chiark / gitweb /
python: reindent to follow coding style