „@TIMEZONE@“.
+
+-- b07a249cd024414a82dd00cd181378ff
+Subject: Стартирането на системата завърши
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Успешно са стартирали всички услуги, които са посочени за задействане при
+стартиране на системата. Това не означава, че системата бездейства, защото
+някои от услугите може да извършват специфични действия при стартиране.
+
+Стартирането на ядрото отне @KERNEL_USEC@ микросекунди.
+
+Стартирането на RAM диска за първоначално зареждане отне @INITRD_USEC@
+микросекунди.
+
+Стартирането на потребителските програми отне @USERSPACE_USEC@ микросекунди.
+
+-- 6bbd95ee977941e497c48be27c254128
+Subject: Системата е приспана на ниво „@SLEEP@“
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Системата премина в състояние на приспиване „@SLEEP@“.
+
+-- 8811e6df2a8e40f58a94cea26f8ebf14
+Subject: Системата се събуди след приспиване на ниво„@SLEEP@“
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Системата се събуди от състояние на приспиване „@SLEEP@“.
+
+-- 98268866d1d54a499c4e98921d93bc40
+Subject: Започна процедура на спиране на системата
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Започна процедурата на Systemd за спиране на системата. Всички процеси и
+услуги се спират, всички файлови системи се демонтират.
+
+-- 7d4958e842da4a758f6c1cdc7b36dcc5
+Subject: Модул „@UNIT@“ се стартира
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Модулът „@UNIT@“ се стартира в момента
+
+-- 39f53479d3a045ac8e11786248231fbf
+Subject: Модул „@UNIT@“ вече е стартиран
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Стартирането на модул „@UNIT@“ завърши.
+
+Резултатът е: @RESULT@
+
+-- de5b426a63be47a7b6ac3eaac82e2f6f
+Subject: Модул „@UNIT@“ се спира
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Модулът „@UNIT@“ се спира в момента.
+
+-- 9d1aaa27d60140bd96365438aad20286
+Subject: Модул „@UNIT@“ вече е спрян
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Спирането на модул „@UNIT@“ завърши.
+
+-- be02cf6855d2428ba40df7e9d022f03d
+Subject: Модулът „@UNIT@“ не успя да стартира
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Модулът „@UNIT@“ не успя да стартира.
+
+Резултатът е: @RESULT@
+
+-- d34d037fff1847e6ae669a370e694725
+Subject: Модулът „@UNIT@“ започна презареждане на настройките си
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Модулът „@UNIT@“ започна презареждане на настройките си.
+
+-- 7b05ebc668384222baa8881179cfda54
+Subject: Модулът „@UNIT@“ завърши презареждането на настройките си
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Модулът „@UNIT@“ завърши презареждането на настройките си.
+
+Резултатът e: @RESULT@
+
+-- 641257651c1b4ec9a8624d7a40a9e1e7
+Subject: Програмата „@EXECUTABLE@“ не успя да се стартира
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Програмата „@EXECUTABLE@“ не успя да се стартира.
+
+Върнатият номер на грешка е: @ERRNO@
+
+-- 0027229ca0644181a76c4e92458afa2e
+Subject: Поне едно съобщение не бе препратено към syslog
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Поне едно съобщение не бе препратено към журналната услуга syslog, която
+работи успоредно с journald.
+
+Най-често това указва, че тази реализация на syslog не може да поеме текущия
+обем съобщения.
+
+-- 1dee0369c7fc4736b7099b38ecb46ee7
+Subject: Точката за монтиране не е празна
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Директорията „@WHERE@“ не е празна.
+
+Тя е указана като точка за монтиране — или като второ поле във файла
+„/etc/fstab“, или чрез директивата „Where=“ в някой от файловете за
+модул на Systemd.
+
+Това не пречи на самото монтиране, но вече съществуващите там файлове и
+директории няма да се виждат повече, освен ако ръчно не монтирате тази
+непразна директория някъде другаде.
