chiark / gitweb /
Import gnupg2_2.1.17.orig.tar.bz2
[gnupg2.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "POT-Creation-Date: 2016-12-20 11:28+0100\n"
39 "PO-Revision-Date: 2015-12-07 20:45+0100\n"
40 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
41 "Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
42 "Language: cs\n"
43 "MIME-Version: 1.0\n"
44 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
45 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
46 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
47
48 #: agent/call-pinentry.c:259
49 #, c-format
50 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
51 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
52
53 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
54 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
55 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
56 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
57 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
58 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
59 #: agent/call-pinentry.c:462
60 msgid "|pinentry-label|_OK"
61 msgstr "|pinentry-label|_OK"
62
63 #: agent/call-pinentry.c:463
64 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
65 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
66
67 #: agent/call-pinentry.c:464
68 msgid "|pinentry-label|_Yes"
69 msgstr "|pinentry-label|_Ano"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:465
72 msgid "|pinentry-label|_No"
73 msgstr "|pinentry-label|_Ne"
74
75 #: agent/call-pinentry.c:466
76 msgid "|pinentry-label|PIN:"
77 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
78
79 #: agent/call-pinentry.c:467
80 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
81 msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
82
83 #: agent/call-pinentry.c:468
84 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
85 msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
86
87 #: agent/call-pinentry.c:470
88 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
89 msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
90
91 #: agent/call-pinentry.c:471
92 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
93 msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
94
95 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
96 #. for the quality bar.
97 #: agent/call-pinentry.c:772
98 msgid "Quality:"
99 msgstr "Kvalita:"
100
101 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
102 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
103 #. string to describe what this is about.  The length of the
104 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
105 #. translate this entry, a default english text (see source)
106 #. will be used.
107 #: agent/call-pinentry.c:793
108 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
109 msgstr ""
110 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
111 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
112
113 #: agent/call-pinentry.c:902
114 msgid ""
115 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
116 "session"
117 msgstr ""
118 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
119
120 #: agent/call-pinentry.c:905
121 msgid ""
122 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
123 "this session"
124 msgstr ""
125 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
126
127 #: agent/call-pinentry.c:942 agent/call-pinentry.c:1121
128 msgid "PIN:"
129 msgstr "PIN:"
130
131 #: agent/call-pinentry.c:942 agent/call-pinentry.c:1121
132 #: agent/protect-tool.c:714 tools/symcryptrun.c:440
133 msgid "Passphrase:"
134 msgstr "Heslo:"
135
136 #: agent/call-pinentry.c:969 agent/command-ssh.c:3036 agent/genkey.c:416
137 #: tools/symcryptrun.c:439
138 msgid "does not match - try again"
139 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
140
141 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
142 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
143 #. two %d give the current and maximum number of tries.
144 #: agent/call-pinentry.c:989
145 #, c-format
146 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
147 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
148
149 #: agent/call-pinentry.c:1000
150 msgid "Repeat:"
151 msgstr "Znovu:"
152
153 #: agent/call-pinentry.c:1029 agent/call-pinentry.c:1041
154 msgid "PIN too long"
155 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
156
157 #: agent/call-pinentry.c:1030
158 msgid "Passphrase too long"
159 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
160
161 #: agent/call-pinentry.c:1038
162 msgid "Invalid characters in PIN"
163 msgstr "Neplatný znak v PINu"
164
165 #: agent/call-pinentry.c:1043
166 msgid "PIN too short"
167 msgstr "PIN je příliš krátký"
168
169 #: agent/call-pinentry.c:1056
170 msgid "Bad PIN"
171 msgstr "Špatný PIN"
172
173 #: agent/call-pinentry.c:1056
174 msgid "Bad Passphrase"
175 msgstr "Špatné heslo"
176
177 #: agent/command-ssh.c:635 agent/command-ssh.c:730
178 #, c-format
179 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
180 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
181
182 #: agent/command-ssh.c:838 common/dotlock.c:839 g10/card-util.c:839
183 #: g10/exec.c:484 g10/export.c:1247 g10/gpg.c:1306 g10/keygen.c:4577
184 #: g10/keyring.c:1326 g10/keyring.c:1661 g10/openfile.c:297 g10/openfile.c:424
185 #: g10/sign.c:843 g10/sign.c:1146 g10/tdbio.c:715
186 #, c-format
187 msgid "can't create '%s': %s\n"
188 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
189
190 #: agent/command-ssh.c:850 common/helpfile.c:57 g10/card-util.c:793
191 #: g10/dearmor.c:59 g10/dearmor.c:106 g10/decrypt.c:66 g10/decrypt.c:135
192 #: g10/decrypt.c:152 g10/encrypt.c:205 g10/encrypt.c:551 g10/gpg.c:1307
193 #: g10/import.c:305 g10/import.c:448 g10/import.c:621 g10/keygen.c:3681
194 #: g10/keyring.c:1687 g10/openfile.c:201 g10/openfile.c:215 g10/openfile.c:405
195 #: g10/plaintext.c:127 g10/plaintext.c:648 g10/sign.c:825 g10/sign.c:1025
196 #: g10/sign.c:1130 g10/sign.c:1275 g10/tdbdump.c:143 g10/tdbdump.c:151
197 #: g10/tdbio.c:720 g10/tdbio.c:791 g10/verify.c:97 g10/verify.c:161
198 #: sm/gpgsm.c:2125 sm/gpgsm.c:2155 sm/gpgsm.c:2193 sm/qualified.c:66
199 #: dirmngr/certcache.c:368 dirmngr/crlcache.c:2415 dirmngr/dirmngr.c:1564
200 #, c-format
201 msgid "can't open '%s': %s\n"
202 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
203
204 #: agent/command-ssh.c:2415 agent/command-ssh.c:2433
205 #, c-format
206 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
207 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
208
209 #: agent/command-ssh.c:2419
210 #, c-format
211 msgid "detected card with S/N: %s\n"
212 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
213
214 #: agent/command-ssh.c:2424
215 #, c-format
216 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
217 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
218
219 #: agent/command-ssh.c:2444
220 #, c-format
221 msgid "no suitable card key found: %s\n"
222 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
223
224 #: agent/command-ssh.c:2709
225 #, c-format
226 msgid ""
227 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
228 "allow this?"
229 msgstr ""
230 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
231 "povolit?"
232
233 #: agent/command-ssh.c:2716
234 msgid "Allow"
235 msgstr "Povolit"
236
237 #: agent/command-ssh.c:2716
238 msgid "Deny"
239 msgstr "Zakázat"
240
241 #: agent/command-ssh.c:2725
242 #, c-format
243 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
244 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
245
246 #: agent/command-ssh.c:2964 agent/genkey.c:351
247 msgid "Please re-enter this passphrase"
248 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
249
250 #: agent/command-ssh.c:2991
251 #, c-format
252 msgid ""
253 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
254 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
255 msgstr ""
256 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
257 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
258
259 #: agent/command-ssh.c:3511
260 #, c-format
261 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
262 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
263
264 #: agent/divert-scd.c:92 g10/call-agent.c:1101
265 msgid "Please insert the card with serial number"
266 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
267
268 #: agent/divert-scd.c:93 g10/call-agent.c:1102
269 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
270 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
271
272 #: agent/divert-scd.c:204
273 msgid "Admin PIN"
274 msgstr "PIN správce"
275
276 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
277 #. used to unblock a PIN.
278 #: agent/divert-scd.c:209
279 msgid "PUK"
280 msgstr "PUK"
281
282 #: agent/divert-scd.c:216
283 msgid "Reset Code"
284 msgstr "Resetační kód"
285
286 #: agent/divert-scd.c:242
287 #, c-format
288 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
289 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
290
291 #: agent/divert-scd.c:291
292 msgid "Repeat this Reset Code"
293 msgstr "Zopakujte resetační kód"
294
295 #: agent/divert-scd.c:293
296 msgid "Repeat this PUK"
297 msgstr "Zopakujte tento PUK"
298
299 #: agent/divert-scd.c:294
300 msgid "Repeat this PIN"
301 msgstr "Zopakujte tento PIN"
302
303 #: agent/divert-scd.c:299
304 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
305 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
306
307 #: agent/divert-scd.c:301
308 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
309 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
310
311 #: agent/divert-scd.c:302
312 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
313 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
314
315 #: agent/divert-scd.c:314
316 #, c-format
317 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
318 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
319
320 #: agent/genkey.c:110 sm/certreqgen-ui.c:394
321 #, c-format
322 msgid "error creating temporary file: %s\n"
323 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
324
325 #: agent/genkey.c:117
326 #, c-format
327 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
328 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
329
330 #: agent/genkey.c:158 agent/genkey.c:164
331 msgid "Enter new passphrase"
332 msgstr "Vložte nové heslo"
333
334 #: agent/genkey.c:172
335 msgid "Take this one anyway"
336 msgstr "Použít přesto tento klíč"
337
338 #: agent/genkey.c:202
339 #, c-format
340 msgid ""
341 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
342 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
343
344 #: agent/genkey.c:204
345 #, c-format
346 msgid ""
347 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
348 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
349 msgstr ""
350 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
351 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
352
353 #: agent/genkey.c:216
354 msgid "Yes, protection is not needed"
355 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
356
357 #: agent/genkey.c:233
358 #, c-format
359 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
360 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
361 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
362 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
363 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
364
365 #: agent/genkey.c:252
366 #, c-format
367 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
368 msgid_plural ""
369 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
370 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
371 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
372 msgstr[2] ""
373 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
374
375 #: agent/genkey.c:278
376 #, c-format
377 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
378 msgstr ""
379 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
380
381 #: agent/genkey.c:293
382 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
383 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
384
385 #: agent/genkey.c:480
386 #, c-format
387 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
388 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
389
390 #: agent/genkey.c:606
391 msgid "Please enter the new passphrase"
392 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
393
394 #: agent/gpg-agent.c:149 agent/preset-passphrase.c:73 scd/scdaemon.c:110
395 #: tools/gpg-check-pattern.c:69
396 msgid ""
397 "@Options:\n"
398 " "
399 msgstr ""
400 "@Volby:\n"
401 " "
402
403 #: agent/gpg-agent.c:151 scd/scdaemon.c:115 dirmngr/dirmngr.c:156
404 msgid "run in daemon mode (background)"
405 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
406
407 #: agent/gpg-agent.c:152 scd/scdaemon.c:112 dirmngr/dirmngr.c:155
408 msgid "run in server mode (foreground)"
409 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
410
411 #: agent/gpg-agent.c:154 dirmngr/dirmngr.c:158
412 #, fuzzy
413 #| msgid "run in server mode"
414 msgid "run in supervised mode"
415 msgstr "pracovat v režimu serveru"
416
417 #: agent/gpg-agent.c:156 g10/gpg.c:587 g10/gpgv.c:74 kbx/kbxutil.c:88
418 #: scd/scdaemon.c:116 sm/gpgsm.c:303 dirmngr/dirmngr-client.c:69
419 #: dirmngr/dirmngr.c:170 dirmngr/dirmngr_ldap.c:135
420 #: tools/gpg-connect-agent.c:77 tools/gpgconf.c:99 tools/symcryptrun.c:166
421 msgid "verbose"
422 msgstr "upovídaný režim"
423
424 #: agent/gpg-agent.c:157 g10/gpgv.c:75 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:117
425 #: sm/gpgsm.c:304 dirmngr/dirmngr-client.c:70 dirmngr/dirmngr.c:171
426 #: dirmngr/dirmngr_ldap.c:136
427 msgid "be somewhat more quiet"
428 msgstr "být o trochu víc tichý"
429
430 #: agent/gpg-agent.c:158 scd/scdaemon.c:118 dirmngr/dirmngr.c:172
431 msgid "sh-style command output"
432 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
433
434 #: agent/gpg-agent.c:159 scd/scdaemon.c:119 dirmngr/dirmngr.c:173
435 msgid "csh-style command output"
436 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
437
438 #: agent/gpg-agent.c:160 scd/scdaemon.c:120 sm/gpgsm.c:334
439 #: dirmngr/dirmngr.c:174 tools/symcryptrun.c:169
440 msgid "|FILE|read options from FILE"
441 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
442
443 #: agent/gpg-agent.c:169 scd/scdaemon.c:131 dirmngr/dirmngr.c:177
444 msgid "do not detach from the console"
445 msgstr "neodpojovat se od konzole"
446
447 #: agent/gpg-agent.c:170
448 msgid "do not grab keyboard and mouse"
449 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
450
451 #: agent/gpg-agent.c:171 tools/symcryptrun.c:168
452 msgid "use a log file for the server"
453 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:173
456 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
457 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
458
459 #: agent/gpg-agent.c:178
460 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
461 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
462
463 #: agent/gpg-agent.c:180
464 msgid "do not use the SCdaemon"
465 msgstr "nepoužívat SCdémona"
466
467 #: agent/gpg-agent.c:184
468 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
469 msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
470
471 #: agent/gpg-agent.c:200
472 msgid "ignore requests to change the TTY"
473 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
474
475 #: agent/gpg-agent.c:202
476 msgid "ignore requests to change the X display"
477 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
478
479 #: agent/gpg-agent.c:205
480 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
481 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
482
483 #: agent/gpg-agent.c:219
484 msgid "do not use the PIN cache when signing"
485 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
486
487 #: agent/gpg-agent.c:221
488 msgid "disallow the use of an external password cache"
489 msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
490
491 #: agent/gpg-agent.c:223
492 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
493 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
494
495 #: agent/gpg-agent.c:226
496 msgid "allow presetting passphrase"
497 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
498
499 #: agent/gpg-agent.c:228
500 #, fuzzy
501 #| msgid "allow caller to override the pinentry"
502 msgid "disallow caller to override the pinentry"
503 msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
504
505 #: agent/gpg-agent.c:231
506 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
507 msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
508
509 #: agent/gpg-agent.c:233
510 msgid "enable ssh support"
511 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
512
513 #: agent/gpg-agent.c:236
514 msgid "enable putty support"
515 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
516
517 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
518 #. reporting address.  This is so that we can change the
519 #. reporting address without breaking the translations.
