chiark / gitweb /
update mailmap for Martin Pitt
[elogind.git] / .mailmap
2012-05-14 Martin Pittupdate mailmap for Martin Pitt
2012-04-13 Kay Sieversupdate mailmap
2012-04-03 Kay Sieversimport udev repository
2011-05-19 Lennart Poetteringgit: add .mailmap