+
+-- 24d8d4452573402496068381a6312df2
+Subject: Стартирана е виртуална машина или контейнер
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Виртуалната машина „@NAME@“ с идентификатор на водещия процес @LEADER@
+е стартирана и готова за работа.
+
+-- 58432bd3bace477cb514b56381b8a758
+Subject: Спряна е виртуална машина или контейнер
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+
+Виртуалната машина „@NAME@“ с идентификатор на водещия процес @LEADER@
+е спряна.
+
+-- 36db2dfa5a9045e1bd4af5f93e1cf057
+Subject: Режимът DNSSEC е изключен, защото сървърът не го поддържа
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+Documentation: man:elogind-resolved.service(8) resolved.conf(5)
+
+Локалната услуга за имена (elogind-resolved.service) установи, че
+настроения сървър за DNS не поддържа DNSSEC, затова този режим е изключен.
+
+Това се случва, когато директивата „DNSSEC=allow-downgrade“ е включена във
+файла „resolved.conf“ и зададеният сървър за DNS не е съвместим с DNSSEC.
+
+Внимавайте, защото това може да позволи атака, при която трета страна ви
+връща отговори, които да предизвикат понижаването на сигурността от DNSSEC
+до DNS.
+
+Такова събитие означава, че или сървърът за DNS не е съвместим с DNSSEC,
+или някой успешно ви е атакувал за понижаване на сигурността на имената.
+
+-- 1675d7f172174098b1108bf8c7dc8f5d
+Subject: Неуспешна проверка на DNSSEC
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+Documentation: man:elogind-resolved.service(8)
+
+Заявка или запис в DNS не издържа проверка с DNSSEC.
+
+Това обикновено показва вмешателство на трета страна в канала ви за връзка.
+
+-- 4d4408cfd0d144859184d1e65d7c8a65
+Subject: Анулирана доверена котва в DNSSEC
+Defined-By: elogind
+Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
+Documentation: man:elogind-resolved.service(8)
+
+Анулирана е доверена котва за DNSSEC и трябва да настроите нова.
+
+Понякога новата идва с обновяване на системата.
index 93c5c53..86f8eb9 100644 (file)
@@ -1,3 +1,4 @@
+bg
 de
 el
 fr
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..18c67ef
--- /dev/null
+++ b/po/bg.po
@@ -0,0 +1,617 @@
+# Bulgarian translation of elogind po-file.
+# Copyright (C) 2016 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
+# This file is distributed under the same license as the elogind package.
+# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2016.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: elogind master\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2016-05-14 13:28+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-05-14 13:28+0300\n"
+"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
+"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
+"Language: bg\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:1
+msgid "Send passphrase back to system"
+msgstr "Изпращане на паролата към системата"
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:2
+msgid ""
+"Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
+msgstr "За изпращане на паролата към системата е необходима идентификация."
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:3
+msgid "Manage system services or other units"
+msgstr "Управление на услугите или другите модули"
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:4
+msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
+msgstr ""
+"За управление на услугите или другите модули е необходима идентификация."
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:5
+msgid "Manage system service or unit files"
+msgstr "Управление на файловете за услугите или другите модули"
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:6
+msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
+msgstr ""
+"За управление на файловете за услугите или другите модули е необходима "
+"идентификация."
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:7
+msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
+msgstr ""
+"Задаване или изтриване на променливи на средата за системата и управлението "
+"на услугите"
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:8
+msgid ""
+"Authentication is required to set or unset system and service manager "
+"environment variables."
+msgstr ""
+"За задаване или изтриване на променливи на средата за системата и "
+"управлението на услугите е необходима идентификация."
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:9
+msgid "Reload the elogind state"
+msgstr "Презареждане на състоянието на elogind"
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:10
+msgid "Authentication is required to reload the elogind state."
+msgstr "За презареждане на състоянието на elogind е необходима идентификация."
