chiark / gitweb /
util-lib: move formats-util.h from shared/ to basic/
[elogind.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011, 2013, 2014, 2015.
3 # Zbigniew Jędrzejewski-Szmek <zbyszek@in.waw.pl>, 2011.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: systemd\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2015-09-06 20:39+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2015-09-06 20:40+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
18 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
19
20 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:1
21 msgid "Send passphrase back to system"
22 msgstr "Wysłanie hasła z powrotem do systemu"
23
24 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:2
25 msgid ""
26 "Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
27 msgstr ""
28 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wysłać podane hasło z powrotem do "
29 "systemu."
30
31 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:3
32 msgid "Manage system services or other units"
33 msgstr "Zarządzanie usługami lub innymi jednostkami systemu"
34
35 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:4
36 msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
37 msgstr ""
38 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać usługami lub innymi "
39 "jednostkami systemu."
40
41 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:5
42 msgid "Manage system service or unit files"
43 msgstr "Zarządzanie plikami usług lub jednostek systemu"
44
45 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:6
46 msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
47 msgstr ""
48 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać plikami usług lub jednostek "
49 "systemu."
50
51 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:7
52 msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
53 msgstr ""
54 "Ustawienie lub usunięcie zmiennych środowiskowych menedżera systemu i usług"
55
56 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
57 msgid ""
58 "Authentication is required to set or unset system and service manager "
59 "environment variables."
60 msgstr ""
61 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lub usunąć zmienne środowiskowe "
62 "menedżera systemu i usług."
63
64 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:9
65 msgid "Reload the systemd state"
66 msgstr "Ponowne wczytanie stanu systemd"
67
68 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:10
69 msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
70 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie wczytać stan systemd."
71
72 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
73 msgid "Set host name"
74 msgstr "Ustawienie nazwy komputera"
75
76 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
77 msgid "Authentication is required to set the local host name."
78 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić nazwę lokalnego komputera."
79
80 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
81 msgid "Set static host name"
82 msgstr "Ustawienie statycznej nazwy komputera"
83
84 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
85 msgid ""
86 "Authentication is required to set the statically configured local host name, "
87 "as well as the pretty host name."
88 msgstr ""
89 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić statycznie skonfigurowaną nazwę "
90 "lokalnego komputera, a także jego ładną nazwę."
91
92 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
93 msgid "Set machine information"
94 msgstr "Ustawienie informacji o komputerze"
95
96 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
97 msgid "Authentication is required to set local machine information."
98 msgstr ""
99 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić informacje o lokalnym komputerze."
100
101 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:1
102 msgid "Import a VM or container image"
103 msgstr "Import obrazu maszyny wirtualnej lub kontenera"
104
105 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:2
106 msgid "Authentication is required to import a VM or container image"
107 msgstr ""
108 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zaimportować obraz maszyny wirtualnej "
109 "lub kontenera"
110
111 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:3
112 msgid "Export a VM or container image"
113 msgstr "Eksport obrazu maszyny wirtualnej lub kontenera"
114
115 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:4
116 msgid "Authentication is required to export a VM or container image"
117 msgstr ""
118 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyeksportować obraz maszyny wirtualnej "
119 "lub kontenera"
120
121 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:5
122 msgid "Download a VM or container image"
123 msgstr "Pobranie obrazu maszyny wirtualnej lub kontenera"
124
125 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:6
126 msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
127 msgstr ""
128 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby pobrać obraz maszyny wirtualnej lub "
129 "kontenera"
130
131 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
132 msgid "Set system locale"
133 msgstr "Ustawienie lokalizacji systemu"
134
135 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
136 msgid "Authentication is required to set the system locale."
137 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lokalizację systemu."
138
139 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:3
140 msgid "Set system keyboard settings"
141 msgstr "Ustawienie klawiatury systemu"
142
143 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:4
144 msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
145 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić klawiaturę systemu."
146
147 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:1
148 msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
149 msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymywanie wyłączenia systemu"
150
151 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:2
152 msgid ""
153 "Authentication is required for an application to inhibit system shutdown."
154 msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać wyłączenie systemu."
155
156 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:3
157 msgid "Allow applications to delay system shutdown"
158 msgstr "Zezwolenie programom na opóźnienie wyłączenia systemu"
159
160 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:4
161 msgid "Authentication is required for an application to delay system shutdown."
162 msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby opóźnić wyłączenie systemu."
