chiark / gitweb /
catalog,po: update Polish translation
[elogind.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011, 2013, 2014, 2015.
3 # Zbigniew Jędrzejewski-Szmek <zbyszek@in.waw.pl>, 2011.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: systemd\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2015-01-22 15:18+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2015-01-22 15:12+0100\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:1
19 msgid "Send passphrase back to system"
20 msgstr "Wysłanie hasła z powrotem do systemu"
21
22 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:2
23 msgid ""
24 "Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
25 msgstr ""
26 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wysłać podane hasło z powrotem do "
27 "systemu."
28
29 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:3
30 msgid "Manage system services or units"
31 msgstr "Zarządzanie usługami lub jednostkami systemu"
32
33 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:4
34 msgid "Authentication is required to manage system services or units."
35 msgstr ""
36 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać usługami lub jednostkami "
37 "systemu."
38
39 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:5
40 msgid "Manage system service or unit files"
41 msgstr "Zarządzanie plikami usług lub jednostek systemu"
42
43 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:6
44 msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
45 msgstr ""
46 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać plikami usług lub jednostek "
47 "systemu."
48
49 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:7
50 msgid "Reload the systemd state"
51 msgstr "Ponowne wczytanie stanu systemd"
52
53 #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
54 msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
55 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie wczytać stan systemd."
56
57 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
58 msgid "Set host name"
59 msgstr "Ustawienie nazwy komputera"
60
61 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
62 msgid "Authentication is required to set the local host name."
63 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić nazwę lokalnego komputera."
64
65 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
66 msgid "Set static host name"
67 msgstr "Ustawienie statycznej nazwy komputera"
68
69 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
70 msgid ""
71 "Authentication is required to set the statically configured local host name, "
72 "as well as the pretty host name."
73 msgstr ""
74 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić statycznie skonfigurowaną nazwę "
75 "lokalnego komputera, a także jego ładną nazwę."
76
77 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
78 msgid "Set machine information"
79 msgstr "Ustawienie informacji o komputerze"
80
81 #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
82 msgid "Authentication is required to set local machine information."
83 msgstr ""
84 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić informacje o lokalnym komputerze."
85
86 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:1
87 msgid "Download a VM or container image"
88 msgstr "Pobranie obrazu maszyny wirtualnej lub kontenera"
89
90 #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:2
91 msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
92 msgstr ""
93 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby pobrać obraz maszyny wirtualnej lub "
94 "kontenera"
95
96 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
97 msgid "Set system locale"
98 msgstr "Ustawienie lokalizacji systemu"
99
100 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
101 msgid "Authentication is required to set the system locale."
102 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lokalizację systemu."
103
104 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:3
105 msgid "Set system keyboard settings"
106 msgstr "Ustawienie klawiatury systemu"
107
108 #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:4
109 msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
110 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić klawiaturę systemu."
111
112 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:1
113 msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
114 msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymywanie wyłączenia systemu"
115
116 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:2
117 msgid ""
118 "Authentication is required for an application to inhibit system shutdown."
119 msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać wyłączenie systemu."
120
121 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:3
122 msgid "Allow applications to delay system shutdown"
123 msgstr "Zezwolenie programom na opóźnienie wyłączenia systemu"
124
125 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:4
126 msgid "Authentication is required for an application to delay system shutdown."
127 msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby opóźnić wyłączenie systemu."
128
129 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:5
130 msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
131 msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymanie uśpienia systemu"
132
133 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:6
134 msgid "Authentication is required for an application to inhibit system sleep."
135 msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać uśpienie systemu."
136
137 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:7
138 msgid "Allow applications to delay system sleep"
139 msgstr "Zezwolenie programom na opóźnienie uśpienia systemu"
140
141 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:8
142 msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
143 msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby opóźnić uśpienie systemu."
144
145 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:9
146 msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
147 msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymanie automatycznego uśpienia systemu"
148
149 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:10
150 msgid ""
151 "Authentication is required for an application to inhibit automatic system "
152 "suspend."
153 msgstr ""
154 "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać automatyczne uśpienie systemu."
155
156 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:11
157 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
158 msgstr ""
159 "Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza zasilania przez system"
160
161 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:12
162 msgid ""
163 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
164 "the power key."
165 msgstr ""
166 "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza zasilania "
167 "przez system."
168
169 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:13
170 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
171 msgstr ""
172 "Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza uśpienia przez system"
173
174 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:14
175 msgid ""
176 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
177 "the suspend key."
178 msgstr ""
179 "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza uśpienia "
180 "przez system."
181
182 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:15
183 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
184 msgstr ""
185 "Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza hibernacji przez system"
186
187 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:16
188 msgid ""
189 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
190 "the hibernate key."
191 msgstr ""
192 "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza hibernacji "
193 "przez system."
194
195 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:17
196 msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
197 msgstr ""
198 "Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi przełącznika pokrywy przez system"
199
200 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:18
201 msgid ""
202 "Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
203 "the lid switch."
204 msgstr ""
205 "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę przełącznika pokrywy "
206 "przez system."
207
208 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:19
209 msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
210 msgstr "Zezwolenie niezalogowanym użytkownikom na uruchamianie programów"
211
212 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:20
213 msgid "Authentication is required to run programs as a non-logged-in user."