520 #: agent/gpg-agent.c:481 agent/preset-passphrase.c:95 agent/protect-tool.c:151
521 #: g10/gpg.c:1025 g10/gpgv.c:121 kbx/kbxutil.c:113 scd/scdaemon.c:273
522 #: sm/gpgsm.c:556 dirmngr/dirmngr-client.c:165 dirmngr/dirmngr.c:358
523 #: dirmngr/dirmngr_ldap.c:205 tools/gpg-connect-agent.c:202
524 #: tools/gpgconf.c:124 tools/symcryptrun.c:206 tools/gpg-check-pattern.c:140
525 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
526 msgstr ""
527 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
528 "připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
529
530 #: agent/gpg-agent.c:490
531 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
532 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
533
534 #: agent/gpg-agent.c:492
535 msgid ""
536 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
537 "Secret key management for @GNUPG@\n"
538 msgstr ""
539 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
540 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
541
542 #: agent/gpg-agent.c:537 g10/gpg.c:1216 scd/scdaemon.c:345 sm/gpgsm.c:704
543 #: dirmngr/dirmngr.c:442
544 #, c-format
545 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
546 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
547
548 #: agent/gpg-agent.c:1082 g10/gpg.c:2506 scd/scdaemon.c:498 sm/gpgsm.c:1037
549 #: dirmngr/dirmngr.c:812
550 #, c-format
551 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
552 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
553
554 #: agent/gpg-agent.c:1093 agent/gpg-agent.c:1935 g10/gpg.c:2510
555 #: scd/scdaemon.c:503 sm/gpgsm.c:1041 dirmngr/dirmngr.c:817
556 #: dirmngr/dirmngr.c:1670 tools/symcryptrun.c:932
557 #, c-format
558 msgid "option file '%s': %s\n"
559 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
560
561 #: agent/gpg-agent.c:1101 g10/gpg.c:2517 scd/scdaemon.c:511 sm/gpgsm.c:1048
562 #: dirmngr/dirmngr.c:825
563 #, c-format
564 msgid "reading options from '%s'\n"
565 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
566
567 #: agent/gpg-agent.c:1223 g10/gpg.c:3643 scd/scdaemon.c:631 sm/gpgsm.c:1531
568 #: dirmngr/dirmngr.c:936 tools/gpg-connect-agent.c:1237 tools/gpgconf.c:527
569 #, c-format
570 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
571 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
572
573 #: agent/gpg-agent.c:2080 scd/scdaemon.c:1073 dirmngr/dirmngr.c:1081
574 #, c-format
575 msgid "can't create socket: %s\n"
576 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
577
578 #: agent/gpg-agent.c:2097 scd/scdaemon.c:1086 dirmngr/dirmngr.c:1094
579 #, c-format
580 msgid "socket name '%s' is too long\n"
581 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
582
583 #: agent/gpg-agent.c:2135
584 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
585 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
586
587 #: agent/gpg-agent.c:2145 scd/scdaemon.c:1110 dirmngr/dirmngr.c:1126
588 msgid "error getting nonce for the socket\n"
589 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
590
591 #: agent/gpg-agent.c:2150 scd/scdaemon.c:1113 dirmngr/dirmngr.c:1129
592 #, c-format
593 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
594 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
595
596 # TODO: i18n of first %s
597 #: agent/gpg-agent.c:2160 agent/gpg-agent.c:2197 scd/scdaemon.c:1121
598 #: dirmngr/dirmngr.c:1138
599 #, fuzzy, c-format
600 #| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
601 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
602 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
603
604 #: agent/gpg-agent.c:2165 scd/scdaemon.c:1126 dirmngr/dirmngr.c:1143
605 #, c-format
606 msgid "listen() failed: %s\n"
607 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
608
609 #: agent/gpg-agent.c:2172 scd/scdaemon.c:1133 dirmngr/dirmngr.c:1149
610 #, c-format
611 msgid "listening on socket '%s'\n"
612 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
613
614 #: agent/gpg-agent.c:2191 agent/gpg-agent.c:2234 g10/exec.c:199
615 #: g10/openfile.c:488 g10/openfile.c:517 sm/keydb.c:100
616 #, c-format
617 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
618 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
619
620 #: agent/gpg-agent.c:2194 agent/gpg-agent.c:2239 g10/openfile.c:491
621 #: g10/openfile.c:520 sm/keydb.c:103
622 #, c-format
623 msgid "directory '%s' created\n"
624 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
625
626 #: agent/gpg-agent.c:2245
627 #, c-format
628 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
629 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
630
631 #: agent/gpg-agent.c:2249
632 #, c-format
633 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
634 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
635
636 #: agent/gpg-agent.c:2392 scd/scdaemon.c:1149 dirmngr/dirmngr.c:1871
637 #, c-format
638 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
639 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
640
641 #: agent/gpg-agent.c:2599
642 #, c-format
643 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
644 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
645
646 #: agent/gpg-agent.c:2604
647 #, c-format
648 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
649 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
650
651 #: agent/gpg-agent.c:2679
652 #, c-format
653 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
654 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
655
656 #: agent/gpg-agent.c:2684
657 #, c-format
658 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
659 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
660
661 #: agent/gpg-agent.c:2881 scd/scdaemon.c:1272 dirmngr/dirmngr.c:2075
662 #, c-format
663 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
664 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
665
666 #: agent/gpg-agent.c:2954 scd/scdaemon.c:1321
667 #, c-format
668 msgid "%s %s stopped\n"
669 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
670
671 #: agent/gpg-agent.c:3092 common/simple-pwquery.c:247 g10/call-agent.c:248
672 #: sm/call-agent.c:149 tools/gpg-connect-agent.c:2246
673 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
674 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
675
676 #: agent/preset-passphrase.c:99
677 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
678 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
679
680 #: agent/preset-passphrase.c:102
681 msgid ""
682 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
683 "Password cache maintenance\n"
684 msgstr ""
685 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
686 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
687
688 #: agent/protect-tool.c:106 g10/gpg.c:424 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:198
689 #: dirmngr/dirmngr.c:153 tools/gpgconf.c:71
690 msgid ""
691 "@Commands:\n"
692 " "
693 msgstr ""
694 "@Příkazy:\n"
695 " "
696
697 #: agent/protect-tool.c:115 g10/gpg.c:532 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:81
698 #: sm/gpgsm.c:246 dirmngr/dirmngr.c:168 tools/gpg-connect-agent.c:75
699 #: tools/gpgconf.c:96 tools/symcryptrun.c:159
700 msgid ""
701 "@\n"
702 "Options:\n"
703 " "
704 msgstr ""
705 "@\n"
706 "Volby:\n"
707 " "
708
709 #: agent/protect-tool.c:154
710 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
711 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
712
713 #: agent/protect-tool.c:156
714 msgid ""
715 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
716 "Secret key maintenance tool\n"
717 msgstr ""
718 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
719 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
720
721 #: agent/protect-tool.c:693
722 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
723 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
724
725 #: agent/protect-tool.c:698
726 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
727 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
728
729 #: agent/protect-tool.c:704
730 msgid ""
731 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
732 "system."
733 msgstr ""
734 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
735 "GnuPG."
736
737 #: agent/protect-tool.c:709
738 msgid ""
739 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
740 "needed to complete this operation."
741 msgstr ""
742 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
743 "potřebný pro dokončení této operace."
744
745 #: agent/protect-tool.c:720 tools/symcryptrun.c:450
746 msgid "cancelled\n"
747 msgstr "zrušeno\n"
748
749 #: agent/protect-tool.c:722 tools/symcryptrun.c:446
750 #, c-format
751 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
752 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
753
754 #: agent/trustlist.c:154 agent/trustlist.c:362 dirmngr/dirmngr.c:1472
755 #: tools/gpgconf.c:328
756 #, c-format
757 msgid "error opening '%s': %s\n"
758 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
759
760 #: agent/trustlist.c:170 common/helpfile.c:73 common/helpfile.c:89
761 #, c-format
762 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
763 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
764
765 #: agent/trustlist.c:192 agent/trustlist.c:200
766 #, c-format
767 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
768 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
769
770 #: agent/trustlist.c:206
771 #, c-format
772 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
773 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
774
775 #: agent/trustlist.c:250
776 #, c-format
777 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
778 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
779
780 #: agent/trustlist.c:275 agent/trustlist.c:282
781 #, c-format
782 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
783 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
784
785 #: agent/trustlist.c:316 common/helpfile.c:136
786 #, c-format
787 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
788 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
789
790 #: agent/trustlist.c:434 agent/trustlist.c:503
791 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
792 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
793
794 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
795 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
796 #. Pinentry to insert a line break.  The double
797 #. percent sign is actually needed because it is also
798 #. a printf format string.  If you need to insert a
799 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
800 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
801 #. certificate.
802 #: agent/trustlist.c:664
803 #, c-format
804 msgid ""
805 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
806 "certificates?"
807 msgstr ""
808 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
809 "vydávání certifikátu?"
810
811 #: agent/trustlist.c:673 common/audit.c:467
812 msgid "Yes"
813 msgstr "Ano"
814
815 #: agent/trustlist.c:673 agent/findkey.c:1462 agent/findkey.c:1476
816 #: common/audit.c:469
817 msgid "No"
818 msgstr "Ne"
819
820 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
821 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
822 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
823 #. needed because it is also a printf format string.  If you
824 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
825 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
826 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
827 #. as stored in the certificate.
828 #: agent/trustlist.c:707
829 #, c-format
830 msgid ""
831 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
832 "fingerprint:%%0A  %s"
833 msgstr ""
834 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
835
836 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
837 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
838 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
839 #: agent/trustlist.c:721
840 msgid "Correct"
841 msgstr "V pořádku"
842
843 #: agent/trustlist.c:721
844 msgid "Wrong"
845 msgstr "Špatně"
846
847 #: agent/findkey.c:261
848 #, c-format
849 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
850 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
851
852 #: agent/findkey.c:277
853 #, c-format
854 msgid ""
855 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
856 "it now."
857 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
858
859 #: agent/findkey.c:291 agent/findkey.c:298
860 msgid "Change passphrase"
861 msgstr "Změnit heslo"
862
863 #: agent/findkey.c:299
864 msgid "I'll change it later"
865 msgstr "Změním jej později"
866
867 #: agent/findkey.c:1438
868 #, c-format
869 msgid ""
870 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
871 "%%0A?"