+
+#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
+msgid "Set host name"
+msgstr "Задаване на име на машината"
+
+#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
+msgid "Authentication is required to set the local host name."
+msgstr "За задаване на име на локалната машина е необходима идентификация."
+
+#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
+msgid "Set static host name"
+msgstr "Задаване на статично име на машината"
+
+#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
+msgid ""
+"Authentication is required to set the statically configured local host name, "
+"as well as the pretty host name."
+msgstr ""
+"За задаване на статично име на локалната машина е необходима идентификация."
+
+#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
+msgid "Set machine information"
+msgstr "Задаване на информация за машината"
+
+#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
+msgid "Authentication is required to set local machine information."
+msgstr ""
+"За задаване на информация за локалната машина е необходима идентификация."
+
+#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:1
+msgid "Import a VM or container image"
+msgstr "Внасяне на изображение на виртуална машина или контейнер"
+
+#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:2
+msgid "Authentication is required to import a VM or container image"
+msgstr ""
+"За внасяне на изображение на виртуална машина или контейнер е необходима "
+"идентификация."
+
+#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:3
+msgid "Export a VM or container image"
+msgstr "Изнасяне на изображение на виртуална машина или контейнер"
+
+#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:4
+msgid "Authentication is required to export a VM or container image"
+msgstr ""
+"За изнасяне на изображение на виртуална машина или контейнер е необходима "
+"идентификация."
+
+#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:5
+msgid "Download a VM or container image"
+msgstr "Изтегляне на изображение на виртуална машина или контейнер"
+
+#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:6
+msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
+msgstr ""
+"За изтегляне на изображение на виртуална машина или контейнер е необходима "
+"идентификация."
+
+#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
+msgid "Set system locale"
+msgstr "Задаване на локала на системата"
+
+#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
+msgid "Authentication is required to set the system locale."
+msgstr "За задаване на локала на системата е необходима идентификация."
+
+#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:3
+msgid "Set system keyboard settings"
+msgstr "Задаване на настройките на клавиатурата"
+
+#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:4
+msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
+msgstr "За задаване на настройките на клавиатурата е необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:1
+msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
+msgstr "Позволяване на програмите да предотвратяват спирането на системата"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:2
+msgid ""
+"Authentication is required for an application to inhibit system shutdown."
+msgstr ""
+"За позволяване на програмите да предотвратяват спирането на системата е "
+"необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:3
+msgid "Allow applications to delay system shutdown"
+msgstr "Позволяване на програмите да забавят спирането на системата"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:4
+msgid "Authentication is required for an application to delay system shutdown."
+msgstr ""
+"За позволяване на програмите да забавят спирането на системата е необходима "
+"идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:5
+msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
+msgstr "Позволяване на програмите да предотвратяват приспиването на системата"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:6
+msgid "Authentication is required for an application to inhibit system sleep."
+msgstr ""
+"За позволяване на програмите да предотвратяват приспиването на системата е "
+"необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:7
+msgid "Allow applications to delay system sleep"
+msgstr "Позволяване на програмите да забавят приспиването на системата"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:8
+msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
+msgstr ""
+"За позволяване на програмите да забавят приспиването на системата е "
+"необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:9
+msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
+msgstr ""
+"Позволяване на програмите да предотвратяват автоматичното приспиване на "
+"системата"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:10
+msgid ""
+"Authentication is required for an application to inhibit automatic system "
+"suspend."
+msgstr ""
+"За позволяване на програмите да предотвратяват автоматичното приспиване на "
+"системата е необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:11
+msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
+msgstr ""
+"Позволяване на програмите да предотвратяват реакцията на системата при "
+"натискане на клавиша за захранване"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:12
+msgid ""
+"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
+"the power key."
+msgstr ""
+"За позволяване на програмите да предотвратяват реакцията на системата при "
+"натискане на клавиша за захранване е необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:13
+msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
+msgstr ""
+"Позволяване на програмите да предотвратяват реакцията на системата при "
+"натискане на клавиша за приспиване"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:14
+msgid ""
+"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
+"the suspend key."
