chiark / gitweb /
l10n: Updated Polish translation
[elogind.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
3 # Zbigniew Jędrzejewski-Szmek <zbyszek@in.waw.pl>, 2011.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: systemd\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-10-14 16:18+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2011-10-14 16:20+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
19 msgid "Authentication is required to set local machine information."
20 msgstr ""
21 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić informacje o lokalnym komputerze."
22
23 #: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
24 msgid "Authentication is required to set the local host name."
25 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić nazwę lokalnego komputera."
26
27 #: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
28 msgid ""
29 "Authentication is required to set the statically configured local host name, "
30 "as well as the pretty host name."
31 msgstr ""
32 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić statycznie skonfigurowaną nazwę "
33 "lokalnego komputera, a także jego ładną nazwę."
34
35 #: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
36 msgid "Set host name"
37 msgstr "Ustawienie nazwy komputera"
38
39 #: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
40 msgid "Set machine information"
41 msgstr "Ustawienie informacji o komputerze"
42
43 #: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
44 msgid "Set static host name"
45 msgstr "Ustawienie statycznej nazwy komputera"
46
47 #: ../src/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
48 msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
49 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić klawiaturę systemu."
50
51 #: ../src/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
52 msgid "Authentication is required to set the system locale."
53 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lokalizację systemu."
54
55 #: ../src/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:3
56 msgid "Set system keyboard settings"
57 msgstr "Ustawienie klawiatury systemu"
58
59 #: ../src/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:4
60 msgid "Set system locale"
61 msgstr "Ustawienie lokalizacji systemu"
62
63 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:1
64 msgid "Allow attaching devices to seats"
65 msgstr "Zezwolenie na podłączanie urządzeń do stanowisk"
66
67 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:2
68 msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
69 msgstr "Zezwolenie niezalogowanym użytkownikom na uruchamianie programów"
70
71 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:3
72 msgid ""
73 "Authentication is required to allow a non-logged-in user to run programs"
74 msgstr ""
75 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić zezwolić niezalogowanym "
76 "użytkownikom na uruchamianie programów"
77
78 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:4
79 msgid "Authentication is required to allow attaching a device to a seat"
80 msgstr ""
81 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na podłączenie urządzenia do "
82 "stanowiska"
83
84 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:5
85 msgid "Authentication is required to allow powering off the system"
86 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na wyłączanie systemu"
87
88 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:6
89 msgid ""
90 "Authentication is required to allow powering off the system while other "
91 "users are logged in"
92 msgstr ""
93 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na wyłączanie systemu, kiedy są "
94 "zalogowani inni użytkownicy"
95
96 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:7
97 msgid "Authentication is required to allow rebooting the system"
98 msgstr ""
99 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na ponowne uruchamianie systemu"
100
101 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:8
102 msgid ""
103 "Authentication is required to allow rebooting the system while other users "
104 "are logged in"
105 msgstr ""
106 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na ponowne uruchamianie "
107 "systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
108
109 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:9
110 msgid ""
111 "Authentication is required to allow resetting how devices are attached to "
112 "seats"
113 msgstr ""
114 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na ponowne ustawianie sposobu "
115 "podłączenia urządzeń do stanowisk"
116
117 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:10
118 msgid "Flush device to seat attachments"
119 msgstr "Usunięcie podłączenia urządzeń do stanowisk"
120
121 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:11
122 msgid "Power off the system"
123 msgstr "Wyłączenie systemu"
124
125 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:12
126 msgid "Power off the system when other users are logged in"
127 msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
128
129 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:13
130 msgid "Reboot the system"
131 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu"
132
133 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:14
134 msgid "Reboot the system when other users are logged in"
135 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
136
137 #: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
138 msgid ""
139 "Authentication is required to control whether network time synchronization "
140 "shall be enabled."
141 msgstr ""
142 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy włączyć synchronizację "
143 "czasu przez sieć."
144
145 #: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
146 msgid ""
147 "Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
148 "UTC time."
149 msgstr ""
150 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy RTC przechowuje czas "
151 "lokalny lub czas UTC."
152
153 #: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
154 msgid "Authentication is required to set the system time."
155 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić czas systemu."
156
157 #: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
158 msgid "Authentication is required to set the system timezone."
159 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić strefę czasową systemu."
160
161 #: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
162 msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
163 msgstr "Ustawienie RTC na lokalną strefę czasową lub strefę UTC"
164
165 #: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
166 msgid "Set system time"
167 msgstr "Ustawienie czasu systemu"
168
169 #: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
170 msgid "Set system timezone"
171 msgstr "Ustawienie strefy czasowej systemu"
172
173 #: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
174 msgid "Turn network time synchronization on or off"
175 msgstr "Włączenie lub wyłączenie synchronizacji czasu przez sieć"