chiark / gitweb /
Makefile: fix build on clang
[elogind.git] / Makefile.am
index 0efa5f0..0b879f1 100644 (file)
@@ -56,7 +56,7 @@ LIBSYSTEMD_ID128_REVISION=27
 LIBSYSTEMD_ID128_AGE=0
 
 LIBSYSTEMD_JOURNAL_CURRENT=11
-LIBSYSTEMD_JOURNAL_REVISION=3
+LIBSYSTEMD_JOURNAL_REVISION=4
 LIBSYSTEMD_JOURNAL_AGE=11
 
 LIBSYSTEMD_CURRENT=0
@@ -87,7 +87,7 @@ userunitdir=$(prefix)/lib/systemd/user
 userpresetdir=$(prefix)/lib/systemd/user-preset
 tmpfilesdir=$(prefix)/lib/tmpfiles.d
 sysctldir=$(prefix)/lib/sysctl.d
-networkdir=$(prefix)/lib/systemd/network
+networkdir=$(rootprefix)/lib/systemd/network
 pkgincludedir=$(includedir)/systemd
 systemgeneratordir=$(rootlibexecdir)/system-generators
 usergeneratordir=$(prefix)/lib/systemd/user-generators
@@ -348,6 +348,7 @@ systemgenerator_PROGRAMS = \
        systemd-system-update-generator
 
 dist_bashcompletion_DATA = \
+       shell-completion/bash/busctl \
        shell-completion/bash/journalctl \
        shell-completion/bash/systemctl \
        shell-completion/bash/systemd-analyze \
@@ -645,8 +646,7 @@ EXTRA_DIST += \
        tools/make-man-index.py \
        tools/make-directive-index.py \
        tools/make-man-rules.py \
-       tools/xml_helper.py \
-       man/less-variables.xml
+       tools/xml_helper.py
 
 # ------------------------------------------------------------------------------
 noinst_LTLIBRARIES += \
@@ -673,6 +673,8 @@ libsystemd_shared_la_SOURCES = \
        src/shared/util.h \
        src/shared/virt.c \
        src/shared/virt.h \
+       src/shared/architecture.c \
+       src/shared/architecture.h \
        src/shared/efivars.c \
        src/shared/efivars.h \
        src/shared/path-util.c \
@@ -765,7 +767,9 @@ libsystemd_shared_la_SOURCES = \
        src/shared/audit.c \
        src/shared/audit.h \
        src/shared/xml.c \
-       src/shared/xml.h
+       src/shared/xml.h \
+       src/shared/condition-util.c \
+       src/shared/condition-util.h
 
 nodist_libsystemd_shared_la_SOURCES = \
        src/shared/errno-from-name.h \
@@ -1015,6 +1019,7 @@ libsystemd_core_la_CFLAGS = \
        $(AUDIT_CFLAGS) \
        $(CAP_CFLAGS) \
        $(KMOD_CFLAGS) \
+       $(APPARMOR_CFLAGS) \
        $(SECCOMP_CFLAGS) \
        -pthread
 
@@ -1030,6 +1035,7 @@ libsystemd_core_la_LIBADD = \
        $(AUDIT_LIBS) \
        $(CAP_LIBS) \
        $(KMOD_LIBS) \
+       $(APPARMOR_LIBS) \
        $(SECCOMP_LIBS)
 
 if HAVE_SECCOMP
@@ -1147,7 +1153,8 @@ tests += \
        test-list \
        test-tables \
        test-device-nodes \
-       test-xml
+       test-xml \
+       test-architecture
 
 EXTRA_DIST += \
        test/sched_idle_bad.service \
@@ -1295,6 +1302,12 @@ test_time_SOURCES = \
 test_time_LDADD = \
        libsystemd-core.la
 
+test_architecture_SOURCES = \
+       src/test/test-architecture.c
+
+test_architecture_LDADD = \
+       libsystemd-shared.la
+
 test_log_SOURCES = \
        src/test/test-log.c
 
@@ -1725,6 +1738,9 @@ bootctl_LDADD = \
 bin_PROGRAMS += \
        bootctl
 
+dist_bashcompletion_DATA += \
+       shell-completion/bash/bootctl
+
 dist_zshcompletion_DATA += \
        shell-completion/zsh/_bootctl
 
