chiark / gitweb /
catalog: add pt_BR translation
[elogind.git] / catalog / systemd.pl.catalog
1 #  This file is part of systemd.
2 #
3 #  Copyright 2012 Lennart Poettering
4 #  Copyright 2014 Piotr Drąg
5 #
6 #  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
7 #  under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
8 #  the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
9 #  (at your option) any later version.
10 #
11 #  systemd is distributed in the hope that it will be useful, but
12 #  WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 #  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14 #  Lesser General Public License for more details.
15 #
16 #  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
17 #  along with systemd; If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18
19 # Message catalog for systemd's own messages
20 # Polish translation
21
22 # The catalog format is documented on
23 # http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/catalog
24
25 # For an explanation why we do all this, see https://xkcd.com/1024/
26
27 -- f77379a8490b408bbe5f6940505a777b
28 Subject: Uruchomiono Journal
29 Defined-By: systemd
30 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
31
32 Systemowy proces dziennika został uruchomiony, otworzył pliki dziennika do
33 zapisu i jest gotowy do przetwarzania żądań.
34
35 -- d93fb3c9c24d451a97cea615ce59c00b
36 Subject: Zatrzymano Journal
37 Defined-By: systemd
38 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
39
40 Systemowy proces dziennika został wyłączony i zamknął wszystkie obecnie
41 aktywne pliki dziennika.
42
43 -- a596d6fe7bfa4994828e72309e95d61e
44 Subject: Ograniczono komunikaty z usługi
45 Defined-By: systemd
46 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
47 Documentation: man:journald.conf(5)
48
49 Usługa zapisała za dużo komunikatów w określonym czasie. Komunikaty z usługi
50 zostały pominięte.
51
52 Proszę zauważyć, że tylko komunikaty z danej usługi zostały pominięte. Nie ma
53 to wpływu na komunikaty innych usług.
54
55 Ograniczenia komunikatów mogą być konfigurowane za pomocą opcji
56 RateLimitInterval= i RateLimitBurst= w pliku
57 /etc/systemd/journald.conf. Strona journald.conf(5) zawiera więcej informacji.
58
59 -- e9bf28e6e834481bb6f48f548ad13606
60 Subject: Utracono komunikaty Journal
61 Defined-By: systemd
62 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
63
64 Komunikaty jądra zostały utracone, ponieważ system dziennika nie mógł
65 przetworzyć ich odpowiednio szybko.
66
67 -- fc2e22bc6ee647b6b90729ab34a250b1
68 Subject: Proces @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) zrzucił plik core
69 Defined-By: systemd
70 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
71 Documentation: man:core(5)
72
73 Proces @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) uległ awarii i zrzucił plik core.
74
75 Zwykle wskazuje to na błąd programistyczny w danym programie i powinno zostać zgłoszone jego producentowi jako błąd.
76
77 -- 8d45620c1a4348dbb17410da57c60c66
78 Subject: Utworzono nową sesję @SESSION_ID@ dla użytkownika @USER_ID@
79 Defined-By: systemd
80 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
81 Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
82
83 Nowa sesja o identyfikatorze @SESSION_ID@ została utworzona dla użytkownika
84 @USER_ID@.
85
86 Proces prowadzący sesji: @LEADER@.
87
88 -- 3354939424b4456d9802ca8333ed424a
89 Subject: Zakończono sesję @SESSION_ID@
90 Defined-By: systemd
91 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
92 Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
93
94 Sesja o identyfikatorze @SESSION_ID@ została zakończona.
95
96 -- fcbefc5da23d428093f97c82a9290f7b
97 Subject: Dostępne jest nowe stanowisko @SEAT_ID@
98 Defined-By: systemd
99 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
100 Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
101
102 Nowe stanowisko @SEAT_ID@ zostało skonfigurowane i jest teraz dostępne.
103
104 -- e7852bfe46784ed0accde04bc864c2d5
105 Subject: Usunięto stanowisko @SEAT_ID@
106 Defined-By: systemd
107 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
108 Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
109
110 Stanowisko @SEAT_ID@ zostało usunięte i nie jest już dostępne.
111
112 -- c7a787079b354eaaa9e77b371893cd27
113 Subject: Zmiana czasu
114 Defined-By: systemd
115 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
116
117 Zegar systemowy został zmieniony na @REALTIME@ μs po 1 stycznia 1970.
118
119 -- 45f82f4aef7a4bbf942ce861d1f20990
120 Subject: Zmiana strefy czasowej na @TIMEZONE@
121 Defined-By: systemd
122 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
123
124 Systemowa strefa czasowa została zmieniona na @TIMEZONE@.
125
126 -- b07a249cd024414a82dd00cd181378ff
127 Subject: Ukończono uruchamianie systemu
128 Defined-By: systemd
129 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
130
131 Wszystkie usługi systemowe obowiązkowo zakolejkowane do włączenia podczas
132 uruchamiania systemu zostały pomyślnie uruchomione. Proszę zauważyć, że nie
133 oznacza to, że komputer jest bezczynny, jako że usługi mogą wciąż kończyć
134 proces uruchamiania.