872 msgstr ""
873 "Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
874
875 #: agent/findkey.c:1462 agent/findkey.c:1476
876 msgid "Delete key"
877 msgstr "Smazat klíč"
878
879 #: agent/findkey.c:1473
880 msgid ""
881 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
882 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
883 msgstr ""
884 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
885 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
886
887 #: agent/pksign.c:176 g10/seskey.c:293 sm/certcheck.c:85
888 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
889 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
890
891 #: agent/pksign.c:187 sm/certcheck.c:97
892 #, c-format
893 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
894 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
895
896 #: agent/pksign.c:202
897 #, c-format
898 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
899 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
900
901 #: agent/pksign.c:508
902 #, c-format
903 msgid "checking created signature failed: %s\n"
904 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
905
906 #: agent/cvt-openpgp.c:338
907 msgid "secret key parts are not available\n"
908 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
909
910 #: agent/cvt-openpgp.c:344
911 #, c-format
912 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
913 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
914
915 #: agent/cvt-openpgp.c:448
916 #, c-format
917 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
918 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
919
920 #: agent/cvt-openpgp.c:455
921 #, c-format
922 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
923 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
924
925 #: common/exechelp-posix.c:359 common/exechelp-w32.c:438
926 #: common/exechelp-w32.c:462 common/exechelp-w32.c:492
927 #: dirmngr/ldap-wrapper.c:711
928 #, c-format
929 msgid "error creating a pipe: %s\n"
930 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
931
932 #: common/exechelp-posix.c:372 common/exechelp-w32.c:344
933 #: common/exechelp-w32.c:448 common/exechelp-w32.c:472
934 #: common/exechelp-w32.c:502
935 #, c-format
936 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
937 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
938
939 #: common/exechelp-posix.c:495 common/exechelp-posix.c:570
940 #: common/exechelp-posix.c:848 dirmngr/dirmngr.c:1167
941 #, c-format
942 msgid "error forking process: %s\n"
943 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
944
945 #: common/exechelp-posix.c:669 common/exechelp-w32ce.c:767
946 #, c-format
947 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
948 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
949
950 #: common/exechelp-posix.c:678 common/exechelp-posix.c:792
951 #, c-format
952 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
953 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
954
955 #: common/exechelp-posix.c:684 common/exechelp-posix.c:799
956 #: common/exechelp-w32.c:785 common/exechelp-w32ce.c:781
957 #, c-format
958 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
959 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
960
961 #: common/exechelp-posix.c:692 common/exechelp-posix.c:807
962 #, c-format
963 msgid "error running '%s': terminated\n"
964 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
965
966 #: common/exechelp-posix.c:750 common/exechelp-w32.c:766
967 #, fuzzy, c-format
968 #| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
969 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
970 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
971
972 #: common/exechelp-w32.c:778 common/exechelp-w32ce.c:775
973 #, c-format
974 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
975 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
976
977 #: common/simple-pwquery.c:260
978 #, c-format
979 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
980 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
981
982 #: common/simple-pwquery.c:270
983 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
984 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
985
986 #: common/sysutils.c:148
987 #, c-format
988 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
989 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
990
991 # TODO: i18n of first %s
992 #: common/sysutils.c:250
993 #, c-format
994 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
995 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
996
997 # TODO: i18n of first %s
998 #: common/sysutils.c:282
999 #, c-format
1000 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
1001 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
1002
1003 #: common/sysutils.c:693
1004 #, fuzzy, c-format
1005 #| msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
1006 msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
1007 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
1008
1009 #: common/sysutils.c:719
1010 #, c-format
1011 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
1012 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
1013
1014 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
1015 #: common/yesno.c:45 common/yesno.c:82
1016 msgid "yes"
1017 msgstr "ano"
1018
1019 #: common/yesno.c:46 common/yesno.c:87
1020 msgid "yY"
1021 msgstr "aAyY"
1022
1023 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
1024 #: common/yesno.c:48 common/yesno.c:84
1025 msgid "no"
1026 msgstr "ne"
1027
1028 #: common/yesno.c:49 common/yesno.c:88
1029 msgid "nN"
1030 msgstr "nN"
1031
1032 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
1033 #: common/yesno.c:86
1034 msgid "quit"
1035 msgstr "ukončit"
1036
1037 #: common/yesno.c:89
1038 msgid "qQ"
1039 msgstr "uUqQ"
1040
1041 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
1042 #: common/yesno.c:123
1043 msgid "okay|okay"
1044 msgstr "okey|okey"
1045
1046 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
1047 #: common/yesno.c:125
1048 msgid "cancel|cancel"
1049 msgstr "zrušit|zrušit"
1050
1051 #: common/yesno.c:126
1052 msgid "oO"
1053 msgstr "oO"
1054
1055 #: common/yesno.c:127
1056 msgid "cC"
1057 msgstr "zZ"
1058
1059 #: common/miscellaneous.c:86
1060 #, c-format
1061 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
1062 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
1063
1064 #: common/miscellaneous.c:89
1065 #, c-format
1066 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
1067 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
1068
1069 #: common/miscellaneous.c:115 g10/card-util.c:800 tools/no-libgcrypt.c:30
1070 #, c-format
1071 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1072 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
1073
1074 #: common/miscellaneous.c:143
1075 #, c-format
1076 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
1077 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
1078
1079 #: common/miscellaneous.c:146
1080 #, c-format
1081 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
1082 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
1083
1084 #: common/miscellaneous.c:556
1085 #, c-format
1086 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
1087 msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
1088
1089 #: common/asshelp.c:380
1090 #, c-format
1091 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
1092 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
1093
1094 #: common/asshelp.c:440
1095 #, c-format
1096 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
1097 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
1098
1099 #: common/asshelp.c:448
1100 msgid "connection to agent established\n"
1101 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
1102
1103 #: common/asshelp.c:488
1104 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
1105 msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
1106
1107 #: common/asshelp.c:545
1108 #, c-format
1109 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
1110 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
1111
1112 #: common/asshelp.c:593
1113 #, c-format
1114 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
1115 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
1116
1117 #: common/asshelp.c:602
1118 msgid "connection to the dirmngr established\n"
1119 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
1120
1121 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
1122 #. verbatim.  It will not be printed.
1123 #: common/audit.c:474
1124 msgid "|audit-log-result|Good"
1125 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
1126
1127 #: common/audit.c:477
1128 msgid "|audit-log-result|Bad"
1129 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
1130
1131 #: common/audit.c:479
1132 msgid "|audit-log-result|Not supported"
1133 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
1134
1135 #: common/audit.c:481
1136 msgid "|audit-log-result|No certificate"
1137 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
1138
1139 #: common/audit.c:483
1140 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
1141 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
1142
1143 #: common/audit.c:485
1144 msgid "|audit-log-result|Error"
1145 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
1146
1147 #: common/audit.c:487
1148 msgid "|audit-log-result|Not used"
1149 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
1150
1151 #: common/audit.c:489
1152 msgid "|audit-log-result|Okay"
1153 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
1154
1155 #: common/audit.c:491
1156 msgid "|audit-log-result|Skipped"
1157 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
1158
1159 #: common/audit.c:493
1160 msgid "|audit-log-result|Some"
1161 msgstr "|audit-log-result|Některý"
1162
1163 #: common/audit.c:726
1164 msgid "Certificate chain available"
1165 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
1166
1167 #: common/audit.c:733
1168 msgid "root certificate missing"
1169 msgstr "chybí kořenový certifikát"
1170
1171 #: common/audit.c:759
1172 msgid "Data encryption succeeded"
1173 msgstr "Šifrování dat uspělo"
1174
1175 #: common/audit.c:764 common/audit.c:830 common/audit.c:906 common/audit.c:997
1176 msgid "Data available"
1177 msgstr "Data k dispozici"
1178
1179 #: common/audit.c:767
1180 msgid "Session key created"
1181 msgstr "Vytvořen klíč relace"
1182
1183 #: common/audit.c:772 common/audit.c:912 common/audit.c:919
1184 #, c-format
1185 msgid "algorithm: %s"
1186 msgstr "algoritmus: %s"
1187
1188 #: common/audit.c:774 common/audit.c:776 common/audit.c:921 common/audit.c:923
1189 #: scd/app-openpgp.c:3111
1190 #, c-format
1191 msgid "unsupported algorithm: %s"
1192 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
1193
1194 #: common/audit.c:778 common/audit.c:925
1195 msgid "seems to be not encrypted"
1196 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
1197
1198 #: common/audit.c:784 common/audit.c:933
1199 msgid "Number of recipients"
1200 msgstr "Počet příjemců"
1201
1202 #: common/audit.c:792 common/audit.c:956
1203 #, c-format
1204 msgid "Recipient %d"
1205 msgstr "Příjemce %d"
1206
1207 #: common/audit.c:825
1208 msgid "Data signing succeeded"
1209 msgstr "Podepisování dat uspělo"
1210
1211 #: common/audit.c:839 common/audit.c:1033 common/audit.c:1060
1212 #, c-format
1213 msgid "data hash algorithm: %s"
1214 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
1215
1216 #: common/audit.c:862
1217 #, c-format
1218 msgid "Signer %d"
1219 msgstr "Podepisovatel %d"
1220
1221 #: common/audit.c:866 common/audit.c:1065
1222 #, c-format
1223 msgid "attr hash algorithm: %s"
1224 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
1225
1226 #: common/audit.c:901
1227 msgid "Data decryption succeeded"
1228 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
1229
1230 #: common/audit.c:910
1231 msgid "Encryption algorithm supported"
1232 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
1233
1234 #: common/audit.c:993
1235 msgid "Data verification succeeded"
1236 msgstr "Ověření dat uspělo"
1237
1238 #: common/audit.c:1002
1239 msgid "Signature available"
1240 msgstr "Podpis je k dispozici"
1241
1242 #: common/audit.c:1024
1243 msgid "Parsing data succeeded"
1244 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
1245
1246 #: common/audit.c:1036
1247 #, c-format
1248 msgid "bad data hash algorithm: %s"
1249 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
1250
1251 #: common/audit.c:1051
1252 #, c-format
1253 msgid "Signature %d"
1254 msgstr "Podpis %d"
1255
1256 #: common/audit.c:1079
1257 msgid "Certificate chain valid"
1258 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
1259
1260 #: common/audit.c:1090
1261 msgid "Root certificate trustworthy"
1262 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
1263
1264 #: common/audit.c:1111 sm/certchain.c:1009
1265 msgid "no CRL found for certificate"
1266 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
1267
1268 #: common/audit.c:1114 sm/certchain.c:1019
1269 msgid "the available CRL is too old"
1270 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
1271
1272 #: common/audit.c:1119
1273 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1274 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
1275
1276 #: common/audit.c:1139
1277 msgid "Included certificates"
1278 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
1279
1280 #: common/audit.c:1194
1281 msgid "No audit log entries."
1282 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
1283
1284 #: common/audit.c:1243
1285 msgid "Unknown operation"
1286 msgstr "Neznámá operace"
1287
1288 #: common/audit.c:1261
1289 msgid "Gpg-Agent usable"
1290 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1291
1292 #: common/audit.c:1271
1293 msgid "Dirmngr usable"
1294 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1295
1296 #: common/audit.c:1307
1297 #, c-format
1298 msgid "No help available for '%s'."