+msgstr ""
+"За позволяване на програмите да предотвратяват реакцията на системата при "
+"натискане на клавиша за приспиване е необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:15
+msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
+msgstr ""
+"Позволяване на програмите да предотвратяват реакцията на системата при "
+"натискане на клавиша за дълбоко приспиване"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:16
+msgid ""
+"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
+"the hibernate key."
+msgstr ""
+"За позволяване на програмите да предотвратяват реакцията на системата при "
+"натискане на клавиша за дълбоко приспиване е необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:17
+msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
+msgstr ""
+"Позволяване на програмите да предотвратяват реакцията на системата при "
+"затваряне на екрана"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:18
+msgid ""
+"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
+"the lid switch."
+msgstr ""
+"За позволяване на програмите да предотвратяват реакцията на системата при "
+"затваряне на екрана е необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:19
+msgid "Allow non-logged-in user to run programs"
+msgstr ""
+"Позволяване на потребители, които не са се идентифицирали, да изпълняват "
+"програми"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:20
+msgid "Explicit request is required to run programs as a non-logged-in user."
+msgstr ""
+"За позволяване на потребители, които не са се идентифицирали, да изпълняват "
+"програми е необходима изрична заявка."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:21
+msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
+msgstr ""
+"Позволяване на потребители, които не са се идентифицирали, да изпълняват "
+"програми"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:22
+msgid "Authentication is required to run programs as a non-logged-in user."
+msgstr ""
+"За позволяване на потребители, които не са се идентифицирали, да изпълняват "
+"програми е необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:23
+msgid "Allow attaching devices to seats"
+msgstr "Позволяване на закачане на устройства към работните места"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:24
+msgid "Authentication is required for attaching a device to a seat."
+msgstr ""
+"За позволяване на закачане на устройства към работните места е необходима "
+"идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:25
+msgid "Flush device to seat attachments"
+msgstr "Изчистване на връзките между устройствата и работните места"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:26
+msgid ""
+"Authentication is required for resetting how devices are attached to seats."
+msgstr ""
+"За изчистване на връзките между устройствата и работните места е необходима "
+"идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:27
+msgid "Power off the system"
+msgstr "Изключване на системата"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:28
+msgid "Authentication is required for powering off the system."
+msgstr "За изключване на системата е необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:29
+msgid "Power off the system while other users are logged in"
+msgstr "Изключване на системата, дори когато има други вписани потребители"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:30
+msgid ""
+"Authentication is required for powering off the system while other users are "
+"logged in."
+msgstr ""
+"За изключване на системата, дори когато има други вписани потребители, е "
+"необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:31
+msgid "Power off the system while an application asked to inhibit it"
+msgstr "Изключване на системата, дори когато програма иска да предотврати това"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:32
+msgid ""
+"Authentication is required for powering off the system while an application "
+"asked to inhibit it."
+msgstr ""
+"За изключване на системата, дори когато програма иска да предотврати това, е "
+"необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:33
+msgid "Reboot the system"
+msgstr "Рестартиране на системата"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:34
+msgid "Authentication is required for rebooting the system."
+msgstr "За рестартиране на системата е необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:35
+msgid "Reboot the system while other users are logged in"
+msgstr "Рестартиране на системата, дори когато има други вписани потребители"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:36
+msgid ""
+"Authentication is required for rebooting the system while other users are "
+"logged in."
+msgstr ""
+"За рестартиране на системата, дори когато има други вписани потребители, е "
+"необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:37
+msgid "Reboot the system while an application asked to inhibit it"
+msgstr ""
+"Рестартиране на системата, дори когато програма иска да предотврати това"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:38
+msgid ""
+"Authentication is required for rebooting the system while an application "
+"asked to inhibit it."
