chiark / gitweb /
terminal: allow user-context to be retrieved/stored
[elogind.git] / src / libsystemd-terminal / grdev-internal.h
2014-09-22 David Herrmannterminal: allow user-context to be retrieved/stored
2014-09-20 David Herrmannterminal: grdev: schedule virtual frame events if hw...
2014-09-20 David Herrmannterminal: grdev: refresh device state on hotplug events
2014-09-19 David Herrmannterminal: add grdev DRM backend
2014-09-19 David Herrmannterminal: add graphics interface