chiark / gitweb /
update licence to GPLv3 or later (was GPLv2 or later).
[chiark-utils.git] / scripts / genspic2gnuplot
2007-09-21 ianmdlvlupdate licence to GPLv3 or later (was GPLv2 or later).
2004-03-25 ianmdlvllines not linespoints
2004-03-25 ianmdlvlremove debugging
2004-03-25 ianmdlvl@@ -1,6 +1,7 @@
2004-03-24 ianmdlvlgenspic