1299 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1300
1301 #: common/helpfile.c:90
1302 msgid "ignoring garbage line"
1303 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1304
1305 #: common/gettime.c:887
1306 msgid "[none]"
1307 msgstr "[neuvedeno]"
1308
1309 #: common/argparse.c:365
1310 msgid "argument not expected"
1311 msgstr "argument nebyl očekáván"
1312
1313 #: common/argparse.c:367
1314 msgid "read error"
1315 msgstr "chyba při čtení"
1316
1317 #: common/argparse.c:369
1318 msgid "keyword too long"
1319 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1320
1321 #: common/argparse.c:371
1322 msgid "missing argument"
1323 msgstr "postrádám argument"
1324
1325 #: common/argparse.c:373
1326 msgid "invalid argument"
1327 msgstr "neplatný argument"
1328
1329 #: common/argparse.c:375
1330 msgid "invalid command"
1331 msgstr "neplatný příkaz"
1332
1333 #: common/argparse.c:377
1334 msgid "invalid alias definition"
1335 msgstr "neplatný definice aliasu"
1336
1337 #: common/argparse.c:379
1338 msgid "out of core"
1339 msgstr "nedostatek paměti"
1340
1341 #: common/argparse.c:381
1342 msgid "invalid option"
1343 msgstr "neplatný parametr"
1344
1345 #: common/argparse.c:389
1346 #, c-format
1347 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1348 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1349
1350 #: common/argparse.c:391
1351 #, c-format
1352 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1353 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1354
1355 #: common/argparse.c:393
1356 #, c-format
1357 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1358 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1359
1360 #: common/argparse.c:395
1361 #, c-format
1362 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1363 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1364
1365 #: common/argparse.c:397
1366 #, c-format
1367 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1368 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1369
1370 #: common/argparse.c:399
1371 #, c-format
1372 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1373 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1374
1375 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1376 #: common/argparse.c:401 dirmngr/dirmngr.c:1185
1377 msgid "out of core\n"
1378 msgstr "nedostatek paměti\n"
1379
1380 #: common/argparse.c:403
1381 #, c-format
1382 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1383 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1384
1385 #: common/utf8conv.c:123
1386 #, c-format
1387 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1388 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1389
1390 #: common/utf8conv.c:131
1391 #, c-format
1392 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1393 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1394
1395 #: common/utf8conv.c:385 common/utf8conv.c:651
1396 #, c-format
1397 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1398 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1399
1400 #: common/dotlock.c:707
1401 #, c-format
1402 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1403 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1404
1405 #: common/dotlock.c:771
1406 #, c-format
1407 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1408 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1409
1410 #: common/dotlock.c:1116
1411 #, c-format
1412 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1413 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1414
1415 #: common/dotlock.c:1152
1416 #, c-format
1417 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1418 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1419
1420 #: common/dotlock.c:1153
1421 msgid "(deadlock?) "
1422 msgstr "(uváznutí?) "
1423
1424 #: common/dotlock.c:1192
1425 #, c-format
1426 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1427 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1428
1429 #: common/dotlock.c:1219
1430 #, c-format
1431 msgid "waiting for lock %s...\n"
1432 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1433
1434 # První argument je název knihovny
1435 #: common/init.c:185 sm/gpgsm.c:937 dirmngr/dirmngr.c:725
1436 #: dirmngr/dirmngr.c:734
1437 #, c-format
1438 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
1439 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
1440
1441 #: g10/armor.c:424
1442 #, c-format
1443 msgid "armor: %s\n"
1444 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1445
1446 #: g10/armor.c:463
1447 msgid "invalid armor header: "
1448 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1449
1450 #: g10/armor.c:474
1451 msgid "armor header: "
1452 msgstr "ASCII hlavička: "
1453
1454 #: g10/armor.c:487
1455 msgid "invalid clearsig header\n"
1456 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1457
1458 #: g10/armor.c:500
1459 msgid "unknown armor header: "
1460 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1461
1462 #: g10/armor.c:553
1463 msgid "nested clear text signatures\n"
1464 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1465
1466 #: g10/armor.c:688
1467 msgid "unexpected armor: "
1468 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1469
1470 #: g10/armor.c:701
1471 msgid "invalid dash escaped line: "
1472 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1473
1474 #: g10/armor.c:873 g10/armor.c:1493
1475 #, c-format
1476 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1477 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1478
1479 #: g10/armor.c:916
1480 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1481 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1482
1483 #: g10/armor.c:950
1484 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1485 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1486
1487 #: g10/armor.c:958
1488 msgid "malformed CRC\n"
1489 msgstr "špatný formát CRC\n"
1490
1491 #: g10/armor.c:962 g10/armor.c:1530
1492 #, c-format
1493 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1494 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1495
1496 #: g10/armor.c:982
1497 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1498 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1499
1500 #: g10/armor.c:986
1501 msgid "error in trailer line\n"
1502 msgstr "chyba v patičce\n"
1503
1504 #: g10/armor.c:1306
1505 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1506 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1507
1508 #: g10/armor.c:1311
1509 #, c-format
1510 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1511 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1512
1513 #: g10/armor.c:1315
1514 msgid ""
1515 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1516 msgstr ""
1517 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1518 "špatný MTA\n"
1519
1520 #: g10/build-packet.c:1110
1521 #, fuzzy, c-format
1522 #| msgid "not human readable"
1523 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1524 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1525
1526 #: g10/build-packet.c:1162
1527 msgid ""
1528 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1529 "an '='\n"
1530 msgstr ""
1531 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1532 "a musí končit znakem „=“\n"
1533
1534 #: g10/build-packet.c:1174 g10/build-packet.c:1270
1535 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1536 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1537
1538 #: g10/build-packet.c:1180 g10/build-packet.c:1276
1539 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1540 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1541
1542 #: g10/build-packet.c:1198
1543 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1544 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1545
1546 #: g10/build-packet.c:1254
1547 #, fuzzy
1548 #| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1549 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1550 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1551
1552 #: g10/build-packet.c:1260
1553 #, fuzzy
1554 #| msgid ""
1555 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1556 #| "with an '='\n"
1557 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1558 msgstr ""
1559 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1560 "a musí končit znakem „=“\n"
1561
1562 #: g10/build-packet.c:1319 g10/build-packet.c:1330
1563 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1564 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1565
1566 #: g10/call-agent.c:144 sm/call-agent.c:199
1567 #, c-format
1568 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1569 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1570
1571 #: g10/call-agent.c:169
1572 msgid "Enter passphrase: "
1573 msgstr "Vložte heslo: "
1574
1575 #: g10/call-agent.c:196 sm/call-agent.c:98 sm/call-dirmngr.c:165
1576 #, fuzzy, c-format
1577 #| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
1578 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1579 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
1580
1581 #: g10/call-agent.c:202 sm/call-agent.c:104 sm/call-dirmngr.c:171
1582 #, c-format
1583 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1584 msgstr ""
1585
1586 #: g10/call-agent.c:208 sm/call-agent.c:110 sm/call-dirmngr.c:177
1587 #, fuzzy, c-format
1588 #| msgid "WARNING: "
1589 msgid "WARNING: %s\n"
1590 msgstr "VAROVÁNÍ: "
1591
1592 #: g10/card-util.c:86 g10/card-util.c:383 g10/card-util.c:1705
1593 #, c-format
1594 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1595 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1596
1597 #: g10/card-util.c:91 g10/card-util.c:1711
1598 #, c-format
1599 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1600 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1601
1602 #: g10/card-util.c:99 g10/card-util.c:1908 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:2030
1603 #: g10/keygen.c:4087 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:618
1604 msgid "can't do this in batch mode\n"
1605 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1606
1607 #: g10/card-util.c:107
1608 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1609 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1610
1611 #: g10/card-util.c:109 scd/app-openpgp.c:2467
1612 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1613 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1614
1615 #: g10/card-util.c:142 g10/card-util.c:1471 g10/card-util.c:1587
1616 #: g10/keyedit.c:1003 g10/keyedit.c:1024 g10/keyedit.c:1038 g10/keygen.c:1768
1617 #: g10/keygen.c:1945 g10/keygen.c:2313 sm/certreqgen-ui.c:169
1618 #: sm/certreqgen-ui.c:253 sm/certreqgen-ui.c:287
1619 msgid "Your selection? "
1620 msgstr "Váš výběr? "
1621
1622 #: g10/card-util.c:279 g10/card-util.c:330
1623 msgid "[not set]"
1624 msgstr "[není nastaven]"
1625
1626 #: g10/card-util.c:533
1627 msgid "male"
1628 msgstr "muž"
1629
1630 #: g10/card-util.c:534
1631 msgid "female"
1632 msgstr "žena"
1633
1634 #: g10/card-util.c:534
1635 msgid "unspecified"
1636 msgstr "neuvedeno"
1637
1638 #: g10/card-util.c:561
1639 msgid "not forced"
1640 msgstr "není vyžadováno"
1641
1642 #: g10/card-util.c:561
1643 msgid "forced"
1644 msgstr "vyžadováno"
1645
1646 #: g10/card-util.c:647
1647 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1648 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1649
1650 #: g10/card-util.c:649
1651 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1652 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1653
1654 #: g10/card-util.c:651
1655 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1656 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1657
1658 #: g10/card-util.c:668
1659 msgid "Cardholder's surname: "
1660 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1661
1662 #: g10/card-util.c:670
1663 msgid "Cardholder's given name: "
1664 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1665
1666 #: g10/card-util.c:688
1667 #, c-format
1668 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1669 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1670
1671 #: g10/card-util.c:709
1672 msgid "URL to retrieve public key: "
1673 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1674
1675 #: g10/card-util.c:717
1676 #, c-format
1677 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1678 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1679
1680 #: g10/card-util.c:812 g10/decrypt-data.c:241 g10/import.c:334
1681 #: g10/import.c:592 g10/import.c:640 dirmngr/crlcache.c:656
1682 #: dirmngr/crlcache.c:661 dirmngr/crlcache.c:915 dirmngr/crlcache.c:921
1683 #: dirmngr/dirmngr.c:1510 tools/gpgconf.c:341 tools/gpgconf.c:387
1684 #, c-format
1685 msgid "error reading '%s': %s\n"
1686 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1687
1688 #: g10/card-util.c:845 g10/decrypt-data.c:244 g10/export.c:2319
1689 #: dirmngr/crlcache.c:926
1690 #, c-format
1691 msgid "error writing '%s': %s\n"
1692 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1693
1694 #: g10/card-util.c:872
1695 msgid "Login data (account name): "
1696 msgstr "Login (jménu účtu): "
1697
1698 #: g10/card-util.c:882
1699 #, c-format
1700 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1701 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1702
1703 #: g10/card-util.c:918
1704 msgid "Private DO data: "
1705 msgstr "Privátní DO data: "
1706
1707 #: g10/card-util.c:928
1708 #, c-format
1709 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1710 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1711
1712 #: g10/card-util.c:1011
1713 msgid "Language preferences: "
1714 msgstr "Jazykové předvolby: "
1715
1716 #: g10/card-util.c:1019
1717 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1718 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1719
1720 #: g10/card-util.c:1028
1721 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1722 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1723
1724 #: g10/card-util.c:1050
1725 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1726 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1727
1728 #: g10/card-util.c:1064
1729 msgid "Error: invalid response.\n"
1730 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1731
1732 #: g10/card-util.c:1086
1733 msgid "CA fingerprint: "
1734 msgstr "Otisk CA: "
1735
1736 #: g10/card-util.c:1109
1737 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1738 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1739
1740 #: g10/card-util.c:1159
1741 #, c-format
1742 msgid "key operation not possible: %s\n"
1743 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1744
1745 #: g10/card-util.c:1160
1746 msgid "not an OpenPGP card"
1747 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1748
1749 #: g10/card-util.c:1173 g10/keygen.c:4106 g10/keygen.c:5092
1750 #, c-format
1751 msgid "error getting current key info: %s\n"
1752 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1753
1754 #: g10/card-util.c:1260
1755 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1756 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1757
1758 #: g10/card-util.c:1277
1759 msgid ""
1760 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1761 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1762 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1763 msgstr ""
1764 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1765 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1766 "dokumentace\n"
1767 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1768
1769 #: g10/card-util.c:1302
1770 #, c-format
1771 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1772 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1773
1774 #: g10/card-util.c:1304
1775 #, c-format
1776 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1777 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1778
1779 #: g10/card-util.c:1305
1780 #, c-format
1781 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1782 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1783
1784 #: g10/card-util.c:1316 g10/keygen.c:2122 g10/keygen.c:2154
1785 #: sm/certreqgen-ui.c:198
1786 #, c-format
1787 msgid "rounded up to %u bits\n"
1788 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1789
1790 #: g10/card-util.c:1324 g10/keygen.c:2207 sm/certreqgen-ui.c:188
1791 #, c-format
1792 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1793 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1794
1795 #: g10/card-util.c:1329
1796 #, c-format
1797 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1798 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1799
1800 #: g10/card-util.c:1349
1801 #, c-format
1802 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1803 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1804
1805 #: g10/card-util.c:1373
1806 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1807 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1808
1809 #: g10/card-util.c:1387
1810 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1811 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1812
1813 #: g10/card-util.c:1390
1814 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1815 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1816
1817 #: g10/card-util.c:1402
1818 #, c-format
1819 msgid ""
1820 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1821 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1822 "You should change them using the command --change-pin\n"
1823 msgstr ""
1824 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1825 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1826 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1827
1828 #: g10/card-util.c:1462
1829 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1830 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1831
1832 #: g10/card-util.c:1464 g10/card-util.c:1578
1833 msgid "   (1) Signature key\n"
1834 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1835
1836 #: g10/card-util.c:1465 g10/card-util.c:1580
1837 msgid "   (2) Encryption key\n"
1838 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1839
1840 #: g10/card-util.c:1466 g10/card-util.c:1582
1841 msgid "   (3) Authentication key\n"
1842 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1843
1844 #: g10/card-util.c:1483 g10/card-util.c:1607 g10/keyedit.c:1508
