chiark / gitweb /
[PATCH] debian: update rules files
[elogind.git] / etc / udev / debian / udev.rules
index 65a89ae5932e45d4a7b495e13fa87118f9369c57..0f7aeb73d4f63e0b0f7077976d9c4b57d5c5b4df 100644 (file)
 # %% the '%' char itself.
 #
 
-# permissions for IDE CD devices
-BUS="ide", KERNEL="hd[a-z]", SYSFS{removable}="1", PROGRAM="/bin/cat /proc/ide/%k/media", RESULT="cdrom*", NAME="%k", MODE="0660", GROUP="cdrom"
+# default permissions for block devices
+SUBSYSTEM="block",                     GROUP="disk"
+SUBSYSTEM="block", SYSFS{removable}="1", GROUP="floppy"
 
-# permissions for IDE floppy devices
-BUS="ide", KERNEL="hd[a-z]", SYSFS{removable}="1", PROGRAM="/bin/cat /proc/ide/%k/media", RESULT="floppy*", NAME="%k", MODE="0660", GROUP="floppy"
+# workaround for devices which do not report media changes
+BUS="ide", KERNEL="hd[a-z]", SYSFS{removable}="1", \
+  PROGRAM="/bin/cat /proc/ide/%k/model", RESULT="IOMEGA ZIP *", \
+  NAME{all_partitions}="%k%n", GROUP="floppy"
 
-# permissions for SCSI CD devices
-BUS="scsi", KERNEL="sr[0-9]*", SYSFS{type}="5", NAME="scd%n", MODE="0660", GROUP="cdrom", SYMLINK="sr%n"
-BUS="scsi", KERNEL="sg[0-9]*", SYSFS{type}="5", NAME="%k", MODE="0660", GROUP="cdrom"
+# IDE devices
+BUS="ide", KERNEL="hd[a-z]", SYSFS{removable}="1", \
+  PROGRAM="/bin/cat /proc/ide/%k/media", RESULT="cdrom*", \
+  GROUP="cdrom"
+BUS="ide", KERNEL="hd[a-z]", SYSFS{removable}="1", \
+  PROGRAM="/bin/cat /proc/ide/%k/media", RESULT="floppy*", \
+  GROUP="floppy"
+BUS="ide", KERNEL="ht[0-9]*",  GROUP="tape"
+BUS="ide", KERNEL="nht[0-9]*", GROUP="tape"
 
+# SCSI devices
+BUS="scsi", KERNEL="sr[0-9]*", SYSFS{type}="5", \
+  NAME="scd%n", SYMLINK="sr%n",                        GROUP="cdrom"
+BUS="scsi", KERNEL="sg[0-9]*", SYSFS{type}="5",        GROUP="cdrom"
+BUS="scsi", KERNEL="st[0-9]*",                 GROUP="tape"
+BUS="scsi", KERNEL="nst[0-9]*",                        GROUP="tape"
+BUS="scsi", KERNEL="osst[0-9]*",               GROUP="tape"
+BUS="scsi", KERNEL="nosst[0-9]*",              GROUP="tape"
 
 # USB devices
 BUS="usb", KERNEL="hiddev*",   NAME="usb/%k"
-BUS="usb", KERNEL="auer*",     NAME="usb/%k"
-BUS="usb", KERNEL="legousbtower*", NAME="usb/%k"
+BUS="usb", KERNEL="auer[0-9]*",        NAME="usb/%k"
+BUS="usb", KERNEL="legousbtower*", NAME="usb/%k", MODE="0666"
 BUS="usb", KERNEL="dabusb*",   NAME="usb/%k"
-BUS="usb", KERNEL="lp[0-9]*",  NAME="usb/%k"
 BUS="usb", KERNEL="cpad[0-9]*",        NAME="usb/%k"
+BUS="usb", KERNEL="ttyUSB*", SYSFS{product}="Palm Handheld*", SYMLINK="pilot"
 
