chiark / gitweb /
Fix reading of timeouts
[pixie] / pixie.c
2000-07-07 mdwFix reading of timeouts
1999-10-23 mdwInitial revision