1845 #: g10/keygen.c:1794 g10/keygen.c:1822 g10/keygen.c:1952 g10/keygen.c:2060
1846 #: g10/keygen.c:2336 g10/revoke.c:820
1847 msgid "Invalid selection.\n"
1848 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1849
1850 #: g10/card-util.c:1575
1851 msgid "Please select where to store the key:\n"
1852 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1853
1854 #: g10/card-util.c:1621
1855 #, c-format
1856 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1857 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1858
1859 #: g10/card-util.c:1717
1860 msgid "This command is not supported by this card\n"
1861 msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
1862
1863 #: g10/card-util.c:1722
1864 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1865 msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
1866
1867 #: g10/card-util.c:1725
1868 msgid "Continue? (y/N) "
1869 msgstr "Pokračovat (a/N) "
1870
1871 # The code expects non-localized "yes"
1872 #: g10/card-util.c:1730
1873 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1874 msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
1875
1876 #: g10/card-util.c:1816 g10/keyedit.c:1868
1877 msgid "quit this menu"
1878 msgstr "ukončit toto menu"
1879
1880 #: g10/card-util.c:1818
1881 msgid "show admin commands"
1882 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1883
1884 #: g10/card-util.c:1819 g10/keyedit.c:1871
1885 msgid "show this help"
1886 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1887
1888 #: g10/card-util.c:1821
1889 msgid "list all available data"
1890 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1891
1892 #: g10/card-util.c:1824
1893 msgid "change card holder's name"
1894 msgstr "změní jméno majitele karty"
1895
1896 #: g10/card-util.c:1825
1897 msgid "change URL to retrieve key"
1898 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1899
1900 #: g10/card-util.c:1826
1901 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1902 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1903
1904 #: g10/card-util.c:1827
1905 msgid "change the login name"
1906 msgstr "změnit login name"
1907
1908 #: g10/card-util.c:1828
1909 msgid "change the language preferences"
1910 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1911
1912 #: g10/card-util.c:1829
1913 msgid "change card holder's sex"
1914 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1915
1916 #: g10/card-util.c:1830
1917 msgid "change a CA fingerprint"
1918 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1919
1920 #: g10/card-util.c:1831
1921 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1922 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1923
1924 #: g10/card-util.c:1832
1925 msgid "generate new keys"
1926 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1927
1928 #: g10/card-util.c:1833
1929 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1930 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1931
1932 #: g10/card-util.c:1834
1933 msgid "verify the PIN and list all data"
1934 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1935
1936 #: g10/card-util.c:1835
1937 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1938 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1939
1940 #: g10/card-util.c:1836
1941 msgid "destroy all keys and data"
1942 msgstr "zničit všechny klíče a data"
1943
1944 #: g10/card-util.c:1958
1945 msgid "gpg/card> "
1946 msgstr "gpg/karta> "
1947
1948 #: g10/card-util.c:1999
1949 msgid "Admin-only command\n"
1950 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1951
1952 #: g10/card-util.c:2030
1953 msgid "Admin commands are allowed\n"
1954 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1955
1956 #: g10/card-util.c:2032
1957 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1958 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1959
1960 #: g10/card-util.c:2127 g10/keyedit.c:2817
1961 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1962 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1963
1964 #: g10/decrypt.c:190 g10/encrypt.c:955
1965 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1966 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1967
1968 #: g10/decrypt.c:246 g10/gpg.c:4904 g10/keyring.c:398 g10/keyring.c:771
1969 #, c-format
1970 msgid "can't open '%s'\n"
1971 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1972
1973 #: g10/delkey.c:79 g10/export.c:1844 g10/export.c:2121 g10/export.c:2200
1974 #: g10/getkey.c:503 g10/getkey.c:1896 g10/gpg.c:4858 g10/keyedit.c:2051
1975 #: g10/keyedit.c:3091 g10/keyedit.c:4713 g10/keylist.c:659
1976 #: g10/keyserver.c:1242 g10/revoke.c:231 g10/tofu.c:2163
1977 #, c-format
1978 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1979 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1980
1981 #: g10/delkey.c:88 g10/export.c:1912 g10/getkey.c:1904 g10/getkey.c:4232
1982 #: g10/gpg.c:4866 g10/keyedit.c:2904 g10/keyedit.c:2991 g10/keyserver.c:1260
1983 #: g10/revoke.c:237 g10/revoke.c:645 g10/tofu.c:2171
1984 #, c-format
1985 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1986 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1987
1988 #: g10/delkey.c:118 g10/getkey.c:579
1989 #, c-format
1990 msgid "key \"%s\" not found\n"
1991 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
1992
1993 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1994 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1995 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1996
1997 #: g10/delkey.c:135
1998 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1999 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
2000
2001 #: g10/delkey.c:148
2002 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
2003 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
2004
2005 #: g10/delkey.c:158
2006 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
2007 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
2008
2009 # The first argument is a "key" or "subkey"
2010 #: g10/delkey.c:201
2011 #, c-format
2012 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
2013 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
2014
2015 # deleting secret %s failed
2016 #: g10/delkey.c:203
2017 msgid "key"
2018 msgstr "klíče"
2019
2020 # deleting secret %s failed
2021 #: g10/delkey.c:203
2022 msgid "subkey"
2023 msgstr "podklíče"
2024
2025 #: g10/delkey.c:226
2026 #, c-format
2027 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
2028 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
2029
2030 #: g10/delkey.c:239
2031 msgid "ownertrust information cleared\n"
2032 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
2033
2034 #: g10/delkey.c:275
2035 #, c-format
2036 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
2037 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
2038
2039 #: g10/delkey.c:277
2040 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
2041 msgstr ""
2042 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
2043
2044 #: g10/encrypt.c:232 g10/sign.c:1294
2045 #, c-format
2046 msgid "error creating passphrase: %s\n"
2047 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
2048
2049 #: g10/encrypt.c:239
2050 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
2051 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
2052
2053 #: g10/encrypt.c:253
2054 #, c-format
2055 msgid "using cipher %s\n"
2056 msgstr "použití šifry: %s\n"
2057
2058 #: g10/encrypt.c:263 g10/encrypt.c:624
2059 #, c-format
2060 msgid "'%s' already compressed\n"
2061 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
2062
2063 #: g10/encrypt.c:320 g10/encrypt.c:660 g10/sign.c:610
2064 #, c-format
2065 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
2066 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
2067
2068 #: g10/encrypt.c:557
2069 #, c-format
2070 msgid "reading from '%s'\n"
2071 msgstr "čte se z „%s“\n"
2072
2073 #: g10/encrypt.c:605
2074 #, c-format
2075 msgid ""
2076 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
2077 msgstr ""
2078 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
2079
2080 #: g10/encrypt.c:707 g10/sign.c:986
2081 #, c-format
2082 msgid ""
2083 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
2084 "preferences\n"
2085 msgstr ""
2086 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
2087 "příjemce\n"
2088
2089 #: g10/encrypt.c:817
2090 #, c-format
2091 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
2092 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
2093
2094 #: g10/encrypt.c:903
2095 #, c-format
2096 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
2097 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
2098
2099 #: g10/encrypt.c:931 g10/pkclist.c:1029 g10/pkclist.c:1080
2100 #, c-format
2101 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
2102 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
2103
2104 #: g10/decrypt-data.c:93 g10/mainproc.c:304
2105 #, c-format
2106 msgid "%s encrypted data\n"
2107 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
2108
2109 #: g10/decrypt-data.c:96 g10/mainproc.c:308
2110 #, c-format
2111 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
2112 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
2113
2114 #: g10/decrypt-data.c:164 sm/decrypt.c:129
2115 msgid ""
2116 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
2117 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
2118
2119 #: g10/decrypt-data.c:176
2120 msgid "problem handling encrypted packet\n"
2121 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
2122
2123 #: g10/exec.c:60
2124 msgid "no remote program execution supported\n"
2125 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
2126
2127 #: g10/exec.c:319
2128 msgid ""
2129 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
2130 msgstr ""
2131 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
2132 "nastaveny nebezpečně\n"
2133
2134 #: g10/exec.c:349
2135 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
2136 msgstr ""
2137 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
2138 "dočasné soubory (temp files)\n"
2139
2140 #: g10/exec.c:427
2141 #, c-format
2142 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
2143 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
2144
2145 #: g10/exec.c:430
2146 #, c-format
2147 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
2148 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
2149
2150 #: g10/exec.c:521
2151 #, c-format
2152 msgid "system error while calling external program: %s\n"
2153 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
2154
2155 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:599
2156 msgid "unnatural exit of external program\n"
2157 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
2158
2159 #: g10/exec.c:547
2160 msgid "unable to execute external program\n"
2161 msgstr "nelze spustit externí program\n"
2162
2163 #: g10/exec.c:564
2164 #, c-format
2165 msgid "unable to read external program response: %s\n"
2166 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
2167
2168 #: g10/exec.c:610 g10/exec.c:617
2169 #, c-format
2170 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
2171 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
2172
2173 #: g10/exec.c:622
2174 #, c-format
2175 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
2176 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
2177
2178 #: g10/export.c:106
2179 msgid "export signatures that are marked as local-only"
2180 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
2181
2182 #: g10/export.c:108
2183 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
2184 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
2185
2186 #: g10/export.c:110
2187 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
2188 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
2189
2190 #: g10/export.c:112
2191 msgid "remove unusable parts from key during export"
2192 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
2193
2194 #: g10/export.c:114
2195 msgid "remove as much as possible from key during export"
2196 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
2197
2198 #: g10/export.c:1218
2199 msgid " - skipped"
2200 msgstr " – přeskočeno"
2201
2202 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2203 #: g10/export.c:1251 g10/import.c:1543 g10/openfile.c:206 g10/openfile.c:300
2204 #: g10/sign.c:847 g10/sign.c:1150
2205 #, c-format
2206 msgid "writing to '%s'\n"
2207 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
2208
2209 #: g10/export.c:1675
2210 #, c-format
2211 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
2212 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
2213
2214 #: g10/export.c:1861
2215 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
2216 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
2217
2218 #: g10/export.c:1938
2219 #, c-format
2220 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
2221 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
2222
2223 #: g10/export.c:2026
2224 msgid "WARNING: nothing exported\n"
2225 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
2226
2227 #: g10/export.c:2283 g10/plaintext.c:152 g10/plaintext.c:161
2228 #: g10/plaintext.c:167 g10/plaintext.c:190
2229 #, c-format
2230 msgid "error creating '%s': %s\n"
2231 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
2232
2233 #: g10/getkey.c:257
2234 msgid "[User ID not found]"
2235 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
2236
2237 #: g10/getkey.c:506 g10/getkey.c:519 g10/getkey.c:581 g10/getkey.c:1876
2238 #: g10/pkclist.c:989
2239 #, c-format
2240 msgid "(check argument of option '%s')\n"
2241 msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
2242
2243 #: g10/getkey.c:516
2244 #, fuzzy, c-format
2245 #| msgid ""
2246 #| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
2247 #| "fingerprint\n"
2248 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
2249 msgstr ""
2250 "Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
2251 "dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
2252
2253 #: g10/getkey.c:546
2254 #, fuzzy, c-format
2255 #| msgid "error closing %s: %s\n"
2256 msgid "error looking up: %s\n"
2257 msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
2258
2259 #: g10/getkey.c:636
2260 #, fuzzy, c-format
2261 #| msgid "error searching the keyring: %s\n"
2262 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
2263 msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
2264
2265 #: g10/getkey.c:1437
2266 #, c-format
2267 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
2268 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
2269
2270 #: g10/getkey.c:1443
2271 #, c-format
2272 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
2273 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
2274
2275 #: g10/getkey.c:1445
2276 msgid "No fingerprint"
2277 msgstr "Chybí otisk"
2278
2279 #: g10/getkey.c:1873 g10/keyedit.c:2929 g10/keyedit.c:3016 g10/revoke.c:637
2280 #: g10/revoke.c:702
2281 #, c-format
2282 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
2283 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
2284
2285 #: g10/getkey.c:1956
2286 #, fuzzy, c-format
2287 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
2288 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
2289 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
2290
2291 #: g10/getkey.c:1964
2292 #, fuzzy, c-format
2293 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
2294 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
2295 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
2296
2297 #: g10/getkey.c:1971
2298 #, c-format
2299 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
2300 msgstr ""
2301
2302 # c-format
2303 #: g10/getkey.c:2777
2304 #, c-format
2305 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
2306 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
2307
2308 #: g10/getkey.c:3611
2309 #, c-format
2310 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
2311 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
2312
2313 #: g10/gpg.c:426 sm/gpgsm.c:200
2314 msgid "make a signature"
2315 msgstr "vytvořit podpis"
2316
2317 #: g10/gpg.c:427
2318 msgid "make a clear text signature"
2319 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
2320
2321 #: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:202
2322 msgid "make a detached signature"
2323 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
2324
2325 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:203
2326 msgid "encrypt data"
2327 msgstr "šifrovat data"
2328
2329 #: g10/gpg.c:432
2330 msgid "encryption only with symmetric cipher"
2331 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
2332
2333 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:205
2334 msgid "decrypt data (default)"
2335 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
2336
2337 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:206
2338 msgid "verify a signature"
2339 msgstr "verifikovat podpis"
2340
2341 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:207
2342 msgid "list keys"
2343 msgstr "vypsat seznam klíčů"
2344
2345 #: g10/gpg.c:440
2346 msgid "list keys and signatures"
2347 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
2348
2349 #: g10/gpg.c:443
2350 msgid "list and check key signatures"
2351 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
2352
2353 #: g10/gpg.c:445 sm/gpgsm.c:212
2354 msgid "list keys and fingerprints"
2355 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
2356
2357 #: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:210
2358 msgid "list secret keys"
2359 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
2360
2361 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:213
2362 msgid "generate a new key pair"
2363 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
2364
2365 #: g10/gpg.c:451
2366 msgid "quickly generate a new key pair"
2367 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
2368
2369 #: g10/gpg.c:454
2370 msgid "quickly add a new user-id"
2371 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
2372
2373 #: g10/gpg.c:459
2374 #, fuzzy
2375 #| msgid "quickly add a new user-id"
2376 msgid "quickly revoke a user-id"
2377 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
2378
2379 #: g10/gpg.c:462
2380 #, fuzzy
2381 #| msgid "quickly generate a new key pair"
