chiark / gitweb /
*.lisp: Arrange better authoritative nameservers.
[zones] / hosts.lisp
index fe62bfe..7afcd28 100644 (file)
@@ -22,7 +22,8 @@ (defhost gandi-ns6 ((:ipv4 "217.70.177.40")))
 (defnet distorted.org.uk "172.29.198/23"
   (untrusted "198.0/24"
     (wireless "0/25")
 (defnet distorted.org.uk "172.29.198/23"
   (untrusted "198.0/24"
     (wireless "0/25")
-    (iodine "128/28"))
+    (iodine "128/28")
+    (upn "160/27"))
   (trusted "199.0/24"
     (wired "0/25"
       (unsafe "0/27")
   (trusted "199.0/24"
     (wired "0/25"
       (unsafe "0/27")
@@ -33,8 +34,14 @@ (defnet distorted.org.uk "172.29.198/23"
     (safe "192/27")
     (any "224/27")))
 
     (safe "192/27")
     (any "224/27")))
 
-;; Externally routable DMZ from Demon.
-(defnet dmz "62.49.204.144/28")
+;; Externally routable DMZ from Andrews and Arnold.
+(defnet gw "81.2.113.195")
+(defnet dmz "81.187.238.128/28")
+(defnet distorted.org.uk-aaisp "2001:8b0:c92/48"
+  (unsafe "1/64")
+  (dmz "fff/64")
+  (safe "4001/64")
+  (untrusted "8001/64"))
 
 ;; Externally routed colo range.
 (defnet jump "212.13.198.66/28")
 
 ;; Externally routed colo range.
 (defnet jump "212.13.198.66/28")
@@ -42,26 +49,20 @@ (defnet jump "2001:ba8:0:1d9/64")
 (defnet distorted.org.uk-jump "2001:ba8:1d9/48"
   (colo "2/64")
   (any "0/64")
 (defnet distorted.org.uk-jump "2001:ba8:1d9/48"
   (colo "2/64")
   (any "0/64")
-  (vpn "6000/64"))
-
-;; Hurricane Electric IPv6-inIPv4 tunnel.
-(defnet he-tunnel "2001:470:1f08:1b98/64")
-(defnet dmz "2001:470:1f09:1b98/64")
-(defnet distorted.org.uk-he "2001:470:9740/48"
-  (unsafe "1/64")
-  (safe "4001/64")
-  (untrusted "8001/64"))
+  (vpn "6000/64")
+  (upn "a000/64"))
 
 ;;;--------------------------------------------------------------------------
 ;;; Host allocations
 
 ;; External addresses.
 
 ;;;--------------------------------------------------------------------------
 ;;; Host allocations
 
 ;; External addresses.
-(defhost guvnor.dmz ((:ipv4 dmz 1)))
-(defhost radius.dmz (dmz 2))
-(defhost roadstar.dmz (dmz 3))
-(defhost jem.dmz (dmz 4))
-(defhost artist.dmz (dmz 5))
-(defhost vampire.dmz (dmz 6))
+(defhost guvnor.dmz ((:ipv4 gw 0) (:ipv6 dmz "::1:1")))
+(defhost radius.dmz (dmz 1))
+(defhost roadstar.dmz (dmz 2))
+(defhost jem.dmz (dmz 3))
+(defhost artist.dmz (dmz 4))
+(defhost vampire.dmz (dmz 5))
+(defhost universe.dmz (dmz 6))
 (defhost ibanez.dmz (dmz 9))
 (defhost anon.dmz (dmz 12))
 (defhost nat.dmz ((:ipv4 dmz 14)))
 (defhost ibanez.dmz (dmz 9))
 (defhost anon.dmz (dmz 12))
 (defhost nat.dmz ((:ipv4 dmz 14)))
@@ -73,29 +74,41 @@ (defhost precision.jump (jump 6))
 (defhost telecaster.jump (jump 7))
 (defhost stratocaster.jump (jump 8))
 (defhost jazz.jump (jump 9))
 (defhost telecaster.jump (jump 7))
 (defhost stratocaster.jump (jump 8))
 (defhost jazz.jump (jump 9))
-(defhost jaguar.jump ((:ipv4 jump 11)))
+(defhost jaguar.jump ((:ipv4 jump 11) (:ipv6 jump "::2:1")))
 (defhost richmond.jump ((:ipv4 jump 12) (:ipv6 jump "::1:1")))
 (defhost anon.jump (jump 13))
 (defhost blackhole.jump ((:ipv4 jump 14) (:ipv6 jump "::ffff")))
 
