chiark / gitweb /
All languages .po files - general update
[elogind.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation for systemd.
2 # Copyright © 2015 systemd's COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the systemd package.
4 # Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>, 2015.
5 # Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2015.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: systemd master\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2015-06-10 23:25+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2015-03-14 11:09+0100\n"
12 "Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Swedish\n"
14 "Language: sv\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
20
21 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:1
22 msgid "Send passphrase back to system"
23 msgstr "Skicka tillbaka lösenfras till system"
24
25 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:2
26 msgid ""
27 "Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
28 msgstr ""
29 "Autentisering krävs för att skicka tillbaka den angivna lösenfrasen till "
30 "systemet."
31
32 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:3
33 msgid "Manage system services or other units"
34 msgstr "Hantera systemtjänster eller andra enheter"
35
36 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:4
37 msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
38 msgstr ""
39 "Autentisering krävs för att hantera systemtjänster eller andra enheter."
40
41 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:5
42 msgid "Manage system service or unit files"
43 msgstr "Hantera systemtjänster eller enhetsfiler"
44
45 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:6
46 msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
47 msgstr "Autentisering krävs för att hantera systemtjänster eller enhetsfiler."
48
49 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:7
50 msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
51 msgstr "Ställ in eller ta bort miljövariabler för system- och servicehanterare"
52
53 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
54 msgid ""
55 "Authentication is required to set or unset system and service manager "
56 "environment variables."
57 msgstr ""
58 "Autentisering krävs för att ställa in eller ta bort miljövariabler för "
59 "system- och servicehanterare."
60
61 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:9
62 msgid "Reload the systemd state"
63 msgstr "Läs om tillståndet för systemd"
64
65 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:10
66 msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
67 msgstr "Autentisering krävs för att läsa om tillståndet för systemd."
68
69 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
70 msgid "Set host name"
71 msgstr "Ange värdnamn"
72
73 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
74 msgid "Authentication is required to set the local host name."
75 msgstr "Autentisering krävs för att ange lokalt värdnamn."
76
77 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
78 msgid "Set static host name"
79 msgstr "Ange statiskt värdnamn"
80
81 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
82 msgid ""
83 "Authentication is required to set the statically configured local host name, "
84 "as well as the pretty host name."
85 msgstr ""
86 "Autentisering krävs för att ange det statiskt konfigurerade lokala "
87 "värdnamnet såväl som det stiliga värdnamnet."
88
89 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
90 msgid "Set machine information"
91 msgstr "Ange datorinformation"
92
93 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
94 msgid "Authentication is required to set local machine information."
95 msgstr "Autentisering krävs för att ange lokal datorinformation."
96
97 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:1
98 msgid "Import a VM or container image"
99 msgstr "Importera en VM eller behållaravbildning"
100
101 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:2
102 msgid "Authentication is required to import a VM or container image"
103 msgstr "Autentisering krävs för att importera en VM eller behållaravbildning"
104
105 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:3
106 msgid "Export a VM or container image"
107 msgstr "Exportera en VM eller behållaravbildning"
108
109 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:4
110 msgid "Authentication is required to export a VM or container image"
111 msgstr "Autentisering krävs för att exportera en VM eller behållaravbildning"
112
113 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:5
114 msgid "Download a VM or container image"
115 msgstr "Hämta ner en VM eller behållaravbildning"
116
117 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:6
118 msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
119 msgstr "Autentisering krävs för att hämta ner en VM eller behållaravbildning"
120
121 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
122 msgid "Set system locale"
123 msgstr "Ange systemlokal"
124
125 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
126 msgid "Authentication is required to set the system locale."
127 msgstr "Autentisering krävs för att ange systemlokal."
128
129 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:3
130 msgid "Set system keyboard settings"
131 msgstr "Ange systeminställningar för tangentbord"
132
133 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:4
134 msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
135 msgstr "Autentisering krävs för att ange systeminställningar för tangentbord."
136
137 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:1
138 msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
139 msgstr "Tillåt program att hindra systemavstängning"
140
141 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:2
142 msgid ""
143 "Authentication is required for an application to inhibit system shutdown."
144 msgstr ""
145 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemavstängning."
146
147 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:3
148 msgid "Allow applications to delay system shutdown"
149 msgstr "Tillåt program att fördröja systemavstängning"
150
151 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:4
152 msgid "Authentication is required for an application to delay system shutdown."
153 msgstr ""
154 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att fördröja "
155 "systemavstängning."
156
157 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:5
158 msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
159 msgstr "Tillåt program att hindra system att försättas i viloläge"
160
161 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:6
162 msgid "Authentication is required for an application to inhibit system sleep."
163 msgstr ""
164 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra ett system att "
165 "försättas i viloläge."
166
167 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:7
168 msgid "Allow applications to delay system sleep"
169 msgstr "Tillåt program att fördröja att system försätts i viloläge"
170
171 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:8
172 msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
173 msgstr ""
174 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att fördröja ett system att "
175 "försättas i viloläge."