@@ -1867,9 +1883,13 @@ systemd_nspawn_LDADD = \
        libsystemd-capability.la \
        libsystemd-internal.la \
        libudev-internal.la \
-       libsystemd-shared.la \
+       libsystemd-shared.la
+
+if HAVE_SECCOMP
+systemd_nspawn_LDADD += \
        libsystemd-seccomp.la \
        $(SECCOMP_LIBS)
+endif
 
 # ------------------------------------------------------------------------------
 systemd_run_SOURCES = \
@@ -1923,8 +1943,7 @@ systemd_tty_ask_password_agent_LDADD = \
        libsystemd-shared.la
 
 # ------------------------------------------------------------------------------
-libsystemd_la_SOURCES = \
-       src/libsystemd/libsystemd.sym \
+libsystemd_internal_la_SOURCES = \
        src/systemd/sd-bus.h \
        src/systemd/sd-bus-protocol.h \
        src/systemd/sd-bus-vtable.h \
@@ -1989,22 +2008,80 @@ libsystemd_la_SOURCES = \
        src/login/login-shared.c \
        src/login/login-shared.h
 
-nodist_libsystemd_la_SOURCES = \
+nodist_libsystemd_internal_la_SOURCES = \
+       src/libsystemd/libsystemd.sym \
        src/libsystemd/sd-bus/bus-error-mapping.c
 
-libsystemd_la_LIBADD = \
-       libsystemd-shared.la \
+libsystemd_internal_la_CFLAGS = \
+       $(AM_CFLAGS) \
+       -pthread
+
+libsystemd_internal_la_LIBADD = \
        $(RT_LIBS)
-       -lresolv
 
-libsystemd_la_CFLAGS = \
+noinst_LTLIBRARIES += \
+       libsystemd-internal.la
+
+libsystemd_dump_la_SOURCES = \
+       src/libsystemd/sd-bus/bus-dump.c \
+       src/libsystemd/sd-bus/bus-dump.h
+
+libsystemd_dump_la_CFLAGS = \
        $(AM_CFLAGS) \
-       -pthread
+       $(CAP_CFLAGS)
+
+noinst_LTLIBRARIES += \
+       libsystemd-dump.la
+
+EXTRA_DIST += \
+       src/libsystemd/libsystemd.sym.m4 \
+       src/libsystemd/libsystemd.pc.in \
+       src/libsystemd/sd-bus/bus-error-mapping.gperf \
+       src/libsystemd/sd-bus/DIFFERENCES \
+       src/libsystemd/sd-bus/GVARIANT-SERIALIZATION
+
+CLEANFILES += \
+       src/libsystemd/libsystemd.sym \
+       src/libsystemd/sd-bus/bus-error-mapping.c
+
+BUILT_SOURCES += \
+       src/libsystemd/libsystemd.sym
+
+libsystemd_la_SOURCES = \
+       $(libsystemd_internal_la_SOURCES) \
+       $(libsystemd_journal_internal_la_SOURCES)
+
+nodist_libsystemd_la_SOURCES = \
+       $(nodist_libsystemd_internal_la_SOURCES)
+
+libsystemd_la_CFLAGS = \
+       $(libsystemd_internal_la_CFLAGS) \
+       $(libsystemd_journal_internal_la_CFLAGS)
 
 libsystemd_la_LDFLAGS = \
        $(AM_LDFLAGS) \
        -version-info $(LIBSYSTEMD_CURRENT):$(LIBSYSTEMD_REVISION):$(LIBSYSTEMD_AGE) \
-       -Wl,--version-script=$(top_srcdir)/src/libsystemd/libsystemd.sym
+       -Wl,--version-script=$(top_builddir)/src/libsystemd/libsystemd.sym
+
+libsystemd_la_LIBADD = \
+       libsystemd-shared.la \
+       $(libsystemd_journal_internal_la_LIBADD) \
+       $(RT_LIBS) \
+       -lresolv
+
+libsystemd-install-hook:
+       libname=libsystemd.so && $(move-to-rootlibdir)
+       -$(MKDIR_P) $(DESTDIR)/var/log/journal
+       -chown 0:0 $(DESTDIR)/var/log/journal
+       -chmod 755 $(DESTDIR)/var/log/journal
+       -setfacl -nm g:adm:rx,d:g:adm:rx $(DESTDIR)/var/log/journal/
+       -setfacl -nm g:wheel:rx,d:g:wheel:rx $(DESTDIR)/var/log/journal/
+
+libsystemd-uninstall-hook:
+       rm -f $(DESTDIR)$(rootlibdir)/libsystemd.so*
+
+INSTALL_EXEC_HOOKS += libsystemd-install-hook
+UNINSTALL_EXEC_HOOKS += libsystemd-uninstall-hook
 