 (defhost richmond.jump ((:ipv4 jump 12) (:ipv6 jump "::1:1")))
 (defhost anon.jump (jump 13))
 (defhost blackhole.jump ((:ipv4 jump 14) (:ipv6 jump "::ffff")))
 
+;; Linode virtual hosts.
+(defhost national.linode ((:ipv4 "45.33.118.239")
+                         (:ipv6 "2600:3c00::f03c:91ff:fe3b:d7c1")))
+
 ;; Unsafe network.
 (defhost radius.unsafe (unsafe 1))
 (defhost roadstar.unsafe (unsafe 2))
 (defhost jem.unsafe (unsafe 3))
 (defhost artist.unsafe (unsafe 4))
 (defhost vampire.unsafe (unsafe 5))
 ;; Unsafe network.
 (defhost radius.unsafe (unsafe 1))
 (defhost roadstar.unsafe (unsafe 2))
 (defhost jem.unsafe (unsafe 3))
 (defhost artist.unsafe (unsafe 4))
 (defhost vampire.unsafe (unsafe 5))
+(defhost universe.unsafe (unsafe 6))
 (defhost ibanez.unsafe (unsafe 14))
 (defhost ibanez.unsafe (unsafe 14))
+(defhost groove.unsafe (unsafe 17))
 
 ;; Client hosts, with IPv6 addresses.
 
 ;; Client hosts, with IPv6 addresses.
-(defhost gibson.unsafe ((:ipv6 "2001:470:9740:1:e269:95ff:fe63:bb4")))
-(defhost lespaul.safe ((:ipv6 "2001:470:9740:4001:a00:27ff:fef5:aaef")))
-(defhost invader.safe ((:ipv6 "2001:470:9740:4001:a00:27ff:fe94:a5d7")))
-(defhost marauder.safe ((:ipv6 "2001:470:9740:4001:a00:27ff:fe6a:7846")))
+(defhost gibson.unsafe ((:ipv6 unsafe "e269:95ff:fe63:bb4")))
+(defhost crybaby.unsafe ((:ipv6 unsafe "216:eaff:fec2:4cb8")))
+(defhost lespaul.unsafe ((:ipv6 unsafe "a00:27ff:fef5:aaef")))
+(defhost haze.unsafe ((:ipv6 unsafe "5056:a8ff:fe01:5654")))
+(defhost gretsch.unsafe ((:ipv6 unsafe "3a2c:4aff:fe6d:e768")))
+(defhost invader.safe ((:ipv6 safe "a00:27ff:fe94:a5d7")))
+(defhost marauder.safe ((:ipv6 safe "a00:27ff:fe6a:7846")))
 
 ;; Safe network.
 (defhost radius.safe (safe 1))
 (defhost vampire.safe (safe 2))
 
 ;; Safe network.
 (defhost radius.safe (safe 1))
 (defhost vampire.safe (safe 2))
-(defhost evolution.safe ((:ipv4 safe 3)))
+(defhost evolution.safe (safe 3))
+(defhost grigsby.safe (safe 4))
+(defhost carling.safe (safe 5))
+(defhost tritan.safe (safe 6))
 
 ;; Wireless network.
 (defhost radius.untrusted (untrusted 1))
 
 ;; Wireless network.
 (defhost radius.untrusted (untrusted 1))
@@ -103,9 +116,17 @@ (defhost artist.untrusted (untrusted 2))
 (defhost vampire.untrusted (untrusted 3))
 
 ;; Virtual private network.
 (defhost vampire.untrusted (untrusted 3))
 
