chiark / gitweb /
i18n: Updated nl.po file
authorFrans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>
Sun, 2 Feb 2020 16:48:50 +0000 (16:48 +0000)
committerIan Jackson <ijackson@chiark.greenend.org.uk>
Sun, 2 Feb 2020 16:49:45 +0000 (16:49 +0000)
Closes: #945356

po/nl.po

index 3f68e86..e5a7ba1 100644 (file)
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -6,10 +6,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: dgit_8.3\n"
+"Project-Id-Version: dgit_9.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2019-09-06 22:47+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-19 20:58+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-11-10 22:17+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #: ../dgit:267
 #, perl-format
@@ -188,10 +188,9 @@ msgstr ""
 "(auto)"
 
 #: ../dgit:971
-#, fuzzy, perl-format
-#| msgid "unknown %s setting `%s'"
+#, perl-format
 msgid "unknown %s `%s'"
-msgstr "onbekende %s dat `%s' instelt"
+msgstr "onbekend %s `%s'"
 
 #: ../dgit:976 ../git-debrebase:1548 ../Debian/Dgit.pm:211
 msgid "internal error"
@@ -218,6 +217,8 @@ msgid ""
 "dgit: quilt mode `%s' (for format `%s') implies split view, but split-view "
 "set to `%s'"
 msgstr ""
+"dgit: quilt modus `%s' (voor indeling `%s') impliceert gesplitste weergave, "
+"maar gesplitste weergave staat ingesteld op `%s'"
 
 #: ../dgit:1168
 msgid "this operation does not support multiple comma-separated suites"
@@ -226,10 +227,10 @@ msgstr ""
 "bewerking niet ondersteund"
 
 #: ../dgit:1236
-#, fuzzy, perl-format
+#, perl-format
 #| msgid "fetch of %s gave HTTP code %s"
 msgid "fetch of %s failed (%s): %s"
-msgstr "een fetch van %s gaf HTTP-code %s"
+msgstr "ophalen (fetch) van %s mislukte (%s): %s"
 
 #: ../dgit:1243
 #, perl-format
@@ -1288,6 +1289,7 @@ msgid ""
 "quilt mode %s does not make sense (or is not supported) with single-debian-"
 "patch"
 msgstr ""
+"quilt modus %s is zinloos (of wordt niet ondersteund) met single-debian-patch"
 
 #: ../dgit:5919
 msgid "converted"
@@ -1336,7 +1338,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "toepassen van de patch-stapel (uit debian/patches/) van uw git-boom op het/"
 "de\n"
-" overeenkomstig(e) tararchie(f)(ven) van de toeleveraar mislukte.\n"
+" overeenkomstig(e) tararchie(f)(ven) van de bovenstroomse toeleveraar "
+"mislukte.\n"
 " Uw broncodeboom en .orig zijn wellicht te inconsistent.\n"
 " dgit can enkel bepaalde soorten anomalieën repareren\n"
 " (afhankelijk van de quilt-modus). Raadpleeg --quilt= in dgit(1).\n"
@@ -1347,24 +1350,24 @@ msgstr "Boom bevat reeds een .pc - zal dit gebruiken en dan verwijderen."
 
 #: ../dgit:6328
 msgid "baredebian quilt fixup: could not find any origs"
-msgstr ""
+msgstr "baredebian quilt reparatie: kon geen origs vinden"
 
 #: ../dgit:6341
 msgid "tarball"
-msgstr ""
+msgstr "tar-archief"
 
 #: ../dgit:6359
 #, perl-format
 msgid "Combine orig tarballs for %s %s"
-msgstr ""
+msgstr " Combineren van orig tar-archieven voor %s %s"
 
 #: ../dgit:6375
 msgid "tarballs"
-msgstr ""
+msgstr "tar-archieven"
 
 #: ../dgit:6389
 msgid "upstream"
-msgstr ""
+msgstr "bovenstrooms"
 