 pkgconfiglib_DATA += \
        src/libsystemd/libsystemd.pc
@@ -2026,41 +2103,9 @@ pkginclude_HEADERS += \
        src/systemd/sd-resolve.h
 endif
 
-EXTRA_DIST += \
-       src/libsystemd/sd-bus/bus-error-mapping.gperf \
-       src/libsystemd/sd-bus/DIFFERENCES \
-       src/libsystemd/sd-bus/GVARIANT-SERIALIZATION \
-       src/libsystemd/libsystemd.pc.in
-
-CLEANFILES += \
-       src/libsystemd/sd-bus/bus-error-mapping.c
-
 lib_LTLIBRARIES += \
        libsystemd.la
 
-libsystemd_internal_la_SOURCES = \
-       $(libsystemd_la_SOURCES)
-
-nodist_libsystemd_internal_la_SOURCES = \
-       $(nodist_libsystemd_la_SOURCES)
-
-libsystemd_internal_la_CFLAGS = \
-       $(libsystemd_la_CFLAGS)
-
-noinst_LTLIBRARIES += \
-       libsystemd-internal.la
-
-libsystemd_dump_la_SOURCES = \
-       src/libsystemd/sd-bus/bus-dump.c \
-       src/libsystemd/sd-bus/bus-dump.h
-
-libsystemd_dump_la_CFLAGS = \
-       $(AM_CFLAGS) \
-       $(CAP_CFLAGS)
-
-noinst_LTLIBRARIES += \
-       libsystemd-dump.la
-
 tests += \
        test-bus-marshal \
        test-bus-signature \
@@ -2454,6 +2499,7 @@ dist_udevhwdb_DATA = \
        hwdb/20-bluetooth-vendor-product.hwdb \
        hwdb/20-acpi-vendor.hwdb \
        hwdb/20-OUI.hwdb \
+       hwdb/20-net-ifname.hwdb \
        hwdb/60-keyboard.hwdb
 
 udevconfdir = $(sysconfdir)/udev
@@ -3073,67 +3119,6 @@ test_catalog_CPPFLAGS = \
 test_catalog_LDADD = \
        libsystemd-journal-core.la
 
-libsystemd_journal_la_SOURCES = \
-       src/journal/libsystemd-journal.sym \
-       src/journal/sd-journal.c \
-       src/systemd/sd-journal.h \
-       src/systemd/_sd-common.h \
-       src/journal/journal-file.c \
-       src/journal/journal-file.h \
-       src/journal/journal-vacuum.c \
-       src/journal/journal-vacuum.h \
-       src/journal/journal-verify.c \
-       src/journal/journal-verify.h \
-       src/journal/lookup3.c \
-       src/journal/lookup3.h \
-       src/journal/journal-send.c \
-       src/journal/journal-def.h \
-       src/journal/compress.h \
-       src/journal/catalog.c \
-       src/journal/catalog.h \
-       src/journal/mmap-cache.c \
-       src/journal/mmap-cache.h
-
-libsystemd_journal_la_CFLAGS = \
-       $(AM_CFLAGS) \
-       -fvisibility=hidden
-
-libsystemd_journal_la_LDFLAGS = \
-       $(AM_LDFLAGS) \
-       -version-info $(LIBSYSTEMD_JOURNAL_CURRENT):$(LIBSYSTEMD_JOURNAL_REVISION):$(LIBSYSTEMD_JOURNAL_AGE) \
-       -Wl,--version-script=$(top_srcdir)/src/journal/libsystemd-journal.sym
-
-libsystemd_journal_la_LIBADD = \
-       libsystemd-label.la \
-       libsystemd-internal.la \
-       libsystemd-shared.la
-
-libsystemd_journal_internal_la_SOURCES = \
-       $(libsystemd_journal_la_SOURCES)
-
-# using _CFLAGS = in the conditional below would suppress AM_CFLAGS
-libsystemd_journal_internal_la_CFLAGS = \
-       $(AM_CFLAGS)
-
-libsystemd_journal_internal_la_LIBADD =
-
-if HAVE_XZ
-libsystemd_journal_la_SOURCES += \
-       src/journal/compress.c
-
-libsystemd_journal_la_CFLAGS += \
-       $(XZ_CFLAGS)
-
-libsystemd_journal_la_LIBADD += \
-       $(XZ_LIBS)
-
-libsystemd_journal_internal_la_CFLAGS += \
-       $(XZ_CFLAGS)
-
-libsystemd_journal_internal_la_LIBADD += \
-       $(XZ_LIBS)
-endif
-
 libsystemd_journal_core_la_SOURCES = \
        src/journal/journald-kmsg.c \
        src/journal/journald-kmsg.h \
@@ -3170,45 +3155,6 @@ endif
 noinst_LTLIBRARIES += \
        libsystemd-journal-core.la
 