214 msgstr ""
215 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uruchamiać programy jako niezalogowany "
216 "użytkownik."
217
218 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:21
219 msgid "Allow attaching devices to seats"
220 msgstr "Zezwolenie na podłączanie urządzeń do stanowisk"
221
222 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:22
223 msgid "Authentication is required for attaching a device to a seat."
224 msgstr ""
225 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby podłączyć urządzenie do stanowiska."
226
227 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:23
228 msgid "Flush device to seat attachments"
229 msgstr "Usunięcie podłączenia urządzeń do stanowisk"
230
231 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:24
232 msgid ""
233 "Authentication is required for resetting how devices are attached to seats."
234 msgstr ""
235 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie ustawić sposób podłączenia "
236 "urządzeń do stanowisk."
237
238 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:25
239 msgid "Power off the system"
240 msgstr "Wyłączenie systemu"
241
242 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:26
243 msgid "Authentication is required for powering off the system."
244 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system."
245
246 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:27
247 msgid "Power off the system while other users are logged in"
248 msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
249
250 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:28
251 msgid ""
252 "Authentication is required for powering off the system while other users are "
253 "logged in."
254 msgstr ""
255 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system, kiedy są zalogowani "
256 "inni użytkownicy."
257
258 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:29
259 msgid "Power off the system while an application asked to inhibit it"
260 msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"
261
262 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:30
263 msgid ""
264 "Authentication is required for powering off the system while an application "
265 "asked to inhibit it."
266 msgstr ""
267 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system, kiedy program zażądał "
268 "jego wstrzymania."
269
270 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:31
271 msgid "Reboot the system"
272 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu"
273
274 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:32
275 msgid "Authentication is required for rebooting the system."
276 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system."
277
278 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:33
279 msgid "Reboot the system while other users are logged in"
280 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
281
282 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:34
283 msgid ""
284 "Authentication is required for rebooting the system while other users are "
285 "logged in."
286 msgstr ""
287 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system, kiedy są "
288 "zalogowani inni użytkownicy."
289
290 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:35
291 msgid "Reboot the system while an application asked to inhibit it"
292 msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"
293
294 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:36
295 msgid ""
296 "Authentication is required for rebooting the system while an application "
297 "asked to inhibit it."
298 msgstr ""
299 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system, kiedy program "
300 "zażądał jego wstrzymania."
301
302 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:37
303 msgid "Suspend the system"
304 msgstr "Uśpienie systemu"
305
306 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:38
307 msgid "Authentication is required for suspending the system."
308 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system."
309
310 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:39
311 msgid "Suspend the system while other users are logged in"
312 msgstr "Uśpienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
313
314 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:40
315 msgid ""
316 "Authentication is required for suspending the system while other users are "
317 "logged in."
318 msgstr ""
319 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system, kiedy są zalogowani inni "
320 "użytkownicy."
321
322 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:41
323 msgid "Suspend the system while an application asked to inhibit it"
324 msgstr "Uśpienie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"
325
326 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:42
327 msgid ""
328 "Authentication is required for suspending the system while an application "
329 "asked to inhibit it."
330 msgstr ""
331 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system, kiedy program zażądał jego "
332 "wstrzymania."
333
334 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:43
335 msgid "Hibernate the system"
336 msgstr "Hibernacja systemu"
337
338 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:44
339 msgid "Authentication is required for hibernating the system."
340 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system."
341
342 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:45
343 msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
344 msgstr "Hibernacja systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
345
346 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:46
347 msgid ""
348 "Authentication is required for hibernating the system while other users are "
349 "logged in."
350 msgstr ""
351 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy są zalogowani "
352 "inni użytkownicy."
353
354 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:47
355 msgid "Hibernate the system while an application asked to inhibit it"
356 msgstr "Hibernacja systemu, kiedy program zażądał jej wstrzymania"
357
358 #: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:48
359 msgid ""
360 "Authentication is required for hibernating the system while an application "
361 "asked to inhibit it."
362 msgstr ""
363 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy program "
364 "zażądał jej wstrzymania."
365
366 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:1
367 msgid "Log into a local container"
368 msgstr "Logowanie do lokalnego kontenera"
369
370 #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:2
371 msgid "Authentication is required to log into a local container"
372 msgstr ""
373 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zalogować się do lokalnego kontenera"
374
375 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
376 msgid "Set system time"
377 msgstr "Ustawienie czasu systemu"
378
379 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
380 msgid "Authentication is required to set the system time."
381 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić czas systemu."
382
383 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
384 msgid "Set system timezone"
385 msgstr "Ustawienie strefy czasowej systemu"
386
387 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
388 msgid "Authentication is required to set the system timezone."
389 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić strefę czasową systemu."
390
391 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
392 msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
393 msgstr "Ustawienie RTC na lokalną strefę czasową lub strefę UTC"
394
395 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
396 msgid ""
397 "Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
398 "UTC time."
399 msgstr ""
400 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy RTC przechowuje czas "
401 "lokalny lub czas UTC."
402
403 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
404 msgid "Turn network time synchronization on or off"
405 msgstr "Włączenie lub wyłączenie synchronizacji czasu przez sieć"
406
407 #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
408 msgid ""
409 "Authentication is required to control whether network time synchronization "
410 "shall be enabled."
411 msgstr ""
412 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy włączyć synchronizację "
413 "czasu przez sieć."