 #: ../dgit:6413
 #, perl-format
@@ -1372,16 +1375,13 @@ msgid "%s: base trees orig=%.20s o+d/p=%.20s"
 msgstr "%s: van de basisbomen zijn orig=%.20s en o+d/p=%.20s"
 
 #: ../dgit:6423
-#, fuzzy, perl-format
-#| msgid ""
-#| "%s: quilt differences: src:  %s orig %s     gitignores:  %s orig %s\n"
-#| "%s: quilt differences:      HEAD %s o+d/p               HEAD %s o+d/p"
+#, perl-format
 msgid ""
 "%s: quilt differences: src:  %s orig %s     gitignores:  %s orig %s\n"
 "%s: quilt differences: %9.00009s %s o+d/p          %9.00009s %s o+d/p"
 msgstr ""
 "%s: quilt-verschillen: src:  %s orig %s     gitignores:  %s orig %s\n"
-"%s: quilt-verschillen:      HEAD %s o+d/p               HEAD %s o+d/p"
+"%s: quilt-verschillen:  %9.00009s %s o+d/p          %9.00009s %s o+d/p"
 
 #: ../dgit:6432
 #, perl-format
@@ -1398,7 +1398,7 @@ msgstr ""
 #: ../dgit:6443
 msgid ""
 "This has only a debian/ directory; you probably want --quilt=bare debian."
-msgstr ""
+msgstr "Dit bevat enkel een map debian/; wellicht wilt u --quilt=bare debian."
 
 #: ../dgit:6447
 msgid "This might be a patches-unapplied branch."
@@ -1488,6 +1488,8 @@ msgid ""
 "quilt mode %s (generally needs untracked upstream files)\n"
 "contradicts clean mode %s (which would delete them)\n"
 msgstr ""
+"quilt modus %s (heeft meestal niet gevolgde bovenstroomse bestanden nodig)\n"
+"is in strijd met clean modus %s (welke deze zou verwijderen)\n"
 
 #: ../dgit:6599
 msgid "tree contains uncommitted files (after running rules clean)"
@@ -1499,30 +1501,27 @@ msgid "clean takes no additional arguments"
 msgstr "met clean kunnen geen extra argumenten opgegeven worden"
 
 #: ../dgit:6632
-#, fuzzy, perl-format
-#| msgid "-p specified %s but changelog specified %s"
+#, perl-format
 msgid "-p specified package %s, but changelog says %s"
-msgstr "-p gaf %s op, maar het changelog-bestand vermeldde %s"
+msgstr "-p specificeerde pakket %s, maar het changelog-bestand vermeldt %s"
 
 #: ../dgit:6642
-#, fuzzy
-#| msgid "dgit: --include-dirty is not supported in split view quilt mode"
 msgid ""
 "dgit: --include-dirty is not supported with split view (including with view-"
 "splitting quilt modes)"
 msgstr ""
-"dgit: --include-dirty wordt niet ondersteund in de quilt-modus gesplitste "
-"weergave"
+"dgit: --include-dirty wordt niet ondersteund bij gesplitste weergave (met "
+"inbegrip van quilt-modi welke de weergave splitsen)"
 
 #: ../dgit:6651
-#, fuzzy, perl-format
+#, perl-format
 #| msgid "dgit: import-dsc: %s"
 msgid "dgit: --quilt=%s, %s"
-msgstr "dgit: import-dsc: %s"
+msgstr "dgit: --quilt=%s, %s"
 
 #: ../dgit:6655
 msgid "dgit: --upstream-commitish only makes sense with --quilt=baredebian"
-msgstr ""
+msgstr "dgit: --upstream-commitish is enkel zinvol met --quilt=baredebian"
 
 #: ../dgit:6690
 #, perl-format
@@ -1538,6 +1537,8 @@ msgstr "zou %s verwijderen"
 #, perl-format
 msgid "warning: dgit option %s must be passed before %s on dgit command line\n"
 msgstr ""
+"waarschuwing: aan de commandoregel van dgit moet de optie %s van dgit "
+"opgegeven worden voor %s\n"
 