+msgstr ""
+"За рестартиране на системата, дори когато програма иска да предотврати това, "
+"е необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:39
+msgid "Suspend the system"
+msgstr "Приспиване на системата"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:40
+msgid "Authentication is required for suspending the system."
+msgstr "За приспиване на системата е необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:41
+msgid "Suspend the system while other users are logged in"
+msgstr "Приспиване на системата, дори когато има други вписани потребители"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:42
+msgid ""
+"Authentication is required for suspending the system while other users are "
+"logged in."
+msgstr ""
+"За приспиване на системата, дори когато има други вписани потребители, е "
+"необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:43
+msgid "Suspend the system while an application asked to inhibit it"
+msgstr "Приспиване на системата, дори когато програма иска да предотврати това"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:44
+msgid ""
+"Authentication is required for suspending the system while an application "
+"asked to inhibit it."
+msgstr ""
+"За приспиване на системата, дори когато програма иска да предотврати това, е "
+"необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:45
+msgid "Hibernate the system"
+msgstr "Дълбоко приспиване на системата"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:46
+msgid "Authentication is required for hibernating the system."
+msgstr "За дълбоко приспиване на системата е необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:47
+msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
+msgstr ""
+"Дълбоко приспиване на системата, дори когато има други вписани потребители"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:48
+msgid ""
+"Authentication is required for hibernating the system while other users are "
+"logged in."
+msgstr ""
+"За дълбоко приспиване на системата, дори когато има други вписани "
+"потребители, е необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:49
+msgid "Hibernate the system while an application asked to inhibit it"
+msgstr ""
+"Дълбоко приспиване на системата, дори когато програма иска да предотврати "
+"това"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:50
+msgid ""
+"Authentication is required for hibernating the system while an application "
+"asked to inhibit it."
+msgstr ""
+"За дълбоко приспиване на системата, дори когато програма иска да предотврати "
+"това, е необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:51
+msgid "Manage active sessions, users and seats"
+msgstr "Управление на работещите сесии, потребители и работни места"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:52
+msgid ""
+"Authentication is required for managing active sessions, users and seats."
+msgstr ""
+"За управление на работещите сесии, потребители и работни места е необходима "
+"идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:53
+msgid "Lock or unlock active sessions"
+msgstr "Заключване или отключване на работещите сесии"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:54
+msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
+msgstr ""
+"За заключване или отключване на работещите сесии е необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:55
+msgid "Allow indication to the firmware to boot to setup interface"
+msgstr ""
+"Позволяване на заявки към фърмуера да стартира с интерфейса за управление"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:56
+msgid ""
+"Authentication is required to indicate to the firmware to boot to setup "
+"interface."
+msgstr ""
+"За позволяване на заявки към фърмуера да стартира с интерфейса за управление "
+"е необходима идентификация."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:57
+msgid "Set a wall message"
+msgstr "Задаване на системно съобщение „wall“"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:58
+msgid "Authentication is required to set a wall message"
+msgstr "За задаване на системно съобщение „wall“ е необходима идентификация."
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:1
+msgid "Log into a local container"
+msgstr "Вписване в локален контейнер"
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:2
+msgid "Authentication is required to log into a local container."
+msgstr "За вписване в локален контейнер е необходима идентификация."
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:3
+msgid "Log into the local host"
+msgstr "Вписване в локалната машина"
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:4
+msgid "Authentication is required to log into the local host."
+msgstr "За вписване в локалната машина е необходима идентификация."
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:5
+msgid "Acquire a shell in a local container"
+msgstr "Достъп до обвивка в локален контейнер"
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:6
+msgid "Authentication is required to acquire a shell in a local container."
+msgstr "За достъп до обвивка в локален контейнер е необходима идентификация."
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:7
+msgid "Acquire a shell on the local host"
+msgstr "Достъп до обвивка на локалната машина"
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:8
+msgid "Authentication is required to acquire a shell on the local host."