-if HAVE_GCRYPT
-libsystemd_journal_la_SOURCES += \
-       src/journal/journal-authenticate.c \
-       src/journal/journal-authenticate.h \
-       src/journal/fsprg.c \
-       src/journal/fsprg.h
-
-libsystemd_journal_la_CFLAGS += \
-       $(GCRYPT_CFLAGS) \
-       -Wno-pointer-arith
-
-libsystemd_journal_la_LIBADD += \
-       $(GCRYPT_LIBS)
-
-libsystemd_journal_internal_la_CFLAGS += \
-       $(GCRYPT_CFLAGS) \
-       -Wno-pointer-arith
-
-libsystemd_journal_internal_la_LIBADD += \
-       $(GCRYPT_LIBS)
-endif
-
-# move lib from $(libdir) to $(rootlibdir) and update devel link, if
-# needed. Also, grant read access to new journal files to members of
-# "adm" and "wheel".
-libsystemd-journal-install-hook:
-       libname=libsystemd-journal.so && $(move-to-rootlibdir)
-       -$(MKDIR_P) $(DESTDIR)/var/log/journal
-       -chown 0:0 $(DESTDIR)/var/log/journal
-       -chmod 755 $(DESTDIR)/var/log/journal
-       -setfacl -nm g:adm:rx,d:g:adm:rx $(DESTDIR)/var/log/journal/
-       -setfacl -nm g:wheel:rx,d:g:wheel:rx $(DESTDIR)/var/log/journal/
-
-libsystemd-journal-uninstall-hook:
-       rm -f $(DESTDIR)$(rootlibdir)/libsystemd-journal.so*
-
-INSTALL_EXEC_HOOKS += libsystemd-journal-install-hook
-UNINSTALL_EXEC_HOOKS += libsystemd-journal-uninstall-hook
-
 # ------------------------------------------------------------------------------
 
 # Update catalog on installation. Do not bother if installing
@@ -3246,8 +3192,58 @@ pkginclude_HEADERS += \
        src/systemd/sd-messages.h \
        src/systemd/_sd-common.h
 
