chiark / gitweb /
man pages: fix typos
[elogind.git] / udev.xml
2006-08-16 Michał Bartoszkiewiczman pages: fix typos
2006-08-15 Kay Sieversman page: fix typo
2006-07-29 Kay Sieversman pages: work around xmlto which tries to be smart
2006-03-23 Kay Sieversupdate man page
2006-02-01 Kay Sieversfix typo in man page
2006-01-28 Kay Sieverswhitespace fixes
2006-01-28 Kay Sieversmove manpages to top level