+msgstr "За достъп до обвивка на локалната машина е необходима идентификация."
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:9
+msgid "Acquire a pseudo TTY in a local container"
+msgstr "Получаване на псевдо терминал в локален контейнер"
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:10
+msgid ""
+"Authentication is required to acquire a pseudo TTY in a local container."
+msgstr ""
+"За получаване на псевдо терминал в локален контейнер е необходима "
+"идентификация."
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:11
+msgid "Acquire a pseudo TTY on the local host"
+msgstr "Получаване на псевдо терминал на локалната машина"
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:12
+msgid "Authentication is required to acquire a pseudo TTY on the local host."
+msgstr ""
+"За получаване на псевдо терминал на локалната машина е необходима "
+"идентификация."
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:13
+msgid "Manage local virtual machines and containers"
+msgstr "Управление на локалните виртуални машини и контейнери"
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:14
+msgid ""
+"Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
+msgstr ""
+"За управление на локалните виртуални машини и контейнери е необходима "
+"идентификация."
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:15
+msgid "Manage local virtual machine and container images"
+msgstr "Управление на изображения на виртуални машини или контейнери"
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:16
+msgid ""
+"Authentication is required to manage local virtual machine and container "
+"images."
+msgstr ""
+"За управление на изображения на виртуални машини или е необходима "
+"идентификация."
+
+#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
+msgid "Set system time"
+msgstr "Задаване на времето на системата"
+
+#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
+msgid "Authentication is required to set the system time."
+msgstr "За задаване на времето на системата е необходима идентификация."
+
+#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
+msgid "Set system timezone"
+msgstr "Задаване на часовия пояс на системата"
+
+#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
+msgid "Authentication is required to set the system timezone."
+msgstr "За задаване на часовия пояс на системата е необходима идентификация."
+
+#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
+msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
+msgstr "Превключване на системния часовник между местния часови пояс и UTC"
+
+#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
+msgid ""
+"Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
+"UTC time."
+msgstr ""
+"За превключване на системния часовник между местния часови пояс и UTC е "
+"необходима идентификация."
+
+#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
+msgid "Turn network time synchronization on or off"
+msgstr "Превключване на синхронизацията на времето по мрежата"
+
+#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
+msgid ""
+"Authentication is required to control whether network time synchronization "
+"shall be enabled."
+msgstr ""
+"За превключване на синхронизацията на времето по мрежата е необходима "
+"идентификация."
+
+#: ../src/core/dbus-unit.c:450
+msgid "Authentication is required to start '$(unit)'."
+msgstr "За стартиране на „$(unit)“ е необходима идентификация."
+
+#: ../src/core/dbus-unit.c:451
+msgid "Authentication is required to stop '$(unit)'."
+msgstr "За спиране на „$(unit)“ е необходима идентификация."
+
+#: ../src/core/dbus-unit.c:452
+msgid "Authentication is required to reload '$(unit)'."
+msgstr "За презареждане на „$(unit)“ е необходима идентификация."
+
+#: ../src/core/dbus-unit.c:453 ../src/core/dbus-unit.c:454
+msgid "Authentication is required to restart '$(unit)'."
+msgstr "За рестартиране на „$(unit)“ е необходима идентификация."
+
+#: ../src/core/dbus-unit.c:560
+msgid "Authentication is required to kill '$(unit)'."
+msgstr "За убиване на „$(unit)“ е необходима идентификация."
+
+#: ../src/core/dbus-unit.c:590
+msgid "Authentication is required to reset the \"failed\" state of '$(unit)'."
+msgstr ""
+"За премахване на състоянието за неуспех на „$(unit)“ е необходима "
+"идентификация."
+
+#: ../src/core/dbus-unit.c:622
+msgid "Authentication is required to set properties on '$(unit)'."
+msgstr "За задаване на свойствата на „$(unit)“ е необходима идентификация."