-lib_LTLIBRARIES += \
-       libsystemd-journal.la
+libsystemd_journal_internal_la_SOURCES = \
+       src/journal/sd-journal.c \
+       src/systemd/sd-journal.h \
+       src/systemd/_sd-common.h \
+       src/journal/journal-file.c \
+       src/journal/journal-file.h \
+       src/journal/journal-vacuum.c \
+       src/journal/journal-vacuum.h \
+       src/journal/journal-verify.c \
+       src/journal/journal-verify.h \
+       src/journal/lookup3.c \
+       src/journal/lookup3.h \
+       src/journal/journal-send.c \
+       src/journal/journal-def.h \
+       src/journal/compress.h \
+       src/journal/catalog.c \
+       src/journal/catalog.h \
+       src/journal/mmap-cache.c \
+       src/journal/mmap-cache.h
+
+# using _CFLAGS = in the conditional below would suppress AM_CFLAGS
+libsystemd_journal_internal_la_CFLAGS =
+       $(AM_CFLAGS)
+
+libsystemd_journal_internal_la_LIBADD =
+
+if HAVE_XZ
+libsystemd_journal_internal_la_SOURCES += \
+       src/journal/compress.c
+
+libsystemd_journal_internal_la_CFLAGS += \
+       $(XZ_CFLAGS)
+
+libsystemd_journal_internal_la_LIBADD += \
+       $(XZ_LIBS)
+endif
+
+if HAVE_GCRYPT
+libsystemd_journal_internal_la_SOURCES += \
+       src/journal/journal-authenticate.c \
+       src/journal/journal-authenticate.h \
+       src/journal/fsprg.c \
+       src/journal/fsprg.h
+
+libsystemd_journal_internal_la_LIBADD += \
+       $(GCRYPT_LIBS)
+
+# fsprg.c is a drop-in file using void pointer arithmetic
+libsystemd_journal_internal_la_CFLAGS += \
+       $(GCRYPT_CFLAGS) \
+       -Wno-pointer-arith
+endif
 
 noinst_LTLIBRARIES += \
        libsystemd-journal-internal.la
@@ -3271,9 +3267,6 @@ nodist_systemunit_DATA += \
 dist_pkgsysconf_DATA += \
        src/journal/journald.conf
 
-pkgconfiglib_DATA += \
-       src/journal/libsystemd-journal.pc
-
 dist_catalog_DATA = \
        catalog/systemd.fr.catalog \
        catalog/systemd.ru.catalog \
@@ -3287,7 +3280,6 @@ SYSINIT_TARGET_WANTS += \
        systemd-journal-flush.service
 
 EXTRA_DIST += \
-       src/journal/libsystemd-journal.pc.in \
        units/systemd-journald.service.in \
        units/systemd-journal-flush.service.in \
        src/journal/journald-gperf.gperf
@@ -3953,7 +3945,8 @@ systemd_networkd_SOURCES = \
        src/network/networkd-manager.c
 
 nodist_systemd_networkd_SOURCES = \
-       src/network/networkd-gperf.c
+       src/network/networkd-network-gperf.c \
+       src/network/networkd-netdev-gperf.c
 
 systemd_networkd_LDADD = \
        libudev-internal.la \
@@ -3965,8 +3958,8 @@ systemd_networkd_LDADD = \
 nodist_systemunit_DATA += \
        units/systemd-networkd.service
 
-MULTI_USER_TARGET_WANTS += \
-       systemd-networkd.service
+GENERAL_ALIASES += \
+       $(systemunitdir)/systemd-networkd.service $(pkgsysconfdir)/system/multi-user.target.wants/systemd-networkd.service
 
 test_network_SOURCES = \
        src/network/test-network.c \
@@ -3977,7 +3970,8 @@ test_network_SOURCES = \
        src/network/networkd-address.c \
        src/network/networkd-route.c \
        src/network/networkd-manager.c \
-       src/network/networkd-gperf.c
+       src/network/networkd-network-gperf.c \
+       src/network/networkd-netdev-gperf.c
 
 test_network_LDADD = \
        libudev-internal.la \
@@ -3990,11 +3984,13 @@ tests += \
        test-network
 
 EXTRA_DIST += \
-       src/network/networkd-gperf.gperf \
+       src/network/networkd-network-gperf.gperf \
+       src/network/networkd-netdev-gperf.gperf \
        units/systemd-networkd.service.in
 
 CLEANFILES += \
-       src/network/networkd-gperf.c
+       src/network/networkd-network-gperf.c \
+       src/network/networkd-netdev-gperf.c
 endif
 
 # ------------------------------------------------------------------------------
@@ -4253,7 +4249,7 @@ _journal_la_LDFLAGS = \
 
 _journal_la_LIBADD = \
        $(PYTHON_DEVEL_LIBS) \
-       libsystemd-journal.la
+       libsystemd.la
 
 id128_la_SOURCES = \
        src/python-systemd/id128.c \
@@ -4275,7 +4271,8 @@ id128_la_LDFLAGS = \
 
 id128_la_LIBADD = \
        $(PYTHON_DEVEL_LIBS) \
-       libsystemd.la
+       libsystemd.la \
+       libsystemd-shared.la
 