 #: ../dgit:6717
 #, perl-format
@@ -1546,6 +1547,9 @@ msgid ""
 "on the dgit command line, so that it is seen by dgit and not simply passed "
 "to %s\n"
 msgstr ""
+"waarschuwing: op de commandoregel van dgit moet optie %s wellicht meegegeven "
+"worden aan dgit voor het sub-commando %s, zodat het door dgit gezien wordt "
+"en niet enkel meegegeven wordt aan %s\n"
 
 #: ../dgit:6743
 msgid "archive query failed (queried because --since-version not specified)"
@@ -2094,7 +2098,8 @@ msgstr "is een externe vastlegging (origin commit)"
 
 #: ../git-debrebase:928
 msgid "upstream files differ from left parent"
-msgstr "bestanden van de toeleveraar verschillen van de linkerouder"
+msgstr ""
+"bestanden van de bovenstroomse toeleveraar verschillen van de linkerouder"
 
 #: ../git-debrebase:930
 msgid "debian/ differs from right parent"
@@ -2142,7 +2147,9 @@ msgstr "tak heeft wasbeurt (laundering) nodig (voer git-debrebase uit): %s"
 #: ../git-debrebase:1109
 #, perl-format
 msgid "packaging change (%s) follows upstream change"
-msgstr "wijziging (%s) bij het verpakken volgt de wijziging van de toeleveraar"
+msgstr ""
+"wijziging (%s) bij het verpakken volgt de wijziging van de bovenstroomse "
+"toeleveraar"
 
 #: ../git-debrebase:1110
 #, perl-format
@@ -2151,7 +2158,7 @@ msgstr " (bijv. %s)"
 
 #: ../git-debrebase:1116
 msgid "found mixed upstream/packaging commit"
-msgstr "gemengde toeleveraar/pakket-vastlegging aangetroffen"
+msgstr "gemengde toeleveraars-/verpakkings-vastlegging aangetroffen"
 
 #: ../git-debrebase:1117 ../git-debrebase:1125 ../git-debrebase:1130
 #: ../git-debrebase:1135 ../git-debrebase:1141 ../git-debrebase:1149
@@ -2306,11 +2313,11 @@ msgstr "fout versienummer `%s'"
 #: ../git-debrebase:1988
 #, perl-format
 msgid "upstream piece `%s'"
-msgstr "toeleveraarsstuk `%s'"
+msgstr "bovenstrooms stuk `%s'"
 
 #: ../git-debrebase:1989
 msgid "upstream (main piece"
-msgstr "van de toeleveraar (belangrijkste stuk"
+msgstr "van de bovenstroomse toeleveraar (belangrijkste stuk"
 
 #: ../git-debrebase:2009
 msgid "for each EXTRA-UPS-NAME need EXTRA-UPS-COMMITISH"
@@ -2320,7 +2327,7 @@ msgstr "voor elke EXTRA-TOEL-NAAM is een EXTRA-TOEL-COMMITISH nodig"
 msgid "old anchor is recognised due to --anchor, cannot check upstream"
 msgstr ""
 "oud anker werd herkend omwille van --anchor, kan niet controleren bij "
-"toeleveraar"
+"bovenstroomse toeleveraar"
 
 #: ../git-debrebase:2043
 #, perl-format
@@ -2328,16 +2335,16 @@ msgid ""
 "previous upstream combine %s mentions %d pieces (each implying one parent) "
 "but has %d parents (one per piece plus maybe a previous combine)"
 msgstr ""
-"vorige toeleveraarscombinatie (upstream combine) %s vermeldt %d stukken "
+"vorige bovenstroom-bijeenvoeging (upstream combine) %s vermeldt %d stukken "
 "(hetgeen voor elk ervan één ouder impliceert) maar heeft %d ouders (één per "
-"stuk plus misschien een eerdere combinatie)"
+"stuk plus misschien een eerdere bijeenvoeging)"
 
 #: ../git-debrebase:2052
 #, perl-format
 msgid "previous upstream combine %s first piece is not `.'"
 msgstr ""
-"eerste stuk van vorige toeleveraarscombinatie (upstream combine) %s is niet "
-"`.'"
+"eerste stuk van vorige bovenstroom-bijeenvoeging (upstream combine) %s is "
+"niet `.'"
 