 ;; Virtual private network.
-(defhost crybaby.vpn ((:ipv4 vpn 1) (:ipv6 vpn "::1:0")))
+(defhost crybaby.vpn ((:ipv4 vpn 1) (:ipv6 vpn "::1:1")))
 (defhost terror.vpn ((:ipv4 vpn 2)))
 (defhost terror.vpn ((:ipv4 vpn 2)))
-(defhost orange.vpn ((:ipv4 vpn 3) (:ipv6 vpn "::3:0")))
+(defhost orange.vpn ((:ipv4 vpn 3) (:ipv6 vpn "::3:1")))
+(defhost haze.vpn ((:ipv4 vpn 4) (:ipv6 vpn "::4:1")))
+(defhost radius.vpn ((:ipv4 vpn 5) (:ipv6 vpn "::5:1")))
+(defhost precision.vpn ((:ipv4 vpn 6) (:ipv6 vpn "::6:1")))
+(defhost jazz.vpn ((:ipv4 vpn 7) (:ipv6 vpn "::7:1")))
+(defhost vampire.vpn ((:ipv4 vpn 8) (:ipv6 vpn "::8:1")))
+
+;; Untrusted private network.
+(defhost national.upn ((:ipv4 upn 1) (:ipv6 upn "::1:1")))
 
 ;; Iodine network.
 (defhost jazz.iodine (iodine 1))
 
 ;; Iodine network.
 (defhost jazz.iodine (iodine 1))
@@ -123,13 +144,13 @@ (defhost stratocaster.colo (colo 4))
 (defhost jazz.colo (colo 5))
 
 ;; Anycast addresses for services.
 (defhost jazz.colo (colo 5))
 
 ;; Anycast addresses for services.
-(defhost dns0.any ((:ipv4 any 0) (:ipv6 any "::0:0")))
-(defhost dns1.any ((:ipv4 any 1) (:ipv6 any "::1:0")))
-(defhost ntp0.any ((:ipv4 any 2) (:ipv6 any "::2:0")))
-(defhost ntp1.any ((:ipv4 any 3) (:ipv6 any "::3:0")))
-(defhost www-cache.any ((:ipv4 any 4) (:ipv6 any "::4:0")))
-(defhost krb0.any ((:ipv4 any 5) (:ipv6 any "::5:0")))
-(defhost krb1.any ((:ipv4 any 6) (:ipv6 any "::6:0")))
+(defhost dns0.any ((:ipv4 any 0) (:ipv6 any "::0:1")))
+(defhost dns1.any ((:ipv4 any 1) (:ipv6 any "::1:1")))
+(defhost ntp0.any ((:ipv4 any 2) (:ipv6 any "::2:1")))
+(defhost ntp1.any ((:ipv4 any 3) (:ipv6 any "::3:1")))
+(defhost www-cache.any ((:ipv4 any 4) (:ipv6 any "::4:1")))
+(defhost krb0.any ((:ipv4 any 5) (:ipv6 any "::5:1")))
+(defhost krb1.any ((:ipv4 any 6) (:ipv6 any "::6:1")))
 
 ;;;--------------------------------------------------------------------------
 ;;; Host switch.
 
 ;;;--------------------------------------------------------------------------
 ;;; Host switch.
@@ -137,15 +158,19 @@ (defhost krb1.any ((:ipv4 any 6) (:ipv6 any "::6:0")))
 (preferred-subnet-case
   ((unsafe colo)
    (defhost radius radius.unsafe)
 (preferred-subnet-case
   ((unsafe colo)
    (defhost radius radius.unsafe)
+   (defhost vampire vampire.unsafe)
    (defhost precision precision.colo)
    (defhost telecaster telecaster.colo)
    (defhost stratocaster stratocaster.colo)
    (defhost precision precision.colo)
    (defhost telecaster telecaster.colo)
    (defhost stratocaster stratocaster.colo)
-   (defhost vampire vampire.unsafe))
+   (defhost national national.upn))
   (t
    (defhost radius radius.dmz)
   (t
    (defhost radius radius.dmz)
+   (defhost vampire vampire.dmz)
    (defhost precision precision.jump)
    (defhost telecaster telecaster.jump)
    (defhost stratocaster stratocaster.jump)
    (defhost precision precision.jump)
    (defhost telecaster telecaster.jump)
    (defhost stratocaster stratocaster.jump)
-   (defhost vampire vampire.dmz)))
+   (defhost national national.linode)))
+
+(defhost jaguar jaguar.jump)
 
 ;;;----- That's all, folks --------------------------------------------------
 
 ;;;----- That's all, folks --------------------------------------------------