chiark / gitweb /
Merge remote-tracking branch 'zbigniew/systemadm_changes'
[elogind.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: systemd\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2011-08-22 15:43+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2011-08-22 15:45+0200\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
12 "Language: pl\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
18 msgid "Authentication is required to set local machine information."
19 msgstr ""
20 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić informacje o lokalnym komputerze."
21
22 #: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
23 msgid "Authentication is required to set the local host name."
24 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić nazwę lokalnego komputera."
25
26 #: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
27 msgid ""
28 "Authentication is required to set the statically configured local host name, "
29 "as well as the pretty host name."
30 msgstr ""
31 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić statycznie skonfigurowaną nazwę "
32 "lokalnego komputera, a także jego ładną nazwę."
33
34 #: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
35 msgid "Set host name"
36 msgstr "Ustawienie nazwy komputera"
37
38 #: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
39 msgid "Set machine information"
40 msgstr "Ustawienie informacji o komputerze"
41
42 #: ../src/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
43 msgid "Set static host name"
44 msgstr "Ustawienie statycznej nazwy komputera"
45
46 #: ../src/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
47 msgid "Authentication is required to set the system locale."
48 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lokalizację systemu."
49
50 #: ../src/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
51 msgid "Set system locale"
52 msgstr "Ustawienie lokalizacji systemu"
53
54 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:1
55 msgid "Allow attaching devices to seats"
56 msgstr "Zezwolenie na podłączanie urządzeń do stanowisk"
57
58 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:2
59 msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
60 msgstr "Zezwolenie niezalogowanym użytkownikom na uruchamianie programów"
61
62 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:3
63 msgid ""
64 "Authentication is required to allow a non-logged-in user to run programs"
65 msgstr ""
66 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić zezwolić niezalogowanym "
67 "użytkownikom na uruchamianie programów"
68
69 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:4
70 msgid "Authentication is required to allow attaching a device to a seat"
71 msgstr ""
72 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na podłączenie urządzenia do "
73 "stanowiska"
74
75 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:5
76 msgid "Authentication is required to allow powering off the system"
77 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na wyłączanie systemu"
78
79 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:6
80 msgid ""
81 "Authentication is required to allow powering off the system while other "
82 "users are logged in"
83 msgstr ""
84 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na wyłączanie systemu, kiedy są "
85 "zalogowani inni użytkownicy"
86
87 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:7
88 msgid "Authentication is required to allow rebooting the system"
89 msgstr ""
90 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na ponowne uruchamianie systemu"
91
92 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:8
93 msgid ""
94 "Authentication is required to allow rebooting the system while other users "
95 "are logged in"
96 msgstr ""
97 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na ponowne uruchamianie "
98 "systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
99
100 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:9
101 msgid ""
102 "Authentication is required to allow resetting how devices are attached to "
103 "seats"
104 msgstr ""
105 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić na ponowne ustawianie sposobu "
106 "podłączenia urządzeń do stanowisk"
107
108 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:10
109 msgid "Flush device to seat attachments"
110 msgstr "Usunięcie podłączenia urządzeń do stanowisk"
111
112 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:11
113 msgid "Power off the system"
114 msgstr "Wyłączenie systemu"
115
116 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:12
117 msgid "Power off the system when other users are logged in"
118 msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
119
120 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:13
121 msgid "Reboot the system"
122 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu"
123
124 #: ../src/org.freedesktop.login1.policy.in.h:14
125 msgid "Reboot the system when other users are logged in"
126 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
127
128 #: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
129 msgid ""
130 "Authentication is required to control whether network time synchronization "
131 "shall be enabled."
132 msgstr ""
133 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy włączyć synchronizację "
134 "czasu przez sieć."
135
136 #: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
137 msgid ""
138 "Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
139 "UTC time."
140 msgstr ""
141 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy RTC przechowuje czas "
142 "lokalny lub czas UTC."
143
144 #: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
145 msgid "Authentication is required to set the system time."
146 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić czas systemu."
147
148 #: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
149 msgid "Authentication is required to set the system timezone."
150 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić strefę czasową systemu."
151
152 #: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
153 msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
154 msgstr "Ustawienie RTC na lokalną strefę czasową lub strefę UTC"
155
156 #: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
157 msgid "Set system time"
158 msgstr "Ustawienie czasu systemu"
159
160 #: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
161 msgid "Set system timezone"
162 msgstr "Ustawienie strefy czasowej systemu"
163
164 #: ../src/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
165 msgid "Turn network time synchronization on or off"
166 msgstr "Włączenie lub wyłączenie synchronizacji czasu przez sieć"