135
136 Uruchamianie jądra zajęło @KERNEL_USEC@ μs.
137
138 Uruchamianie początkowego dysku RAM zajęło @INITRD_USEC@ μs.
139
140 Uruchamianie przestrzeni użytkownika zajęło @USERSPACE_USEC@ μs.
141
142 -- 6bbd95ee977941e497c48be27c254128
143 Subject: Przejście do stanu uśpienia @SLEEP@
144 Defined-By: systemd
145 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
146
147 System przeszedł do stanu uśpienia @SLEEP@.
148
149 -- 8811e6df2a8e40f58a94cea26f8ebf14
150 Subject: Wyjście ze stanu uśpienia @SLEEP@
151 Defined-By: systemd
152 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
153
154 System wyszedł ze stanu uśpienia @SLEEP@.
155
156 -- 98268866d1d54a499c4e98921d93bc40
157 Subject: Zainicjowano wyłączenie systemu
158 Defined-By: systemd
159 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
160
161 Zainicjowano wyłączenie systemd. Wyłączenie zostało rozpoczęte i wszystkie
162 usługi systemowe zostały zakończone, a wszystkie systemy plików odmontowane.
163
164 -- 7d4958e842da4a758f6c1cdc7b36dcc5
165 Subject: Rozpoczęto uruchamianie jednostki @UNIT@
166 Defined-By: systemd
167 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
168
169 Jednostka @UNIT@ rozpoczęła uruchamianie.
170
171 -- 39f53479d3a045ac8e11786248231fbf
172 Subject: Ukończono uruchamianie jednostki @UNIT@
173 Defined-By: systemd
174 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
175
176 Jednostka @UNIT@ ukończyła uruchamianie.
177
178 Wynik uruchamiania: @RESULT@.
179
180 -- de5b426a63be47a7b6ac3eaac82e2f6f
181 Subject: Rozpoczęto wyłączanie jednostki @UNIT@
182 Defined-By: systemd
183 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
184
185 Jednostka @UNIT@ rozpoczęła wyłączanie.
186
187 -- 9d1aaa27d60140bd96365438aad20286
188 Subject: Ukończono wyłączanie jednostki @UNIT@
189 Defined-By: systemd
190 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
191
192 Jednostka @UNIT@ ukończyła wyłączanie.
193
194 -- be02cf6855d2428ba40df7e9d022f03d
195 Subject: Jednostka @UNIT@ się nie powiodła
196 Defined-By: systemd
197 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
198
199 Jednostka @UNIT@ się nie powiodła.
200
201 Wynik: @RESULT@.
202
203 -- d34d037fff1847e6ae669a370e694725
204 Subject: Rozpoczęto ponowne wczytywanie konfiguracji jednostki @UNIT@
205 Defined-By: systemd
206 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
207
208 Jednostka @UNIT@ rozpoczęła ponowne wczytywanie swojej konfiguracji.
209
210 -- 7b05ebc668384222baa8881179cfda54
211 Subject: Ukończono ponowne wczytywanie konfiguracji jednostki @UNIT@
212 Defined-By: systemd
213 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
214
215 Jednostka @UNIT@ ukończyła ponowne wczytywanie swojej konfiguracji.
216
217 Wynik: @RESULT@.
218
219 -- 641257651c1b4ec9a8624d7a40a9e1e7
220 Subject: Nie można wykonać procesu @EXECUTABLE@
221 Defined-By: systemd
222 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
223
224 Proces @EXECUTABLE@ nie mógł zostać wykonany i się nie powiódł.
225
226 Numer błędu zwrócony podczas wykonywania tego procesu: @ERRNO@.
227
228 -- 0027229ca0644181a76c4e92458afa2e
229 Subject: Nie można przekazać jednego lub więcej komunikatów do syslog
230 Defined-By: systemd
231 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
232
233 Jeden lub więcej komunikatów nie może zostać przekazanych do usługi syslog
234 uruchomionej obok journald. Zwykle oznacza to, że implementacja syslog nie
235 jest w stanie nadążyć za prędkością kolejki komunikatów.
236
237 -- 1dee0369c7fc4736b7099b38ecb46ee7
238 Subject: Punkt montowania nie jest pusty
239 Defined-By: systemd
240 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
241
242 Katalog @WHERE@ został podany jako punkt montowania (drugie pole w pliku
243 /etc/fstab lub pole Where= w pliku jednostki systemd) i nie jest pusty. Nie
244 wpływa to na montowanie, ale wcześniej istniejące pliki w tym katalogu stają
245 się niedostępne. Aby zobaczyć te pliki, proszę ręcznie zamontować system
246 plików w innym położeniu.
247
248 -- 24d8d4452573402496068381a6312df2
249 Subject: Uruchomiono maszynę wirtualną lub kontener
250 Defined-By: systemd
251 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
252
253 Maszyna wirtualna @NAME@ (PID prowadzący @LEADER@) została uruchomiona i jest
254 gotowa do użycia.
255
256 -- 58432bd3bace477cb514b56381b8a758
257 Subject: Zakończono maszynę wirtualną lub kontener
258 Defined-By: systemd
259 Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
260
261 Maszyna wirtualna @NAME@ (PID prowadzący @LEADER@) została wyłączona.