-KERNEL="dvb*",         PROGRAM="/etc/udev/scripts/dvb.sh %k", NAME="%c"
+# serial devices
+SUBSYSTEM="tty",       GROUP="dialout"
+KERNEL="capi",         NAME="capi20", SYMLINK="isdn/capi20"
+KERNEL="capi[0-9]*",   NAME="capi/%n"
+
+# vc devices
+KERNEL="ptmx",         MODE="0666"
+KERNEL="tty",          MODE="0666"
+
+# video devices
+SUBSYSTEM="video4linux", GROUP="video"
+KERNEL="dvb*",         PROGRAM="/etc/udev/scripts/dvb.sh %k", \
+                       NAME="%c", GROUP="video"
+KERNEL="fb[0-9]*",     GROUP="video"
+KERNEL="nvidia*",      GROUP="video"
+KERNEL="card[0-9]*",   NAME="dri/%k", GROUP="video"
+
+# misc devices
+KERNEL="random",        MODE="0666"
+KERNEL="urandom",       MODE="0444"
+KERNEL="mem",           MODE="0640", GROUP="kmem"
+KERNEL="kmem",          MODE="0640", GROUP="kmem"
+KERNEL="port",          MODE="0640", GROUP="kmem"
+KERNEL="full",          MODE="0666"
+KERNEL="null",          MODE="0666"
+KERNEL="zero",          MODE="0666"
+KERNEL="inotify",       MODE="0666"
+KERNEL="sgi_fetchop",   MODE="0666"
+KERNEL="sonypi",        MODE="0666"
+KERNEL="agpgart",       GROUP="video"
+KERNEL="nvram",         GROUP="nvram"
+KERNEL="rtc",           MODE="0664", GROUP="audio"
+KERNEL="hw_random",    NAME="hwrng"
+
+# printers and parallel devices
+SUBSYSTEM="printer",   GROUP="lp"
+BUS="usb", KERNEL="lp[0-9]*", NAME="usb/%k"
+KERNEL="pt[0-9]*",     GROUP="tape"
+KERNEL="pht[0-9]*",    GROUP="tape"
+
+KERNEL="fd[0-9]*",     GROUP="floppy"
+
+KERNEL="cdemu[0-9]*",  NAME="cdemu/%n", GROUP="cdrom"
+KERNEL="pktcdvd[0-9]*",        NAME="pktcdvd/%n", GROUP="cdrom"
+KERNEL="pktcdvd",      NAME="pktcdvd/control", MODE="0644"
 
-KERNEL="card*",                NAME="dri/card%n"
-KERNEL="cdemu[0-9]*",  NAME="cdemu/%n"
-KERNEL="pktcdvd[0-9]*",        NAME="pktcdvd/%n"
-KERNEL="pktcdvd",      NAME="pktcdvd/control"
 KERNEL="cpu[0-9]*",    NAME="cpu/%n/cpuid"
 KERNEL="msr[0-9]*",    NAME="cpu/%n/msr"
 KERNEL="microcode",    NAME="cpu/microcode"
 
+KERNEL="umad*",                NAME="infiniband/%k"
+KERNEL="issm*",                NAME="infiniband/%k"
+
+KERNEL="tap[0-9]*",    NAME="net/%k"
+KERNEL="tun",          NAME="net/%k"
+
 # ALSA devices
+SUBSYSTEM="sound",     GROUP="audio"
 KERNEL="controlC[0-9]*", NAME="snd/%k"
 KERNEL="hwC[D0-9]*",   NAME="snd/%k"
 KERNEL="pcmC[D0-9cp]*",        NAME="snd/%k"
@@ -53,19 +117,14 @@ KERNEL="seq",              NAME="snd/%k"
 # input devices
 KERNEL="mice",         NAME="input/%k"
 KERNEL="mouse[0-9]*",  NAME="input/%k"
-KERNEL="event[0-9]*",  NAME="input/%k", PROGRAM="/etc/udev/scripts/inputdev.sh %k", RESULT="inputdev", MODE="0664", GROUP="video"
+KERNEL="event[0-9]*",  NAME="input/%k", \
+  PROGRAM="/etc/udev/scripts/inputdev.sh %k", RESULT="inputdev", \
+  MODE="0664", GROUP="video"
 KERNEL="event[0-9]*",  NAME="input/%k"
-KERNEL="js[0-9]*",     NAME="input/%k"
+KERNEL="js[0-9]*",     NAME="input/%k", MODE="0664"
 KERNEL="ts[0-9]*",     NAME="input/%k"
 KERNEL="uinput",       NAME="input/%k"
 
-KERNEL="tap[0-9]*",    NAME="net/%k"
-KERNEL="tun",          NAME="net/%k"
-
-# CAPI devices
-KERNEL="capi",         NAME="capi20", SYMLINK="isdn/capi20"
-KERNEL="capi[0-9]*",   NAME="capi/%n"
-
 # Zaptel
 KERNEL="zapctl",       NAME="zap/ctl"
 KERNEL="zaptimer",     NAME="zap/timer"