2382 msgid "quickly set a new expiration date"
2383 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
2384
2385 #: g10/gpg.c:464
2386 msgid "full featured key pair generation"
2387 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
2388
2389 #: g10/gpg.c:467
2390 msgid "generate a revocation certificate"
2391 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
2392
2393 #: g10/gpg.c:470 sm/gpgsm.c:216
2394 msgid "remove keys from the public keyring"
2395 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
2396
2397 #: g10/gpg.c:472
2398 msgid "remove keys from the secret keyring"
2399 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
2400
2401 #: g10/gpg.c:474
2402 msgid "quickly sign a key"
2403 msgstr "rychle podepsat klíč"
2404
2405 #: g10/gpg.c:476
2406 msgid "quickly sign a key locally"
2407 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
2408
2409 #: g10/gpg.c:477
2410 msgid "sign a key"
2411 msgstr "podepsat klíč"
2412
2413 #: g10/gpg.c:478
2414 msgid "sign a key locally"
2415 msgstr "podepsat klíč lokálně"
2416
2417 #: g10/gpg.c:479
2418 msgid "sign or edit a key"
2419 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
2420
2421 #: g10/gpg.c:481 sm/gpgsm.c:234
2422 msgid "change a passphrase"
2423 msgstr "změnit heslo"
2424
2425 #: g10/gpg.c:485
2426 msgid "export keys"
2427 msgstr "exportovat klíče"
2428
2429 #: g10/gpg.c:486
2430 msgid "export keys to a keyserver"
2431 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
2432
2433 #: g10/gpg.c:487
2434 msgid "import keys from a keyserver"
2435 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
2436
2437 #: g10/gpg.c:490
2438 msgid "search for keys on a keyserver"
2439 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
2440
2441 #: g10/gpg.c:492
2442 msgid "update all keys from a keyserver"
2443 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
2444
2445 #: g10/gpg.c:498
2446 msgid "import/merge keys"
2447 msgstr "importovat/sloučit klíče"
2448
2449 #: g10/gpg.c:501
2450 msgid "print the card status"
2451 msgstr "vytisknout stav karty"
2452
2453 #: g10/gpg.c:502
2454 msgid "change data on a card"
2455 msgstr "změnit data na kartě"
2456
2457 #: g10/gpg.c:504
2458 msgid "change a card's PIN"
2459 msgstr "změnit PIN karty"
2460
2461 #: g10/gpg.c:516
2462 msgid "update the trust database"
2463 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
2464
2465 #: g10/gpg.c:525
2466 msgid "print message digests"
2467 msgstr "vypsat hash zprávy"
2468
2469 #: g10/gpg.c:528 sm/gpgsm.c:229
2470 msgid "run in server mode"
2471 msgstr "pracovat v režimu serveru"
2472
2473 #: g10/gpg.c:530
2474 #, fuzzy
2475 #| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
2476 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
2477 msgstr ""
2478 "|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
2479 "[špatný], ask [zeptat se], auto)"
2480
2481 #: g10/gpg.c:534 sm/gpgsm.c:248
2482 msgid "create ascii armored output"
2483 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
2484
2485 #: g10/gpg.c:537 sm/gpgsm.c:264
2486 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2487 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
2488
2489 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:300
2490 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2491 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
2492
2493 #: g10/gpg.c:559
2494 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2495 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
2496
2497 #: g10/gpg.c:566
2498 msgid "use canonical text mode"
2499 msgstr "použít kanonický textový mód"
2500
2501 #: g10/gpg.c:583 g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:302
2502 msgid "|FILE|write output to FILE"
2503 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
2504
2505 #: g10/gpg.c:598 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:314 tools/gpgconf.c:101
2506 msgid "do not make any changes"
2507 msgstr "neprovádět žádné změny"
2508
2509 #: g10/gpg.c:599
2510 msgid "prompt before overwriting"
2511 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
2512
2513 #: g10/gpg.c:648
2514 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2515 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
2516
2517 #: g10/gpg.c:674 sm/gpgsm.c:357
2518 msgid ""
2519 "@\n"
2520 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2521 msgstr ""
2522 "@\n"
2523 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
2524
2525 #: g10/gpg.c:677
2526 #, fuzzy
2527 #| msgid ""
2528 #| "@\n"
2529 #| "Examples:\n"
2530 #| "\n"
2531 #| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2532 #| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
2533 #| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2534 #| " --list-keys [names]        show keys\n"
2535 #| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2536 msgid ""
2537 "@\n"
2538 "Examples:\n"
2539 "\n"
2540 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2541 " --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
2542 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2543 " --list-keys [names]        show keys\n"
2544 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2545 msgstr ""
2546 "@\n"
2547 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
2548 " --clear-sign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
2549 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
2550 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
2551 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
2552
2553 #: g10/gpg.c:1047
2554 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
2555 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
2556
2557 #: g10/gpg.c:1050
2558 msgid ""
2559 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
2560 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2561 "Default operation depends on the input data\n"
2562 msgstr ""
2563 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
2564 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
2565 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
2566
2567 #: g10/gpg.c:1061 sm/gpgsm.c:580
2568 msgid ""
2569 "\n"
2570 "Supported algorithms:\n"
2571 msgstr ""
2572 "\n"
2573 "Podporované algoritmy:\n"
2574
2575 #: g10/gpg.c:1064
2576 msgid "Pubkey: "
2577 msgstr "Veřejný klíč: "
2578
2579 #: g10/gpg.c:1071 g10/keyedit.c:3483
2580 msgid "Cipher: "
2581 msgstr "Šifra: "
2582
2583 #: g10/gpg.c:1078
2584 msgid "Hash: "
2585 msgstr "Hash: "
2586
2587 #: g10/gpg.c:1085 g10/keyedit.c:3532
2588 msgid "Compression: "
2589 msgstr "Komprese: "
2590
2591 #: g10/gpg.c:1154 sm/gpgsm.c:654
2592 #, c-format
2593 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2594 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
2595
2596 #: g10/gpg.c:1342 sm/gpgsm.c:743
2597 msgid "conflicting commands\n"
2598 msgstr "konfliktní příkazy\n"
2599
2600 #: g10/gpg.c:1360
2601 #, c-format
2602 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2603 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
2604
2605 #: g10/gpg.c:1558
2606 #, c-format
2607 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2608 msgstr ""
2609 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2610
2611 #: g10/gpg.c:1561
2612 #, c-format
2613 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2614 msgstr ""
2615 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2616
2617 #: g10/gpg.c:1564
2618 #, c-format
2619 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2620 msgstr ""
2621 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2622
2623 #: g10/gpg.c:1570
2624 #, c-format
2625 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2626 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
2627
2628 #: g10/gpg.c:1573
2629 #, c-format
2630 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2631 msgstr ""
2632 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
2633
2634 #: g10/gpg.c:1576
2635 #, c-format
2636 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2637 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
2638
2639 #: g10/gpg.c:1582
2640 #, c-format
2641 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2642 msgstr ""
2643 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
2644 "nebezpečně\n"
2645
2646 #: g10/gpg.c:1585
2647 #, c-format
2648 msgid ""
2649 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2650 msgstr ""
2651 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
2652 "nebezpečně\n"
2653
2654 #: g10/gpg.c:1588
2655 #, c-format
2656 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2657 msgstr ""
2658 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2659 "nebezpečně\n"
2660
2661 #: g10/gpg.c:1594
2662 #, c-format
2663 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2664 msgstr ""
2665 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
2666 "nastavena bezpečně\n"
2667
2668 #: g10/gpg.c:1597
2669 #, c-format
2670 msgid ""
2671 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2672 msgstr ""
2673 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
2674 "nastavena bezpečně\n"
2675
2676 #: g10/gpg.c:1600
2677 #, c-format
2678 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2679 msgstr ""
2680 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
2681 "nastavena bezpečně\n"
2682
2683 # c-format
2684 #: g10/gpg.c:1816
2685 #, c-format
2686 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2687 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2688
2689 #: g10/gpg.c:1925
2690 msgid "display photo IDs during key listings"
2691 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2692
2693 #: g10/gpg.c:1927
2694 msgid "show key usage information during key listings"
2695 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2696
2697 #: g10/gpg.c:1929
2698 msgid "show policy URLs during signature listings"
2699 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2700
2701 #: g10/gpg.c:1931
2702 msgid "show all notations during signature listings"
2703 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2704
2705 #: g10/gpg.c:1933
2706 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2707 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2708
2709 #: g10/gpg.c:1937
2710 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2711 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2712
2713 #: g10/gpg.c:1939
2714 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2715 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2716
2717 #: g10/gpg.c:1941
2718 msgid "show user ID validity during key listings"
2719 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2720
2721 #: g10/gpg.c:1943
2722 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2723 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2724
2725 #: g10/gpg.c:1945
2726 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2727 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2728
2729 #: g10/gpg.c:1947
2730 msgid "show the keyring name in key listings"
2731 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2732
2733 #: g10/gpg.c:1949
2734 msgid "show expiration dates during signature listings"
2735 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2736
2737 #: g10/gpg.c:2051 g10/gpg.c:2088
2738 #, fuzzy, c-format
2739 #| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
2740 msgid "valid values for option '%s':\n"
2741 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
2742
2743 #: g10/gpg.c:2062
2744 #, c-format
2745 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2746 msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
2747
2748 #: g10/gpg.c:2064 g10/gpg.c:2100
2749 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2750 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
2751
2752 #: g10/gpg.c:2098 g10/keygen.c:167
2753 #, fuzzy, c-format
2754 #| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
2755 msgid "invalid value for option '%s'\n"
2756 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
2757
2758 #: g10/gpg.c:2235
2759 #, c-format
2760 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2761 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2762
2763 #: g10/gpg.c:2839 g10/gpg.c:3610 g10/gpg.c:3622
2764 #, c-format
2765 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2766 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2767
2768 #: g10/gpg.c:3011 g10/gpg.c:3023
2769 #, c-format
2770 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2771 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2772
2773 #: g10/gpg.c:3045
2774 #, fuzzy, c-format
2775 #| msgid "line %d: not a valid email address\n"
2776 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
2777 msgstr "řádek %d: neplatná e-mailová adresa\n"
2778
2779 #: g10/gpg.c:3077 sm/gpgsm.c:1158
2780 #, c-format
2781 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2782 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2783
2784 #: g10/gpg.c:3130
2785 #, c-format
2786 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2787 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2788
2789 #: g10/gpg.c:3152 g10/gpg.c:3357 g10/keyedit.c:5436
2790 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2791 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2792
2793 #: g10/gpg.c:3170
2794 #, c-format
2795 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2796 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2797
2798 #: g10/gpg.c:3173
2799 msgid "invalid keyserver options\n"
2800 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2801
2802 #: g10/gpg.c:3180
2803 #, c-format
2804 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2805 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2806
2807 #: g10/gpg.c:3183
2808 msgid "invalid import options\n"
2809 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2810
2811 #: g10/gpg.c:3189 g10/gpg.c:3204
2812 #, fuzzy, c-format
2813 #| msgid "invalid list options\n"
2814 msgid "invalid filter option: %s\n"
2815 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2816
2817 #: g10/gpg.c:3195
2818 #, c-format
2819 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2820 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2821
2822 #: g10/gpg.c:3198
2823 msgid "invalid export options\n"
2824 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2825
2826 #: g10/gpg.c:3210
2827 #, c-format
2828 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2829 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2830
2831 #: g10/gpg.c:3213
2832 msgid "invalid list options\n"
2833 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2834
2835 #: g10/gpg.c:3221
2836 msgid "display photo IDs during signature verification"
2837 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2838
2839 #: g10/gpg.c:3223
2840 msgid "show policy URLs during signature verification"
2841 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2842
2843 #: g10/gpg.c:3225
2844 msgid "show all notations during signature verification"
2845 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2846
2847 #: g10/gpg.c:3227
2848 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2849 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2850
2851 #: g10/gpg.c:3231
2852 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2853 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2854
2855 #: g10/gpg.c:3233
2856 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2857 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2858
2859 #: g10/gpg.c:3235
2860 msgid "show user ID validity during signature verification"
2861 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2862
2863 #: g10/gpg.c:3237
2864 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2865 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2866
2867 #: g10/gpg.c:3239
2868 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2869 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2870
2871 #: g10/gpg.c:3241
2872 msgid "validate signatures with PKA data"
2873 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2874
2875 #: g10/gpg.c:3243
2876 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2877 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2878
2879 #: g10/gpg.c:3250
2880 #, c-format
2881 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2882 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2883
2884 #: g10/gpg.c:3253
2885 msgid "invalid verify options\n"
2886 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2887
2888 #: g10/gpg.c:3260
2889 #, c-format
2890 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2891 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2892
2893 #: g10/gpg.c:3452
2894 #, c-format
2895 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2896 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2897
2898 #: g10/gpg.c:3455
2899 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2900 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2901
2902 #: g10/gpg.c:3592 sm/gpgsm.c:1501
2903 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2904 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2905
2906 #: g10/gpg.c:3603
2907 #, c-format
2908 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2909 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2910
2911 #: g10/gpg.c:3612
2912 #, c-format
2913 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2914 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2915
2916 #: g10/gpg.c:3615
2917 #, c-format
2918 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2919 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2920
2921 #: g10/gpg.c:3630 sm/gpgsm.c:1518 dirmngr/dirmngr.c:951
2922 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2923 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2924
2925 #: g10/gpg.c:3651
2926 #, c-format
2927 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2928 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2929
2930 #: g10/gpg.c:3686 g10/gpg.c:3710 sm/gpgsm.c:1585
2931 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2932 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2933
2934 #: g10/gpg.c:3692 g10/gpg.c:3716 sm/gpgsm.c:1591 sm/gpgsm.c:1597
2935 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2936 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2937
2938 #: g10/gpg.c:3698
2939 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2940 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2941
