chiark / gitweb /
import: rename download code from "import" to "pull"
[elogind.git] / po / pl.po
index e5987be..64fc5d1 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,14 +6,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: systemd\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-01-22 15:18+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-01-22 15:12+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-02-19 16:14+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-02-19 16:15+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:1
 msgid "Send passphrase back to system"
@@ -27,14 +29,14 @@ msgstr ""
 "systemu."
 
 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:3
-msgid "Manage system services or units"
-msgstr "Zarządzanie usługami lub jednostkami systemu"
+msgid "Manage system services or other units"
+msgstr "Zarządzanie usługami lub innymi jednostkami systemu"
 
 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:4
-msgid "Authentication is required to manage system services or units."
+msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
 msgstr ""
-"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać usługami lub jednostkami "
-"systemu."
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać usługami lub innymi "
+"jednostkami systemu."
 
 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:5
 msgid "Manage system service or unit files"
@@ -47,10 +49,23 @@ msgstr ""
 "systemu."
 
 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:7
+msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
+msgstr ""
+"Ustawienie lub usunięcie zmiennych środowiskowych menedżera systemu i usług"
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
+msgid ""
+"Authentication is required to set or unset system and service manager "
+"environment variables."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lub usunąć zmienne środowiskowe "
+"menedżera systemu i usług."
+
+#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:9
 msgid "Reload the systemd state"
 msgstr "Ponowne wczytanie stanu systemd"
 
-#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
+#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:10
 msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie wczytać stan systemd."
 
@@ -363,14 +378,57 @@ msgstr ""
 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy program "
 "zażądał jej wstrzymania."
 
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:49
+msgid "Manage active sessions, users and seats"
+msgstr "Zarządzanie aktywnymi sesjami, użytkownikami i stanowiskami"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:50
+msgid ""
+"Authentication is required for managing active sessions, users and seats."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać aktywnymi sesjami, "
+"użytkownikami i stanowiskami."
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:51
+msgid "Lock or unlock active sessions"
+msgstr "Zablokowanie lub odblokowanie aktywnych sesji"
+
+#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:52
+msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zablokować lub odblokować aktywne sesje."
+
 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:1
 msgid "Log into a local container"
 msgstr "Logowanie do lokalnego kontenera"
 
 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:2
-msgid "Authentication is required to log into a local container"
+msgid "Authentication is required to log into a local container."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zalogować się do lokalnego kontenera."
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:3
+msgid "Manage local virtual machines and containers"
+msgstr "Zarządzanie lokalnymi maszynami wirtualnymi i kontenerami"
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:4
+msgid ""
+"Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
 msgstr ""
-"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zalogować się do lokalnego kontenera"
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać lokalnymi maszynami "
+"wirtualnymi i kontenerami."
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:5
+msgid "Manage local virtual machine and container images"
+msgstr "Zarządzanie lokalnymi obrazami maszyn wirtualnych i kontenerów"
+
+#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:6
+msgid ""
+"Authentication is required to manage local virtual machine and container "
+"images."
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać lokalnymi obrazami maszyn "
+"wirtualnych i kontenerów."
 
 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
 msgid "Set system time"
@@ -411,3 +469,17 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy włączyć synchronizację "
 "czasu przez sieć."
+
+#: ../src/fsckd/fsckd.c:186
+msgid "Press Ctrl+C to cancel all filesystem checks in progress"
+msgstr ""
+"Naciśnięcie klawiszy Ctrl+C anuluje wszystkie trwające procesy sprawdzania "
+"systemów plików"
+
+#: ../src/fsckd/fsckd.c:227
+#, c-format
+msgid "Checking in progress on %d disk (%3.1f%% complete)"
+msgid_plural "Checking in progress on %d disks (%3.1f%% complete)"
+msgstr[0] "Trwa sprawdzanie %d dysku (ukończono %3.1f%%)"
+msgstr[1] "Trwa sprawdzanie %d dysków (ukończono %3.1f%%)"
+msgstr[2] "Trwa sprawdzanie %d dysków (ukończono %3.1f%%)"