chiark / gitweb /
update TODO
[elogind.git] / src / systemd / sd-bus.h
2013-04-02 Lennart Poetteringupdate TODO
2013-04-01 Lennart Poetteringbus: fall back to readv/writev if recvmsg/sendmsg don...
2013-03-31 Lennart Poetteringjournal-gatewayd: query PID 1 for virtalization