176
177 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:9
178 msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
179 msgstr "Tillåt program att hindra automatiskt systemvänteläge"
180
181 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:10
182 msgid ""
183 "Authentication is required for an application to inhibit automatic system "
184 "suspend."
185 msgstr ""
186 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra automatiskt "
187 "systemvänteläge."
188
189 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:11
190 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
191 msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av strömknappen"
192
193 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:12
194 msgid ""
195 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
196 "the power key."
197 msgstr ""
198 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
199 "av strömknappen."
200
201 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:13
202 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
203 msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av väntelägesknappen"
204
205 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:14
206 msgid ""
207 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
208 "the suspend key."
209 msgstr ""
210 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
211 "av väntelägesknappen."
212
213 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:15
214 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
215 msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av vilolägesknappen"
216
217 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:16
218 msgid ""
219 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
220 "the hibernate key."
221 msgstr ""
222 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
223 "av vilolägesknappen."
224
225 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:17
226 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
227 msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av växel för datorhölje"
228
229 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:18
230 msgid ""
231 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
232 "the lid switch."
233 msgstr ""
234 "Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
235 "av brytaren för datorhöljet."
236
237 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:19
238 msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
239 msgstr "Tillåt ej inloggade användare att köra program"
240
241 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:20
242 msgid "Authentication is required to run programs as a non-logged-in user."
243 msgstr ""
244 "Autentisering krävs för att köra program som en icke inloggad användare."
245
246 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:21
247 msgid "Allow attaching devices to seats"
248 msgstr "Tillåt att binda enheter till platser"
249
250 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:22
251 msgid "Authentication is required for attaching a device to a seat."
252 msgstr "Autentisering krävs för att binda en enhet till en plats."
253
254 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:23
255 msgid "Flush device to seat attachments"
256 msgstr "Töm bindningar för enhet-till-plats"
257
258 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:24
259 msgid ""
260 "Authentication is required for resetting how devices are attached to seats."
261 msgstr ""
262 "Autentisering krävs för att återställa hur enheter är bundna till platser."
263
264 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:25
265 msgid "Power off the system"
266 msgstr "Stäng av systemet"
267
268 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:26
269 msgid "Authentication is required for powering off the system."
270 msgstr "Autentisering krävs för att stänga av systemet."
271
272 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:27
273 msgid "Power off the system while other users are logged in"
274 msgstr "Stäng av systemet medan andra användare är inloggade"
275
276 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:28
277 msgid ""
278 "Authentication is required for powering off the system while other users are "
279 "logged in."
280 msgstr ""
281 "Autentisering krävs för att stänga av systemet medan andra användare är "
282 "inloggade."
283
284 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:29
285 msgid "Power off the system while an application asked to inhibit it"
286 msgstr "Stäng av systemet även då ett program hindrar det"
287
288 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:30
289 msgid ""
290 "Authentication is required for powering off the system while an application "
291 "asked to inhibit it."
292 msgstr ""
293 "Autentisering krävs för att stänga av systemet även då ett program hindrar "
294 "det."
295
296 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:31
297 msgid "Reboot the system"
298 msgstr "Starta om systemet"
299
300 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:32
301 msgid "Authentication is required for rebooting the system."
302 msgstr "Autentisering krävs för att starta om systemet."
303
304 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:33
305 msgid "Reboot the system while other users are logged in"
306 msgstr "Starta om systemet medan andra användare är inloggade"
307
308 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:34
309 msgid ""
310 "Authentication is required for rebooting the system while other users are "
311 "logged in."
312 msgstr ""
313 "Autentisering krävs för att starta om systemet medan andra användare är "
314 "inloggade."
315
316 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:35
317 msgid "Reboot the system while an application asked to inhibit it"
318 msgstr "Starta om systemet även då ett program hindrar det"
319
320 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:36
321 msgid ""
322 "Authentication is required for rebooting the system while an application "
323 "asked to inhibit it."
324 msgstr ""
325 "Autentisering krävs för att starta om systemet även då ett program hindrar "
326 "det."
327
328 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:37
329 msgid "Suspend the system"
330 msgstr "Försätt system i vänteläge"
331
332 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:38
333 msgid "Authentication is required for suspending the system."
334 msgstr "Autentisering krävs för att försätta system i vänteläge."
335
336 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:39
337 msgid "Suspend the system while other users are logged in"
338 msgstr "Försätt systemet i vänteläge medan andra användare är inloggade"
339
340 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:40
341 msgid ""
342 "Authentication is required for suspending the system while other users are "
343 "logged in."
344 msgstr ""
345 "Autentisering krävs för att försätta systemet i vänteläge medan andra "
346 "användare är inloggade."
347
348 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:41
349 msgid "Suspend the system while an application asked to inhibit it"
350 msgstr "Försätt systemet i vänteläge även då ett program hindrar det"
351
352 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:42
353 msgid ""
354 "Authentication is required for suspending the system while an application "
355 "asked to inhibit it."
