chiark / gitweb /
keymap: Don't use spaces in DMI modalias matches