2942 #: g10/gpg.c:3704
2943 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2944 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2945
2946 #: g10/gpg.c:3719
2947 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2948 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2949
2950 #: g10/gpg.c:3721
2951 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2952 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2953
2954 #: g10/gpg.c:3723
2955 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2956 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2957
2958 #: g10/gpg.c:3725
2959 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2960 msgstr ""
2961 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2962 "2 nebo 3\n"
2963
2964 #: g10/gpg.c:3727
2965 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2966 msgstr ""
2967 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2968 "nebo 3\n"
2969
2970 #: g10/gpg.c:3730
2971 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2972 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2973
2974 #: g10/gpg.c:3734
2975 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2976 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2977
2978 #: g10/gpg.c:3741
2979 msgid "invalid default preferences\n"
2980 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2981
2982 #: g10/gpg.c:3745
2983 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2984 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2985
2986 #: g10/gpg.c:3749
2987 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2988 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2989
2990 #: g10/gpg.c:3753
2991 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2992 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2993
2994 #: g10/gpg.c:3789
2995 #, c-format
2996 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2997 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2998
2999 #: g10/gpg.c:3836
3000 #, c-format
3001 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
3002 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
3003
3004 #: g10/gpg.c:3841
3005 #, c-format
3006 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
3007 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
3008
3009 #: g10/gpg.c:3846
3010 #, c-format
3011 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
3012 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
3013
3014 #: g10/gpg.c:3945
3015 #, c-format
3016 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
3017 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
3018
3019 #: g10/gpg.c:3957
3020 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
3021 msgstr ""
3022 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
3023
3024 #: g10/gpg.c:4028
3025 #, c-format
3026 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
3027 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
3028
3029 #: g10/gpg.c:4057
3030 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
3031 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
3032
3033 #: g10/gpg.c:4060
3034 #, c-format
3035 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
3036 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
3037
3038 #: g10/gpg.c:4117
3039 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
3040 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
3041
3042 #: g10/gpg.c:4120
3043 #, c-format
3044 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
3045 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
3046
3047 #: g10/gpg.c:4462 g10/keyserver.c:1837
3048 #, c-format
3049 msgid "keyserver send failed: %s\n"
3050 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
3051
3052 #: g10/gpg.c:4467
3053 #, c-format
3054 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
3055 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
3056
3057 #: g10/gpg.c:4473
3058 #, c-format
3059 msgid "key export failed: %s\n"
3060 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
3061
3062 #: g10/gpg.c:4486
3063 #, fuzzy, c-format
3064 #| msgid "key export failed: %s\n"
3065 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
3066 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
3067
3068 #: g10/gpg.c:4498
3069 #, c-format
3070 msgid "keyserver search failed: %s\n"
3071 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
3072
3073 #: g10/gpg.c:4511
3074 #, c-format
3075 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
3076 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
3077
3078 #: g10/gpg.c:4578
3079 #, c-format
3080 msgid "dearmoring failed: %s\n"
3081 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
3082
3083 #: g10/gpg.c:4589
3084 #, c-format
3085 msgid "enarmoring failed: %s\n"
3086 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
3087
3088 #: g10/gpg.c:4681
3089 #, c-format
3090 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
3091 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
3092
3093 #: g10/gpg.c:4827 g10/tofu.c:2151
3094 #, c-format
3095 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
3096 msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
3097
3098 #: g10/gpg.c:4839
3099 #, c-format
3100 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
3101 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
3102
3103 #: g10/gpg.c:4894
3104 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
3105 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
3106
3107 #: g10/gpg.c:5232
3108 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
3109 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
3110
3111 #: g10/gpg.c:5234
3112 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
3113 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
3114
3115 #: g10/gpg.c:5267
3116 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
3117 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
3118
3119 #: g10/gpgv.c:77
3120 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
3121 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
3122
3123 #: g10/gpgv.c:80
3124 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
3125 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
3126
3127 #: g10/gpgv.c:82 sm/gpgsm.c:347
3128 msgid "|FD|write status info to this FD"
3129 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
3130
3131 #: g10/gpgv.c:86
3132 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: g10/gpgv.c:124
3136 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
3137 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
3138
3139 #: g10/gpgv.c:126
3140 msgid ""
3141 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
3142 "Check signatures against known trusted keys\n"
3143 msgstr ""
3144 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
3145 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
3146
3147 #: g10/helptext.c:72
3148 msgid "No help available"
3149 msgstr "Nápověda není k dispozici"
3150
3151 #: g10/helptext.c:82
3152 #, c-format
3153 msgid "No help available for '%s'"
3154 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
3155
3156 #: g10/import.c:152
3157 msgid "import signatures that are marked as local-only"
3158 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
3159
3160 #: g10/import.c:155
3161 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
3162 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
3163
3164 #: g10/import.c:158
3165 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
3166 msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
3167
3168 #: g10/import.c:161
3169 msgid "do not update the trustdb after import"
3170 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
3171
3172 #: g10/import.c:164
3173 #, fuzzy
3174 #| msgid "show key fingerprint"
3175 msgid "show key during import"
3176 msgstr "vypsat otisk klíče"
3177
3178 #: g10/import.c:167
3179 msgid "only accept updates to existing keys"
3180 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
3181
3182 #: g10/import.c:170
3183 msgid "remove unusable parts from key after import"
3184 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
3185
3186 #: g10/import.c:173
3187 msgid "remove as much as possible from key after import"
3188 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
3189
3190 #: g10/import.c:176
3191 msgid "run import filters and export key immediately"
3192 msgstr ""
3193
3194 #: g10/import.c:327 g10/import.c:569
3195 #, c-format
3196 msgid "skipping block of type %d\n"
3197 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
3198
3199 #: g10/import.c:586
3200 #, c-format
3201 msgid "%lu keys processed so far\n"
3202 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
3203
3204 #: g10/import.c:656
3205 #, c-format
3206 msgid "Total number processed: %lu\n"
3207 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
3208
3209 #: g10/import.c:659
3210 #, c-format
3211 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
3212 msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
3213
3214 #: g10/import.c:661
3215 #, c-format
3216 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
3217 msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
3218
3219 #: g10/import.c:664
3220 #, c-format
3221 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
3222 msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
3223
3224 #: g10/import.c:667 sm/import.c:130
3225 #, c-format
3226 msgid "              imported: %lu"
3227 msgstr "                     importováno: %lu"
3228
3229 #: g10/import.c:671 sm/import.c:134
3230 #, c-format
3231 msgid "             unchanged: %lu\n"
3232 msgstr "                       beze změn: %lu\n"
3233
3234 #: g10/import.c:673
3235 #, c-format
3236 msgid "          new user IDs: %lu\n"
3237 msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
3238
3239 #: g10/import.c:675
3240 #, c-format
3241 msgid "           new subkeys: %lu\n"
3242 msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
3243
3244 #: g10/import.c:677
3245 #, c-format
3246 msgid "        new signatures: %lu\n"
3247 msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
3248
3249 #: g10/import.c:679
3250 #, c-format
3251 msgid "   new key revocations: %lu\n"
3252 msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
3253
3254 #: g10/import.c:681 sm/import.c:136
3255 #, c-format
3256 msgid "      secret keys read: %lu\n"
3257 msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
3258
3259 #: g10/import.c:683 sm/import.c:138
3260 #, c-format
3261 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
3262 msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
3263
3264 #: g10/import.c:685 sm/import.c:140
3265 #, c-format
3266 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
3267 msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
3268
3269 #: g10/import.c:687 sm/import.c:142
3270 #, c-format
3271 msgid "          not imported: %lu\n"
3272 msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
3273
3274 #: g10/import.c:689
3275 #, c-format
3276 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
3277 msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
3278
3279 #: g10/import.c:691
3280 #, c-format
3281 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
3282 msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
3283
3284 #: g10/import.c:1035
3285 #, c-format
3286 msgid ""
3287 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
3288 "algorithms on these user IDs:\n"
3289 msgstr ""
3290 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
3291 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
3292
3293 #: g10/import.c:1077
3294 #, c-format
3295 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
3296 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
3297
3298 #: g10/import.c:1092
3299 #, c-format
3300 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
3301 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
3302
3303 #: g10/import.c:1104
3304 #, c-format
3305 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
3306 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
3307
3308 #: g10/import.c:1117
3309 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
3310 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
3311
3312 #: g10/import.c:1119
3313 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
3314 msgstr ""
3315 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
3316
3317 #: g10/import.c:1144
3318 #, c-format
3319 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
3320 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
3321
3322 #: g10/import.c:1380 g10/import.c:2168
3323 #, c-format
3324 msgid "key %s: no user ID\n"
3325 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
3326
3327 #: g10/import.c:1386
3328 #, c-format
3329 msgid "key %s: %s\n"
3330 msgstr "klíč %s: %s\n"
3331
3332 #: g10/import.c:1387 g10/import.c:2142
3333 msgid "rejected by import screener"
3334 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
3335
3336 #: g10/import.c:1417
3337 #, c-format
3338 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
3339 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
3340
3341 # c-format
3342 #: g10/import.c:1435
3343 #, c-format
3344 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
3345 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
3346
3347 #: g10/import.c:1445 g10/import.c:1476
3348 #, c-format
3349 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
3350 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
3351
3352 #: g10/import.c:1447
3353 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
3354 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
3355
3356 #: g10/import.c:1517 g10/import.c:2319
3357 #, c-format
3358 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
3359 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
3360
3361 #: g10/import.c:1523
3362 #, c-format
3363 msgid "key %s: new key - skipped\n"
3364 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
3365
3366 #: g10/import.c:1538
3367 #, c-format
3368 msgid "no writable keyring found: %s\n"
3369 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
3370
3371 #: g10/import.c:1547 g10/import.c:1648 g10/import.c:2385
3372 #, c-format
3373 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
3374 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
3375
3376 #: g10/import.c:1567
3377 #, c-format
3378 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
3379 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
3380
3381 #: g10/import.c:1591
3382 #, c-format
3383 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
3384 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
3385
3386 #: g10/import.c:1607 g10/import.c:2343
3387 #, c-format
3388 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
3389 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
3390
3391 #: g10/import.c:1615 g10/import.c:2350
3392 #, c-format
3393 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
3394 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
3395
3396 #: g10/import.c:1658
3397 #, c-format
3398 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
3399 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
3400
3401 #: g10/import.c:1661
3402 #, c-format
3403 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
3404 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
3405
3406 #: g10/import.c:1664
3407 #, c-format
3408 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
3409 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
3410
3411 #: g10/import.c:1667
3412 #, c-format
3413 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
3414 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
3415
3416 #: g10/import.c:1670
3417 #, c-format
3418 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
3419 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
3420
3421 #: g10/import.c:1673
3422 #, c-format
3423 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
3424 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
3425
3426 #: g10/import.c:1676
3427 #, c-format
3428 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
3429 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
3430
3431 #: g10/import.c:1679
3432 #, c-format
3433 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
3434 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
3435
3436 #: g10/import.c:1682
3437 #, c-format
3438 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
3439 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
3440
3441 #: g10/import.c:1685
3442 #, c-format
3443 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
3444 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
3445
3446 #: g10/import.c:1708
3447 #, c-format
3448 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
3449 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
3450
3451 #: g10/import.c:2020 g10/import.c:2265
3452 #, c-format
3453 msgid "key %s: secret key imported\n"
3454 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
3455
3456 #: g10/import.c:2028
3457 #, c-format
3458 msgid "key %s: secret key already exists\n"
3459 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
3460
3461 #: g10/import.c:2036
3462 #, c-format
3463 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
3464 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
3465
3466 #: g10/import.c:2141
3467 #, c-format
3468 msgid "secret key %s: %s\n"
3469 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
3470
3471 #: g10/import.c:2161 g10/import.c:2196
3472 msgid "importing secret keys not allowed\n"
3473 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
3474
3475 #: g10/import.c:2185
3476 #, c-format
3477 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
3478 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
3479
3480 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
3481 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
3482 #. actual private key data is stored on the card.  A
3483 #. single smartcard can have up to three private key
3484 #. data.  Importing private key stub is always
3485 #. skipped in 2.1, and it returns
3486 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
3487 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
3488 #. references to a card will be automatically
3489 #. created again.
