chiark / gitweb /
libudev: rename libudev-utils.c libudev-util.c
[elogind.git] / extras / fstab_import / fstab_import.c
index a8de067..0f4685a 100644 (file)
@@ -13,6 +13,8 @@
 #define _GNU_SOURCE 1
 #endif
 
+#include "config.h"
+
 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 #include <unistd.h>
 #include <mntent.h>
 #include <sys/stat.h>
 
-#include "../../udev.h"
+#include "../../udev/udev.h"
 
 static int debug;
-static char root[PATH_SIZE] = "/dev";
-static char **devices;
 
-#ifdef USE_LOG
-void log_message(int priority, const char *format, ...)
+static void log_fn(struct udev *udev, int priority,
+                  const char *file, int line, const char *fn,
+                  const char *format, va_list args)
 {
-       va_list args;
-       static int udev_log = -1;
-
-       if (udev_log == -1) {
-               const char *value;
-
-               value = getenv("UDEV_LOG");
-               if (value)
-                       udev_log = log_priority(value);
-               else
-                       udev_log = LOG_ERR;
-
-               if (debug && udev_log < LOG_INFO)
-                       udev_log = LOG_INFO;
-       }
-
-       if (priority > udev_log)
-               return;
-
-       va_start(args, format);
        if (debug) {
-               fprintf(stderr, "[%d] ", (int) getpid());
+               fprintf(stderr, "%s: ", fn);
                vfprintf(stderr, format, args);
-       } else
+       } else {
                vsyslog(priority, format, args);
-       va_end(args);
+       }
 }
-#endif
 
-static int matches_device_list(const char *name)
+static int matches_device_list(struct udev *udev, char **devices, const char *name)
 {
        int i;
 
        for (i = 0; devices[i] != NULL; i++) {
-               info("compare '%s' == '%s'\n", name, devices[i]);
+               info(udev, "compare '%s' == '%s'\n", name, devices[i]);
                if (strcmp(devices[i], name) == 0)
                        return 1;
        }
        return 0;
 }
 
-static void print_fstab_entry(struct mntent *mnt)
+static void print_fstab_entry(struct udev *udev, struct mntent *mnt)
 {
        printf("FSTAB_NAME=%s\n", mnt->mnt_fsname);
        printf("FSTAB_DIR=%s\n", mnt->mnt_dir);
@@ -86,42 +66,48 @@ static void print_fstab_entry(struct mntent *mnt)
 
 int main(int argc, char *argv[])
 {
+       struct udev *udev;
        static const struct option options[] = {
                { "export", 0, NULL, 'x' },
-               { "root", 1, NULL, 'r' },
                { "debug", 0, NULL, 'd' },
                { "help", 0, NULL, 'h' },
                {}
        };
-
+       char **devices;
        FILE *fp;
        struct mntent *mnt;
-       int rc = 0;
+       int rc = 1;
+
+       udev = udev_new();
+       if (udev == NULL)
+               goto exit;
 
        logging_init("fstab_id");
+       udev_set_log_fn(udev, log_fn);
 
        while (1) {
                int option;
 
-               option = getopt_long(argc, argv, "dr:xh", options, NULL);
+               option = getopt_long(argc, argv, "dxh", options, NULL);
                if (option == -1)
                        break;
 
                switch (option) {
-               case 'r':
-                       strlcpy(root, optarg, sizeof(root));
-                       break;
                case 'd':
                        debug = 1;
+                       if (udev_get_log_priority(udev) < LOG_INFO)
+                               udev_set_log_priority(udev, LOG_INFO);
                        break;
                case 'h':
                        printf("Usage: fstab_id [OPTIONS] name [...]\n"
                               "  --export        print environment keys\n"
-                              "  --root          device node root (default /dev)\n"
                               "  --debug         debug to stderr\n"
                               "  --help          print this help text\n\n");
+                       goto exit;
+               case 'x':
+                       break;
                default:
-                       rc = 1;
+                       rc = 2;
                        goto exit;
                }
        }
@@ -129,14 +115,14 @@ int main(int argc, char *argv[])
        devices = &argv[optind];
        if (devices[0] == NULL) {
                fprintf(stderr, "error: missing device(s) to match\n");
-               rc = 2;
+               rc = 3;
                goto exit;
        }
 
        fp = setmntent ("/etc/fstab", "r");
        if (fp == NULL) {
                fprintf(stderr, "error: opening fstab: %s\n", strerror(errno));
-               rc = 2;
+               rc = 4;
                goto exit;
        }
 
@@ -145,6 +131,8 @@ int main(int argc, char *argv[])
                if (mnt == NULL)
                        break;
 
+               info(udev, "found '%s'@'%s'\n", mnt->mnt_fsname, mnt->mnt_dir);
+
                /* skip root device */
                if (strcmp(mnt->mnt_dir, "/") == 0)
                        continue;
@@ -165,8 +153,9 @@ int main(int argc, char *argv[])
                                pos[0] = '\0';
                                label = str;
                        }
-                       if (matches_device_list(str)) {
-                               print_fstab_entry(mnt);
+                       if (matches_device_list(udev, devices, str)) {
+                               print_fstab_entry(udev, mnt);
+                               rc = 0;
                                break;
                        }
                        continue;
@@ -188,26 +177,28 @@ int main(int argc, char *argv[])
                                pos[0] = '\0';
                                uuid = str;
                        }
-                       if (matches_device_list(str)) {
-                               print_fstab_entry(mnt);
+                       if (matches_device_list(udev, devices, str)) {
+                               print_fstab_entry(udev, mnt);
+                               rc = 0;
                                break;
                        }
                        continue;
                }
 
                /* only devices */
-               if (strncmp(mnt->mnt_fsname, root, strlen(root)) != 0)
+               if (strncmp(mnt->mnt_fsname, udev_get_dev_path(udev), strlen(udev_get_dev_path(udev))) != 0)
                        continue;
 
-               if (matches_device_list(&mnt->mnt_fsname[strlen(root)+1])) {
-                       print_fstab_entry(mnt);
+               if (matches_device_list(udev, devices, &mnt->mnt_fsname[strlen(udev_get_dev_path(udev))+1])) {
+                       print_fstab_entry(udev, mnt);
+                       rc = 0;
                        break;
                }
        }
-
        endmntent(fp);
 
 exit:
+       udev_unref(udev);
        logging_close();
        return rc;
 }