356 msgstr ""
357 "Autentisering krävs för att försätta ett program i vänteläge även då ett "
358 "program hindrar det."
359
360 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:43
361 msgid "Hibernate the system"
362 msgstr "Försätt systemet i viloläge"
363
364 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:44
365 msgid "Authentication is required for hibernating the system."
366 msgstr "Autentisering krävs för att försätta systemet i viloläge."
367
368 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:45
369 msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
370 msgstr "Försätt systemet i viloläge medan andra användare är inloggade"
371
372 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:46
373 msgid ""
374 "Authentication is required for hibernating the system while other users are "
375 "logged in."
376 msgstr ""
377 "Autentisering krävs för att försätta systemet i viloläge medan andra "
378 "användare är inloggade."
379
380 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:47
381 msgid "Hibernate the system while an application asked to inhibit it"
382 msgstr "Försätt systemet i viloläge även då ett program hindrar det"
383
384 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:48
385 msgid ""
386 "Authentication is required for hibernating the system while an application "
387 "asked to inhibit it."
388 msgstr ""
389 "Autentisering krävs för att försätta ett program i viloläge även då ett "
390 "program hindrar det."
391
392 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:49
393 msgid "Manage active sessions, users and seats"
394 msgstr "Hantera aktiva sessioner, användare och platser"
395
396 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:50
397 msgid ""
398 "Authentication is required for managing active sessions, users and seats."
399 msgstr ""
400 "Autentisering krävs för att hantera aktiva sessioner, användare och platser."
401
402 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:51
403 msgid "Lock or unlock active sessions"
404 msgstr "Lås eller lås upp aktiva sessioner"
405
406 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:52
407 msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
408 msgstr "Autentisering krävs för att låsa eller låsa upp aktiva sessioner."
409
410 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:53
411 msgid "Allow indication to the firmware to boot to setup interface"
412 msgstr ""
413
414 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:54
415 #, fuzzy
416 msgid ""
417 "Authentication is required to indicate to the firmware to boot to setup "
418 "interface."
419 msgstr "Autentisering krävs för att ange lokalt värdnamn."
420
421 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:1
422 msgid "Log into a local container"
423 msgstr "Logga till en lokal behållare"
424
425 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:2
426 msgid "Authentication is required to log into a local container."
427 msgstr "Autentisering krävs för att logga till en lokal behållare"
428
429 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:3
430 msgid "Manage local virtual machines and containers"
431 msgstr "Hantera lokala virtuella maskiner och behållare"
432
433 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:4
434 msgid ""
435 "Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
436 msgstr ""
437 "Autentisering krävs för att hantera lokala virtuella maskiner och behållare."
438
439 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:5
440 msgid "Manage local virtual machine and container images"
441 msgstr "Hantera lokala virtuella maskin- och behållaravbildningar"
442
443 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:6
444 msgid ""
445 "Authentication is required to manage local virtual machine and container "
446 "images."
447 msgstr ""
448 "Autentisering krävs för att hantera lokala virtuella maskin- och "
449 "behållaravbildningar."
450
451 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
452 msgid "Set system time"
453 msgstr "Ange systemtid"
454
455 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
456 msgid "Authentication is required to set the system time."
457 msgstr "Autentisering krävs för ange systemtiden."
458
459 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
460 msgid "Set system timezone"
461 msgstr "Ange systemets tidszon"
462
463 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
464 msgid "Authentication is required to set the system timezone."
465 msgstr "Autentisering krävs för att ange systemets tidszon."
466
467 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
468 msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
469 msgstr ""
470 "Sätt realtidsklocka (RTC) till lokal tidszon eller koordinerad universell "
471 "tid (UTC)"
472
473 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
474 msgid ""
475 "Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
476 "UTC time."
477 msgstr ""
478 "Autentisering krävs för att kunna kontrollera huruvida realtidsklockan (RTC) "
479 "lagrar den lokala eller koordinerade universella tiden (UTC)."
480
481 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
482 msgid "Turn network time synchronization on or off"
483 msgstr "Växla synkronisering av nätverkstid på och av"
484
485 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
486 msgid ""
487 "Authentication is required to control whether network time synchronization "
488 "shall be enabled."
489 msgstr ""
490 "Autentisering krävs för att kontrollera huruvida synkronisering av "
491 "nätverkstid ska vara aktiverat."
492
493 #~ msgid "Press Ctrl+C to cancel all filesystem checks in progress"
494 #~ msgstr "Tryck Ctrl+C för att avbryta alla pågående filsystemskontroller."
495
496 #~ msgid "Checking in progress on %d disk (%3.1f%% complete)"
497 #~ msgid_plural "Checking in progress on %d disks (%3.1f%% complete)"
498 #~ msgstr[0] "Kontroll pågår på %d disk (%3.1f%% klart)"
499 #~ msgstr[1] "Kontroll pågår på %d diskar (%3.1f%% klart)"