3490 #: g10/import.c:2257
3491 #, c-format
3492 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
3493 msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
3494
3495 #: g10/import.c:2312
3496 #, c-format
3497 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3498 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
3499
3500 #: g10/import.c:2361
3501 #, c-format
3502 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3503 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
3504
3505 #: g10/import.c:2394
3506 #, c-format
3507 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3508 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
3509
3510 #: g10/import.c:2470
3511 #, c-format
3512 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3513 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
3514
3515 #: g10/import.c:2487
3516 #, c-format
3517 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3518 msgstr ""
3519 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
3520
3521 #: g10/import.c:2489
3522 #, c-format
3523 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3524 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
3525
3526 #: g10/import.c:2506 g10/import.c:2532 g10/import.c:2583
3527 #, c-format
3528 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3529 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
3530
3531 #: g10/import.c:2507
3532 #, c-format
3533 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
3534 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
3535
3536 #: g10/import.c:2521
3537 #, c-format
3538 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3539 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
3540
3541 #: g10/import.c:2534
3542 #, c-format
3543 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3544 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
3545
3546 #: g10/import.c:2550
3547 #, c-format
3548 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3549 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
3550
3551 #: g10/import.c:2572
3552 #, c-format
3553 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3554 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
3555
3556 #: g10/import.c:2585
3557 #, c-format
3558 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3559 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
3560
3561 #: g10/import.c:2600
3562 #, c-format
3563 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3564 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
3565
3566 #: g10/import.c:2642
3567 #, c-format
3568 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3569 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
3570
3571 #: g10/import.c:2666
3572 #, c-format
3573 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3574 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
3575
3576 #: g10/import.c:2695
3577 #, c-format
3578 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3579 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
3580
3581 #: g10/import.c:2706
3582 #, c-format
3583 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3584 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
3585
3586 #: g10/import.c:2724
3587 #, c-format
3588 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3589 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
3590
3591 #: g10/import.c:2738
3592 #, c-format
3593 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3594 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
3595
3596 #: g10/import.c:2746
3597 #, c-format
3598 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3599 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
3600
3601 #: g10/import.c:2888
3602 #, c-format
3603 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3604 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
3605
3606 #: g10/import.c:2952
3607 #, c-format
3608 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3609 msgstr ""
3610 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
3611
3612 #: g10/import.c:2968
3613 #, c-format
3614 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3615 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
3616
3617 #: g10/import.c:3032
3618 #, c-format
3619 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3620 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
3621
3622 #: g10/import.c:3070
3623 #, c-format
3624 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3625 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
3626
3627 #: g10/keydb.c:404 g10/keydb.c:431 sm/keydb.c:213 sm/keydb.c:226
3628 #, c-format
3629 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
3630 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
3631
3632 #: g10/keydb.c:407 g10/keydb.c:434
3633 #, c-format
3634 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
3635 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
3636
3637 #: g10/keydb.c:443 sm/keydb.c:232
3638 #, c-format
3639 msgid "keybox '%s' created\n"
3640 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
3641
3642 #: g10/keydb.c:445
3643 #, c-format
3644 msgid "keyring '%s' created\n"
3645 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
3646
3647 #: g10/keydb.c:823
3648 #, c-format
3649 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
3650 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
3651
3652 #: g10/keydb.c:911
3653 #, c-format
3654 msgid "error opening key DB: %s\n"
3655 msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
3656
3657 #: g10/keydb.c:1786
3658 #, c-format
3659 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3660 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:265
3663 msgid "[revocation]"
3664 msgstr "[revokace]"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:265
3667 msgid "[self-signature]"
3668 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:433 dirmngr/ldap-wrapper-ce.c:389 dirmngr/ldap-wrapper.c:677
3671 #: dirmngr/ldap-wrapper.c:694
3672 #, c-format
3673 msgid "error allocating memory: %s\n"
3674 msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:630
3677 #, fuzzy, c-format
3678 #| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3679 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
3680 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:639
3683 #, fuzzy, c-format
3684 #| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
3685 msgid ""
3686 "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
3687 msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
3688
3689 #: g10/keyedit.c:801
3690 #, fuzzy
3691 #| msgid "Good signature from"
3692 msgid " (reordered signatures follow)"
3693 msgstr "Dobrý podpis od"
3694
3695 #: g10/keyedit.c:914
3696 #, fuzzy, c-format
3697 #| msgid "key %s: %s\n"
3698 msgid "key %s:\n"
3699 msgstr "klíč %s: %s\n"
3700
3701 #: g10/keyedit.c:917
3702 #, fuzzy, c-format
3703 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3704 msgid "%d duplicate signature removed\n"
3705 msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
3706 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3707 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3708 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3709
3710 #: g10/keyedit.c:920 g10/keylist.c:480
3711 #, fuzzy, c-format
3712 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3713 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
3714 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3715 msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
3716 msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
3717 msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
3718
3719 #: g10/keyedit.c:924 g10/keylist.c:476
3720 #, fuzzy, c-format
3721 #| msgid "%d bad signatures\n"
3722 msgid "%d bad signature\n"
3723 msgid_plural "%d bad signatures\n"
3724 msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
3725 msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
3726 msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:928
3729 #, fuzzy, c-format
3730 #| msgid "Good signature from"
3731 msgid "%d signature reordered\n"
3732 msgid_plural "%d signatures reordered\n"
3733 msgstr[0] "Dobrý podpis od"
3734 msgstr[1] "Dobrý podpis od"
3735 msgstr[2] "Dobrý podpis od"
3736
3737 #: g10/keyedit.c:933
3738 #, c-format
3739 msgid ""
3740 "Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
3741 "all signatures.\n"
3742 msgstr ""
3743
3744 #: g10/keyedit.c:993 g10/pkclist.c:274
3745 msgid ""
3746 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3747 "keys\n"
3748 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3749 "etc.)\n"
3750 msgstr ""
3751 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
3752 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
3753 "kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
3754 "\n"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:997 g10/pkclist.c:286
3757 #, c-format
3758 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3759 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
3760
3761 #: g10/keyedit.c:998 g10/pkclist.c:288
3762 #, c-format
3763 msgid "  %d = I trust fully\n"
3764 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
3765
3766 #: g10/keyedit.c:1016
3767 msgid ""
3768 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3769 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3770 "trust signatures on your behalf.\n"
3771 msgstr ""
3772 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
3773 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
3774 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
3775
3776 #: g10/keyedit.c:1033
3777 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3778 msgstr ""
3779 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
3780 "podpis bez omezení na doménu.\n"
3781
3782 #: g10/keyedit.c:1161
3783 #, c-format
3784 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
3785 msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
3786
3787 #: g10/keyedit.c:1169
3788 #, c-format
3789 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3790 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
3791
3792 #: g10/keyedit.c:1178 g10/keyedit.c:1206 g10/keyedit.c:1233 g10/keyedit.c:1417
3793 #: g10/keyedit.c:2247
3794 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3795 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
3796
3797 #: g10/keyedit.c:1192 g10/keyedit.c:1220 g10/keyedit.c:1247 g10/keyedit.c:1423
3798 #: g10/keyedit.c:2252 g10/keyedit.c:3178
3799 msgid "  Unable to sign.\n"
3800 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
3801
3802 #: g10/keyedit.c:1197
3803 #, c-format
3804 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3805 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
3806
3807 #: g10/keyedit.c:1225
3808 #, c-format
3809 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3810 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
3811
3812 #: g10/keyedit.c:1254
3813 #, c-format
3814 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3815 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
3816
3817 #: g10/keyedit.c:1256
3818 msgid "Sign it? (y/N) "
3819 msgstr "Podepsat? (a/N) "
3820
3821 #: g10/keyedit.c:1283
3822 #, c-format
3823 msgid ""
3824 "The self-signature on \"%s\"\n"
3825 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3826 msgstr ""
3827 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
3828 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
3829
3830 #: g10/keyedit.c:1292
3831 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3832 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
3833
3834 #: g10/keyedit.c:1305
3835 #, c-format
3836 msgid ""
3837 "Your current signature on \"%s\"\n"
3838 "has expired.\n"
3839 msgstr ""
3840 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
3841 "vypršela.\n"
3842
3843 #: g10/keyedit.c:1310
3844 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3845 msgstr ""
3846 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
3847 "N) "
3848
3849 #: g10/keyedit.c:1331
3850 #, c-format
3851 msgid ""
3852 "Your current signature on \"%s\"\n"
3853 "is a local signature.\n"
3854 msgstr ""
3855 "Váš současný podpis na „%s“\n"
3856 "je pouze lokální.\n"
3857
3858 #: g10/keyedit.c:1336
3859 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3860 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
3861
3862 #: g10/keyedit.c:1356
3863 #, c-format
3864 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3865 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
3866
3867 #: g10/keyedit.c:1360
3868 #, c-format
3869 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3870 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
3871
3872 #: g10/keyedit.c:1365
3873 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3874 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
3875
3876 #: g10/keyedit.c:1387
3877 #, c-format
3878 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3879 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
3880
3881 #: g10/keyedit.c:1411
3882 msgid "This key has expired!"
3883 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
3884
3885 #: g10/keyedit.c:1429
3886 #, c-format
3887 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3888 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
3889
3890 #: g10/keyedit.c:1435
3891 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3892 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
3893
3894 #: g10/keyedit.c:1476
3895 msgid ""
3896 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3897 "belongs\n"
3898 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3899 msgstr ""
3900 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
3901 "patří výše uvedené osobě.\n"
3902 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
3903
3904 #: g10/keyedit.c:1481
3905 #, c-format
3906 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3907 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3908
3909 #: g10/keyedit.c:1483
3910 #, c-format
3911 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3912 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3913
3914 #: g10/keyedit.c:1485
3915 #, c-format
3916 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3917 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
3918
3919 #: g10/keyedit.c:1488
3920 #, c-format
3921 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3922 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
3923
3924 #: g10/keyedit.c:1495
3925 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3926 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
3927
3928 #: g10/keyedit.c:1522
3929 #, c-format
3930 msgid ""
3931 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3932 "key \"%s\" (%s)\n"
3933 msgstr ""
3934 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
3935 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
3936
3937 #: g10/keyedit.c:1530
3938 msgid "This will be a self-signature.\n"
3939 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3940
3941 #: g10/keyedit.c:1535
3942 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3943 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3944
3945 #: g10/keyedit.c:1542
3946 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3947 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3948
3949 #: g10/keyedit.c:1552
3950 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3951 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3952
3953 #: g10/keyedit.c:1559
3954 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3955 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3956
3957 #: g10/keyedit.c:1566
3958 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3959 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3960
3961 #: g10/keyedit.c:1571
3962 msgid "I have checked this key casually.\n"
3963 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3964
3965 #: g10/keyedit.c:1576
3966 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3967 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3968
3969 #: g10/keyedit.c:1588
3970 msgid "Really sign? (y/N) "
3971 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3972
3973 #: g10/keyedit.c:1639 g10/keyedit.c:6308 g10/keyedit.c:6391 g10/keyedit.c:6500
3974 #: g10/keyedit.c:6562 g10/sign.c:325
3975 #, c-format
3976 msgid "signing failed: %s\n"
3977 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3978
3979 #: g10/keyedit.c:1726
3980 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3981 msgstr ""
3982 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3983 "nelze změnit.\n"
3984
3985 #: g10/keyedit.c:1756
3986 #, c-format
3987 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3988 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3989
3990 #: g10/keyedit.c:1870
3991 msgid "save and quit"
3992 msgstr "uložit a ukončit"
3993
3994 #: g10/keyedit.c:1873
3995 msgid "show key fingerprint"
3996 msgstr "vypsat otisk klíče"
3997
3998 #: g10/keyedit.c:1874
3999 msgid "show the keygrip"
4000 msgstr "ukázat keygrip"
4001
4002 #: g10/keyedit.c:1875
4003 msgid "list key and user IDs"
4004 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
4005
4006 #: g10/keyedit.c:1877
4007 msgid "select user ID N"
4008 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
4009
4010 #: g10/keyedit.c:1878
4011 msgid "select subkey N"
4012 msgstr "vyberte podklíč N"
4013
4014 #: g10/keyedit.c:1879
4015 msgid "check signatures"
4016 msgstr "kontrolovat podpisy"
4017
4018 #: g10/keyedit.c:1885
4019 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
4020 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
4021
4022 #: g10/keyedit.c:1890
4023 msgid "sign selected user IDs locally"
4024 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
4025
4026 #: g10/keyedit.c:1891
4027 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
4028 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
4029
4030 #: g10/keyedit.c:1893
4031 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
4032 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
4033
4034 #: g10/keyedit.c:1895
4035 msgid "add a user ID"
4036 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
4037
4038 #: g10/keyedit.c:1897
4039 msgid "add a photo ID"
4040 msgstr "přidat fotografický ID"
4041
4042 #: g10/keyedit.c:1898
4043 msgid "delete selected user IDs"
4044 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
4045
4046 #: g10/keyedit.c:1901
4047 msgid "add a subkey"
4048 msgstr "přidat podklíč"
4049
4050 #: g10/keyedit.c:1904
4051 msgid "add a key to a smartcard"
4052 msgstr "přidat klíč na kartu"
4053
4054 #: g10/keyedit.c:1906
4055 msgid "move a key to a smartcard"
4056 msgstr "přesunout klíč na kartu"
4057
4058 #: g10/keyedit.c:1908
4059 msgid "move a backup key to a smartcard"
4060 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
4061
4062 #: g10/keyedit.c:1910
4063 msgid "delete selected subkeys"
4064 msgstr "smazat vybrané podklíče"
4065
4066 #: g10/keyedit.c:1912