chiark / gitweb /
Merge branch 'master' of ../ypp-sc-tools
[ypp-sc-tools.db-test.git] / yarrg / README.devel
2009-09-02 Ian JacksonMerge branch 'test-install'
2009-08-24 Ian JacksonFix typo
2009-08-14 Ian JacksonMerge branch 'master' of ../ypp-sc-tools
2009-08-14 Ian JacksonMerge branch 'ijackson'
2009-08-09 Ian JacksonAdd developer documentation for upload format. 3.0