 #: ../git-debrebase:2065
 #, perl-format
@@ -2345,18 +2352,18 @@ msgid ""
 "previous upstream %s is from git-debrebase but not an `upstream-combine' "
 "commit"
 msgstr ""
-"vorige toeleveraarsvastlegging %s is van git-debrebase maar geen `upstream-"
-"combine'-vastlegging"
+"vorige bovenstroomse %s is van git-debrebase maar geen `upstream-combine'-"
+"vastlegging"
 
 #: ../git-debrebase:2076
 #, perl-format
 msgid "introducing upstream piece `%s'"
-msgstr "toeleveraarsstuk `%s' wordt ingevoerd"
+msgstr "bovenstrooms stuk `%s' wordt ingevoerd"
 
 #: ../git-debrebase:2079
 #, perl-format
 msgid "dropping upstream piece `%s'"
-msgstr "toeleveraarsstuk `%s' wordt weggelaten"
+msgstr "bovenstrooms stuk `%s' wordt weggelaten"
 
 #: ../git-debrebase:2082
 #, perl-format
@@ -2494,7 +2501,8 @@ msgstr "voorop op debrebase-last; dit wordt reeds beheerd door git-debrebase!"
 #: ../git-debrebase:2475
 msgid "want only 1 optional argument, the upstream git commitish"
 msgstr ""
-"wil slechts 1 facultatief argument, de git commitish van de toeleveraar"
+"wil slechts 1 facultatief argument, de git commitish van de bovenstroomse "
+"toeleveraar"
 
 #: ../git-debrebase:2480
 msgid "missing Version from changelog\n"
@@ -2508,7 +2516,7 @@ msgid ""
 "  git diff %s HEAD -- :!/debian :/\n"
 msgstr ""
 "upstream (%s) en HEAD zijn niet\n"
-"identiek in de toeleveraarsbestanden. Zie diffstat hierboven, of voer dit "
+"identiek in de bovenstroomse bestanden. Zie diffstat hierboven, of voer dit "
 "commando uit:\n"
 "  git diff %s HEAD -- :!/debian :/\n"
 
@@ -2524,8 +2532,8 @@ msgid ""
 "files - are you sure this is a gbp (patches-unapplied) branch?"
 msgstr ""
 "de geschiedenis tussen upstream (%s) en HEAD bevat rechtstreekse wijzigingen "
-"aan toeleveraarsbestanden - bent u zeker dat dit een gbp-tak (patches-"
-"unapplied)(geen toepassing van patches) is?"
+"aan bovenstroomse bestanden - bent u zeker dat dit een gbp-tak (patches-"
+"unapplied) (geen toepassing van patches) is?"
 
 #: ../git-debrebase:2513
 #, perl-format
@@ -2594,12 +2602,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "%s: omgezet naar de indeling voor een tak van git-buildpackage\n"
 "%s: WAARSCHUWING: voer \"git-debrebase\" nu niet meer uit\n"
-"%s: WAARSCHUWING: dat doen zou alle toeleveraarspatches doen wegvallen!\n"
+"%s: WAARSCHUWING: dat doen zou alle bovenstroomse patches doen wegvallen!\n"
 
 #: ../git-debrebase:2657
 msgid "takes 1 optional argument, the upstream commitish"
 msgstr ""
-"heeft 1 facultatief argument, de toeleveraar-commitish (upstream commitish)"
+"heeft 1 facultatief argument, de bovenstroomse commitish (upstream commitish)"
 