 _daemon_la_SOURCES = \
        src/python-systemd/_daemon.c \
@@ -4296,7 +4293,8 @@ _daemon_la_LDFLAGS = \
 
 _daemon_la_LIBADD = \
        $(PYTHON_DEVEL_LIBS) \
-       libsystemd.la
+       libsystemd.la \
+       libsystemd-shared.la
 
 _reader_la_SOURCES = \
        src/python-systemd/_reader.c \
@@ -4317,7 +4315,6 @@ _reader_la_LDFLAGS = \
 _reader_la_LIBADD = \
        $(PYTHON_DEVEL_LIBS) \
        libsystemd.la \
-       libsystemd-journal.la \
        libsystemd-shared.la
 
 login_la_SOURCES = \
@@ -4386,11 +4383,32 @@ clean-python:
 # ------------------------------------------------------------------------------
 if ENABLE_COMPAT_LIBS
 
+EXTRA_DIST += \
+       src/compat-libs/linkwarning.h
+
 define generate-fake-lib
        $(AM_V_at)$(MKDIR_P) $(dir $@)
        $(AM_V_GEN)sed -r -n 's/^ +(sd_.*);/void new_\1(void);\n__asm__(".symver new_\1,\1@LIBSYSTEMD_209");\nstatic void (*resolve_\1(void)) (void) {\n\treturn new_\1;\n}\nvoid \1(void) __attribute__((ifunc("resolve_\1")));\nobsolete_lib(\1,$(notdir $(basename $<)));\n/p' <$< >$@
 endef
 
+libsystemd_journal_la_SOURCES = \
+       libsystemd-journal.c \
+       src/compat-libs/libsystemd-journal.sym
+
+libsystemd_journal_la_CFLAGS = \
+       $(AM_CFLAGS) \
+       -fvisibility=default \
+       -imacros $(top_srcdir)/src/compat-libs/linkwarning.h \
+       -fno-lto
+
+libsystemd_journal_la_LDFLAGS = \
+       $(AM_LDFLAGS) \
+       -version-info $(LIBSYSTEMD_JOURNAL_CURRENT):$(LIBSYSTEMD_JOURNAL_REVISION):$(LIBSYSTEMD_JOURNAL_AGE) \
+       -Wl,--version-script=$(top_srcdir)/src/compat-libs/libsystemd-journal.sym
+
+libsystemd_journal_la_LIBADD = \
+       libsystemd.la
+
 libsystemd_login_la_SOURCES = \
        libsystemd-login.c \
        src/compat-libs/libsystemd-login.sym
@@ -4440,6 +4458,7 @@ libsystemd_daemon_la_LIBADD = \
        libsystemd.la
 
 BUILT_SOURCES += \
+       libsystemd-journal.c \
        libsystemd-login.c \
        libsystemd-id128.c \
        libsystemd-daemon.c
@@ -4448,11 +4467,13 @@ libsystemd-%.c: src/compat-libs/libsystemd-%.sym
        $(generate-fake-lib)
 
 lib_LTLIBRARIES += \
+       libsystemd-journal.la \
        libsystemd-login.la \
        libsystemd-id128.la \
        libsystemd-daemon.la
 
 pkgconfiglib_DATA += \
+       src/compat-libs/libsystemd-journal.pc \
        src/compat-libs/libsystemd-login.pc \
        src/compat-libs/libsystemd-id128.pc \
        src/compat-libs/libsystemd-daemon.pc
@@ -4474,6 +4495,7 @@ UNINSTALL_EXEC_HOOKS += compat-lib-uninstall-hook
 endif
 