163
164 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:5
165 msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
166 msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymanie uśpienia systemu"
167
168 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:6
169 msgid "Authentication is required for an application to inhibit system sleep."
170 msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać uśpienie systemu."
171
172 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:7
173 msgid "Allow applications to delay system sleep"
174 msgstr "Zezwolenie programom na opóźnienie uśpienia systemu"
175
176 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:8
177 msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
178 msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby opóźnić uśpienie systemu."
179
180 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:9
181 msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
182 msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymanie automatycznego uśpienia systemu"
183
184 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:10
185 msgid ""
186 "Authentication is required for an application to inhibit automatic system "
187 "suspend."
188 msgstr ""
189 "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać automatyczne uśpienie systemu."
190
191 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:11
192 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
193 msgstr ""
194 "Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza zasilania przez system"
195
196 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:12
197 msgid ""
198 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
199 "the power key."
200 msgstr ""
201 "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza zasilania "
202 "przez system."
203
204 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:13
205 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
206 msgstr ""
207 "Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza uśpienia przez system"
208
209 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:14
210 msgid ""
211 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
212 "the suspend key."
213 msgstr ""
214 "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza uśpienia "
215 "przez system."
216
217 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:15
218 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
219 msgstr ""
220 "Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza hibernacji przez system"
221
222 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:16
223 msgid ""
224 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
225 "the hibernate key."
226 msgstr ""
227 "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza hibernacji "
228 "przez system."
229
230 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:17
231 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
232 msgstr ""
233 "Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi przełącznika pokrywy przez system"
234
235 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:18
236 msgid ""
237 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
238 "the lid switch."
239 msgstr ""
240 "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę przełącznika pokrywy "
241 "przez system."
242
243 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:19
244 msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
245 msgstr "Zezwolenie niezalogowanym użytkownikom na uruchamianie programów"
246
247 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:20
248 msgid "Authentication is required to run programs as a non-logged-in user."
249 msgstr ""
250 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uruchamiać programy jako niezalogowany "
251 "użytkownik."
252
253 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:21
254 msgid "Allow attaching devices to seats"
255 msgstr "Zezwolenie na podłączanie urządzeń do stanowisk"
256
257 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:22
258 msgid "Authentication is required for attaching a device to a seat."
259 msgstr ""
260 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby podłączyć urządzenie do stanowiska."
261
262 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:23
263 msgid "Flush device to seat attachments"
264 msgstr "Usunięcie podłączenia urządzeń do stanowisk"
265
266 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:24
267 msgid ""
268 "Authentication is required for resetting how devices are attached to seats."
269 msgstr ""
270 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie ustawić sposób podłączenia "
271 "urządzeń do stanowisk."
272
273 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:25
274 msgid "Power off the system"
275 msgstr "Wyłączenie systemu"
276
277 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:26
278 msgid "Authentication is required for powering off the system."
279 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system."
280
281 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:27
282 msgid "Power off the system while other users are logged in"
283 msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
284
285 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:28
286 msgid ""
287 "Authentication is required for powering off the system while other users are "
288 "logged in."
289 msgstr ""
290 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system, kiedy są zalogowani "
291 "inni użytkownicy."
292
293 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:29
294 msgid "Power off the system while an application asked to inhibit it"
295 msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"
296
297 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:30
298 msgid ""
299 "Authentication is required for powering off the system while an application "
300 "asked to inhibit it."
301 msgstr ""
302 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system, kiedy program zażądał "
303 "jego wstrzymania."
304
305 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:31
306 msgid "Reboot the system"
307 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu"
308
309 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:32
310 msgid "Authentication is required for rebooting the system."
311 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system."
312
313 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:33
314 msgid "Reboot the system while other users are logged in"
315 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
316
317 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:34
318 msgid ""
319 "Authentication is required for rebooting the system while other users are "
320 "logged in."
321 msgstr ""
322 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system, kiedy są "
323 "zalogowani inni użytkownicy."
324
325 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:35
326 msgid "Reboot the system while an application asked to inhibit it"
327 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"
328
329 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:36
330 msgid ""
331 "Authentication is required for rebooting the system while an application "
332 "asked to inhibit it."
333 msgstr ""
334 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system, kiedy program "
335 "zażądał jego wstrzymania."
336
337 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:37
338 msgid "Suspend the system"
339 msgstr "Uśpienie systemu"
340
341 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:38
342 msgid "Authentication is required for suspending the system."
