chiark / gitweb /
strv: add new STR_IN_SET() macro that operates similar to IN_SET() but for strings
[elogind.git] / src / shared / selinux-util.h
2013-01-07 Tom GundersenMerge nss-myhostname
2012-10-02 Lennart Poetteringselinux: rework selinux access check logic