 EXTRA_DIST += \
+       src/compat-libs/libsystemd-journal.pc.in \
        src/compat-libs/libsystemd-login.pc.in \
        src/compat-libs/libsystemd-id128.pc.in \
        src/compat-libs/libsystemd-daemon.pc.in
@@ -4787,7 +4809,8 @@ DISTCHECK_CONFIGURE_FLAGS = \
        --with-pamconfdir=$$dc_install_base/$(pamconfdir) \
        --with-rootprefix=$$dc_install_base \
        --disable-split-usr \
-       --enable-kdbus
+       --enable-kdbus \
+       --enable-compat-libs
 
 if HAVE_SYSV_COMPAT
 DISTCHECK_CONFIGURE_FLAGS += \
@@ -4910,43 +4933,58 @@ define generate-sym-test
 endef
 
 test-libsystemd-sym.c: \
-       src/libsystemd/libsystemd.sym \
-       src/systemd/sd-bus.h \
-       src/systemd/sd-utf8.h \
-       src/systemd/sd-daemon.h \
-       src/systemd/sd-login.h
+               $(top_builddir)/src/libsystemd/libsystemd.sym \
+               src/systemd/sd-journal.h \
+               src/systemd/sd-daemon.h \
+               src/systemd/sd-login.h \
+               src/systemd/sd-bus.h \
+               src/systemd/sd-utf8.h
        $(generate-sym-test)
 
+test-libudev-sym.c: \
+               src/libudev/libudev.sym \
+               src/udev/udev.h
+       $(generate-sym-test)
+
+test_libsystemd_sym_SOURCES = \
+       test-libsystemd-sym.c
+test_libsystemd_sym_LDADD = \
+       libsystemd.la
+
+test_libudev_sym_SOURCES = \
+       test-libudev-sym.c
+test_libudev_sym_LDADD = \
+       libudev.la
+
+BUILT_SOURCES += \
+       $(test_libsystemd_sym_SOURCES) \
+       $(test_libudev_sym_SOURCES)
+
+tests += \
+       test-libsystemd-sym \
+       test-libudev-sym
+
+if ENABLE_COMPAT_LIBS
 test-libsystemd-daemon-sym.c: \
-       src/compat-libs/libsystemd-daemon.sym \
-       src/systemd/sd-daemon.h
+               src/compat-libs/libsystemd-daemon.sym \
+               src/systemd/sd-daemon.h
        $(generate-sym-test)
 
 test-libsystemd-id128-sym.c: \
-       src/compat-libs/libsystemd-id128.sym \
-       src/systemd/sd-id128.h
+               src/compat-libs/libsystemd-id128.sym \
+               src/systemd/sd-id128.h
        $(generate-sym-test)
 
 test-libsystemd-journal-sym.c: \
-       src/journal/libsystemd-journal.sym \
-       src/systemd/sd-journal.h
+               src/compat-libs/libsystemd-journal.sym \
+               src/systemd/sd-journal.h
        $(generate-sym-test)
 
 test-libsystemd-login-sym.c: \
-       src/compat-libs/libsystemd-login.sym \
-       src/systemd/sd-login.h
+               src/compat-libs/libsystemd-login.sym \
+               src/systemd/sd-login.h
        $(generate-sym-test)
 
-test-libudev-sym.c: \
-       src/libudev/libudev.sym \
-       src/udev/udev.h
-       $(generate-sym-test)
-
-test_libsystemd_sym_SOURCES = \
-       test-libsystemd-sym.c
-test_libsystemd_sym_LDADD = \
-       libsystemd.la
-
 test_libsystemd_daemon_sym_SOURCES = \
        test-libsystemd-daemon-sym.c
 test_libsystemd_daemon_sym_LDADD = \
@@ -4967,28 +5005,14 @@ test_libsystemd_login_sym_SOURCES = \
 test_libsystemd_login_sym_LDADD = \
        libsystemd-login.la
 
-test_libudev_sym_SOURCES = \
-       test-libudev-sym.c
-test_libudev_sym_LDADD = \
-       libudev.la
-
 BUILT_SOURCES += \
-       $(test_libsystemd_sym_SOURCES) \
        $(test_libsystemd_journal_sym_SOURCES) \
-       $(test_libudev_sym_SOURCES)
-
-tests += \
-       test-libsystemd-sym \
-       test-libsystemd-journal-sym \
-       test-libudev-sym
-
-if ENABLE_COMPAT_LIBS
-BUILT_SOURCES += \
        $(test_libsystemd_login_sym_SOURCES) \
        $(test_libsystemd_id128_sym_SOURCES) \
        $(test_libsystemd_daemon_sym_SOURCES)
 
 tests += \
+       test-libsystemd-journal-sym \
        test-libsystemd-login-sym \
        test-libsystemd-id128-sym \
        test-libsystemd-daemon-sym