343 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system."
344
345 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:39
346 msgid "Suspend the system while other users are logged in"
347 msgstr "Uśpienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
348
349 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:40
350 msgid ""
351 "Authentication is required for suspending the system while other users are "
352 "logged in."
353 msgstr ""
354 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system, kiedy są zalogowani inni "
355 "użytkownicy."
356
357 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:41
358 msgid "Suspend the system while an application asked to inhibit it"
359 msgstr "Uśpienie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"
360
361 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:42
362 msgid ""
363 "Authentication is required for suspending the system while an application "
364 "asked to inhibit it."
365 msgstr ""
366 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system, kiedy program zażądał jego "
367 "wstrzymania."
368
369 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:43
370 msgid "Hibernate the system"
371 msgstr "Hibernacja systemu"
372
373 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:44
374 msgid "Authentication is required for hibernating the system."
375 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system."
376
377 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:45
378 msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
379 msgstr "Hibernacja systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
380
381 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:46
382 msgid ""
383 "Authentication is required for hibernating the system while other users are "
384 "logged in."
385 msgstr ""
386 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy są zalogowani "
387 "inni użytkownicy."
388
389 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:47
390 msgid "Hibernate the system while an application asked to inhibit it"
391 msgstr "Hibernacja systemu, kiedy program zażądał jej wstrzymania"
392
393 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:48
394 msgid ""
395 "Authentication is required for hibernating the system while an application "
396 "asked to inhibit it."
397 msgstr ""
398 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy program "
399 "zażądał jej wstrzymania."
400
401 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:49
402 msgid "Manage active sessions, users and seats"
403 msgstr "Zarządzanie aktywnymi sesjami, użytkownikami i stanowiskami"
404
405 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:50
406 msgid ""
407 "Authentication is required for managing active sessions, users and seats."
408 msgstr ""
409 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać aktywnymi sesjami, "
410 "użytkownikami i stanowiskami."
411
412 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:51
413 msgid "Lock or unlock active sessions"
414 msgstr "Zablokowanie lub odblokowanie aktywnych sesji"
415
416 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:52
417 msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
418 msgstr ""
419 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zablokować lub odblokować aktywne sesje."
420
421 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:53
422 msgid "Allow indication to the firmware to boot to setup interface"
423 msgstr "Wskazanie oprogramowaniu sprzętowemu, aby uruchomić interfejs ustawień"
424
425 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:54
426 msgid ""
427 "Authentication is required to indicate to the firmware to boot to setup "
428 "interface."
429 msgstr ""
430 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wskazać oprogramowaniu sprzętowemu, że "
431 "należy uruchomić interfejs ustawień."
432
433 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:55
434 msgid "Set a wall message"
435 msgstr "Ustawienie komunikatu wall"
436
437 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:56
438 msgid "Authentication is required to set a wall message"
439 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić komunikat wall"
440
441 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:1
442 msgid "Log into a local container"
443 msgstr "Logowanie do lokalnego kontenera"
444
445 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:2
446 msgid "Authentication is required to log into a local container."
447 msgstr ""
448 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zalogować się do lokalnego kontenera."
449
450 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:3
451 msgid "Log into the local host"
452 msgstr "Logowanie do lokalnego komputera"
453
454 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:4
455 msgid "Authentication is required to log into the local host."
456 msgstr ""
457 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zalogować się do lokalnego komputera."
458
459 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:5
460 msgid "Acquire a shell in a local container"
461 msgstr "Uzyskanie powłoki w lokalnym kontenerze"
462
463 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:6
464 msgid "Authentication is required to acquire a shell in a local container."
465 msgstr ""
466 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać powłokę w lokalnym kontenerze."
467
468 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:7
469 msgid "Acquire a shell on the local host"
470 msgstr "Uzyskanie powłoki na lokalnym komputerze"
471
472 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:8
473 msgid "Authentication is required to acquire a shell on the local host."
474 msgstr ""
475 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać powłokę na lokalnym komputerze."
476
477 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:9
478 msgid "Acquire a pseudo TTY in a local container"
479 msgstr "Uzyskanie pseudo-TTY w lokalnym kontenerze"
480
481 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:10
482 msgid ""
483 "Authentication is required to acquire a pseudo TTY in a local container."
484 msgstr ""
485 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać pseudo-TTY w lokalnym kontenerze."