 #: ../git-debrebase:2665
 #, perl-format
@@ -2625,7 +2633,7 @@ msgstr "Tak is reeds in git-debrebase-indeling."
 msgid "Considering possible commits corresponding to upstream:\n"
 msgstr ""
 "Bezig vastleggingen na te gaan die mogelijk overeenkomen met die van de "
-"toeleveraar:\n"
+"bovenstroomse toeleveraar:\n"
 
 #: ../git-debrebase:2702
 #, perl-format
@@ -2656,7 +2664,7 @@ msgstr " orig: geen geschikte origs gevonden (gezocht naar %s in %s)\n"
 msgid "Evaluating possible commits corresponding to upstream:\n"
 msgstr ""
 "Bezig vastleggingen te evalueren die mogelijk overeenkomen met die van de "
-"toeleveraar:\n"
+"bovenstroomse toeleveraar:\n"
 
 #: ../git-debrebase:2800
 #, perl-format
@@ -2674,9 +2682,10 @@ msgid ""
 "Rerun adding --diagnose after convert-from-dgit-view, or pass a\n"
 "upstream commmit explicitly or provide suitable origs.\n"
 msgstr ""
-"Kon geen geschikte vastlegging van de toeleveraar vinden of construeren.\n"
+"Kon geen geschikte vastlegging van de bovenstroomse toeleveraar vinden of "
+"construeren.\n"
 "Voer convert-from-dgit-view opnieuw uit met toevoeging van --diagnose,\n"
-"of geef expliciet een vastlegging van de toeleveraar op,\n"
+"of geef expliciet een vastlegging van de bovenstroomse toeleveraar op,\n"
 "of bezorg geschikte origs.\n"
 
 #: ../git-debrebase:2829
@@ -2793,10 +2802,8 @@ msgid "working tree is dirty (does not match HEAD)"
 msgstr "werkboom is bevuild (komt niet overeen met HEAD)"
 
 #: ../Debian/Dgit.pm:649
-#, fuzzy
-#| msgid "found mixed upstream/packaging commit"
 msgid "using specified upstream commitish"
-msgstr "gemengde toeleveraar/pakket-vastlegging aangetroffen"
+msgstr "opgegeven bovenstroomse commitish wordt gebruikt"
 
 #: ../Debian/Dgit.pm:655
 #, perl-format
@@ -2805,14 +2812,14 @@ msgid ""
 " (Tried these tags: %s)\n"
 " Check version, and specify upstream commitish explicitly."
 msgstr ""
-"Kon geen passende toeleveraar-commitish bepalen.\n"
+"Kon geen passende bovenstroomse commitish bepalen.\n"
 " (Probeerde deze tags: %s)\n"
-" Controleer versie en geef toeleveraar-commitish expliciet op."
+" Controleer versie en geef bovenstroomse commitish expliciet op."
 
 #: ../Debian/Dgit.pm:661 ../Debian/Dgit.pm:663
 #, perl-format
 msgid "using upstream from git tag %s"
-msgstr ""
+msgstr "bovenstroom van git tag %s wordt gebruikt"
 
