chiark / gitweb /
sd-netlink: add tunnel params
[elogind.git] / src / libsystemd / sd-netlink / netlink-types.c
2017-03-14 Susant Sahanisd-netlink: add tunnel params
2017-03-14 Susant Sahanisd-netlink: add tunnel NL parameters
2017-03-14 David Herrmannsd-netlink: don't export internal type-system details
2017-03-14 David Herrmannsd-netlink: don't treat NULL as root type-system
2017-03-14 David Herrmannsd-netlink: don't treat type_system->count==0 as invalid
2017-03-14 David Herrmannsd-netlink: drop NETLINK_TYPE_META
2017-03-14 David Herrmannsd-netlink: turn 'max' into 'count' to support empty...
2017-03-14 David Herrmannsd-netlink: make NLTypeSystem internal
2017-03-14 David Herrmannsd-netlink: make NLType internal
2017-03-14 David Herrmannsd-netlink: don't access type->type_system[_union]...
2017-03-14 David Herrmannsd-netlink: rename NLA_ to NETLINK_TYPE_
2017-03-14 Tom Gundersensd-netlink: rename from sd-rtnl