486
487 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:11
488 msgid "Acquire a pseudo TTY on the local host"
489 msgstr "Uzyskanie pseudo-TTY na lokalnym komputerze"
490
491 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:12
492 msgid "Authentication is required to acquire a pseudo TTY on the local host."
493 msgstr ""
494 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać pseudo-TTY na lokalnym "
495 "komputerze."
496
497 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:13
498 msgid "Manage local virtual machines and containers"
499 msgstr "Zarządzanie lokalnymi maszynami wirtualnymi i kontenerami"
500
501 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:14
502 msgid ""
503 "Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
504 msgstr ""
505 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać lokalnymi maszynami "
506 "wirtualnymi i kontenerami."
507
508 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:15
509 msgid "Manage local virtual machine and container images"
510 msgstr "Zarządzanie lokalnymi obrazami maszyn wirtualnych i kontenerów"
511
512 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:16
513 msgid ""
514 "Authentication is required to manage local virtual machine and container "
515 "images."
516 msgstr ""
517 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać lokalnymi obrazami maszyn "
518 "wirtualnych i kontenerów."
519
520 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
521 msgid "Set system time"
522 msgstr "Ustawienie czasu systemu"
523
524 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
525 msgid "Authentication is required to set the system time."
526 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić czas systemu."
527
528 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
529 msgid "Set system timezone"
530 msgstr "Ustawienie strefy czasowej systemu"
531
532 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
533 msgid "Authentication is required to set the system timezone."
534 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić strefę czasową systemu."
535
536 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
537 msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
538 msgstr "Ustawienie RTC na lokalną strefę czasową lub strefę UTC"
539
540 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
541 msgid ""
542 "Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
543 "UTC time."
544 msgstr ""
545 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy RTC przechowuje czas "
546 "lokalny lub czas UTC."
547
548 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
549 msgid "Turn network time synchronization on or off"
550 msgstr "Włączenie lub wyłączenie synchronizacji czasu przez sieć"
551
552 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
553 msgid ""
554 "Authentication is required to control whether network time synchronization "
555 "shall be enabled."
556 msgstr ""
557 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy włączyć synchronizację "
558 "czasu przez sieć."
559
560 #: ../src/core/dbus-unit.c:428
561 msgid "Authentication is required to start '$(unit)'."
562 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uruchomić jednostkę „$(unit)”."
563
564 #: ../src/core/dbus-unit.c:429
565 msgid "Authentication is required to stop '$(unit)'."
566 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zatrzymać jednostkę „$(unit)”."
567
568 #: ../src/core/dbus-unit.c:430
569 msgid "Authentication is required to reload '$(unit)'."
570 msgstr ""
571 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie wczytać jednostkę „$(unit)”."
572
573 #: ../src/core/dbus-unit.c:431 ../src/core/dbus-unit.c:432
574 msgid "Authentication is required to restart '$(unit)'."
575 msgstr ""
576 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić jednostkę „$(unit)”."
577
578 #: ../src/core/dbus-unit.c:535
579 msgid "Authentication is required to kill '$(unit)'."
580 msgstr ""
581 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wymusić wyłączenie jednostki „$(unit)”."
582
583 #: ../src/core/dbus-unit.c:565
584 msgid "Authentication is required to reset the \"failed\" state of '$(unit)'."
585 msgstr ""
586 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby przywrócić stan „failed” (niepowodzenia) "
587 "jednostki „$(unit)”."
588
589 #: ../src/core/dbus-unit.c:597
590 msgid "Authentication is required to set properties on '$(unit)'."
591 msgstr ""
592 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić właściwości jednostki „$(unit)”."
593
594 #~ msgid "Press Ctrl+C to cancel all filesystem checks in progress"
595 #~ msgstr ""
596 #~ "Naciśnięcie klawiszy Ctrl+C anuluje wszystkie trwające procesy "
597 #~ "sprawdzania systemów plików"
598
599 #~ msgid "Checking in progress on %d disk (%3.1f%% complete)"
600 #~ msgid_plural "Checking in progress on %d disks (%3.1f%% complete)"
601 #~ msgstr[0] "Trwa sprawdzanie %d dysku (ukończono %3.1f%%)"
602 #~ msgstr[1] "Trwa sprawdzanie %d dysków (ukończono %3.1f%%)"
603 #~ msgstr[2] "Trwa sprawdzanie %d dysków (ukończono %3.1f%%)"