 #: ../Debian/Dgit.pm:769
 msgid "detached HEAD"
@@ -2874,398 +2881,3 @@ msgstr "mkdir van een speelplaats %s mislukte: %s"
 #, perl-format
 msgid "failed to mkdir the playground %s: %s"
 msgstr "mkdir van de speelplaats %s mislukte: %s"
-
-#~ msgid "failed to fetch %s: %s"
-#~ msgstr "ophalen (fetch) van %s mislukt: %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "config requested specific TLS key but do not know how to get curl to use "
-#~ "exactly that EE key (%s)"
-#~ msgstr ""
-#~ "de configuratie vereiste een specifieke TLS-sleutel, maar weet niet hoe "
-#~ "curl ertoe te brengen exact die EE-sleutel (%s) te gebruiken"
-
-#~ msgid "curl failed to print 3-digit HTTP code"
-#~ msgstr "curl slaagde niet in het weergeven van een 3-cijferige HTTP-code"
-
-#~ msgid "unexpected results from git check query - "
-#~ msgstr "het verzoek git check leverde onverwachte resultaten op - "
-
-#~ msgid "exec curl: %s\n"
-#~ msgstr "exec curl: %s\n"
-
-#~ msgid "Import %s"
-#~ msgstr "Importeren van %s"
-
-#~ msgid "Record %s (%s) in archive suite %s\n"
-#~ msgstr "Gegeven %s (%s) uit archiefsuite %s\n"
-
-#~ msgid "Not updating %s from %s to %s.\n"
-#~ msgstr "%s wordt niet opgewaardeerd van %s naar %s.\n"
-
-#~ msgid "%s: NO git hash"
-#~ msgstr "%s: GEEN hash van git"
-
-#~ msgid "%s: specified git info (%s)"
-#~ msgstr "%s: git info werd opgegeven (%s)"
-
-#~ msgid "%s: specified git hash"
-#~ msgstr "%s: git hash werd opgegeven"
-
-#~ msgid "%s: invalid Dgit info"
-#~ msgstr "%s: ongeldige Dgit info"
-
-#~ msgid "%s release %s for %s (%s) [dgit]\n"
-#~ msgstr "%s release %s voor %s (%s) [dgit]\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s release %s for %s (%s)\n"
-#~ "(maintainer view tag generated by dgit --quilt=%s)\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s release %s voor %s (%s)\n"
-#~ "(tag 'maintainer view' gegenereerd door dgit --quilt=%s)\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Push failed, while checking state of the archive.\n"
-#~ "You can retry the push, after fixing the problem, if you like.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Push mislukte tijdens het nagaan van de toestand van het archief.\n"
-#~ "Indien u wenst, kunt u de push opnieuw proberen, na het oplossen van het "
-#~ "probleem.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "package appears to be new in this suite; if this is intentional, use --new"
-#~ msgstr ""
-#~ "het pakket lijkt in deze suite nieuw te zijn; als dit ook de bedoeling "
-#~ "is, gebruik dan --new"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Push failed, while preparing your push.\n"
-#~ "You can retry the push, after fixing the problem, if you like.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Push mislukte tijdens het voorbereiden van uw push.\n"
-#~ "Indien u wenst, kunt u de push opnieuw proberen, na het oplossen van het "
-#~ "probleem.\n"
-
-#~ msgid "looked for .dsc %s, but %s; maybe you forgot to build"
-#~ msgstr "zocht naar .dsc %s, maar %s; misschien vergat u te bouwen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Branch is managed by git-debrebase (%s\n"
-#~ "exists), but quilt mode (%s) implies a split view.\n"
-#~ "Pass the right --quilt option or adjust your git config.\n"
-#~ "Or, maybe, run git-debrebase forget-was-ever-debrebase.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tak wordt beheerd door git-debrebase (%s\n"
-#~ "bestaat), maar de quilt-modus (%s) impliceert een gesplitste weergave.\n"
-#~ "Gebruik de juiste --quilt-optie of pas uw git config aan.\n"
-#~ "Of voer misschien git-debrebase forget-was-ever-debrebase uit.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "--quilt=%s but no cached dgit view:\n"
-#~ " perhaps HEAD changed since dgit build[-source] ?"
-#~ msgstr ""
-#~ "--quilt=%s maar geen gecachete dgit-weergave:\n"
-#~ " werd HEAD misschien gewijzigd sinds dgit build[-source]?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "dgit push: HEAD is not a descendant of the archive's version.\n"
-#~ "To overwrite the archive's contents, pass --overwrite[=VERSION].\n"
-#~ "To rewind history, if permitted by the archive, use --deliberately-not-"
-#~ "fast-forward."
-#~ msgstr ""
-#~ "dgit push: HEAD is geen afstammeling van de versie van het archief.\n"
-#~ "Om de inhoud van het archief te overschrijven, geeft u de opdracht --"
-#~ "overwrite[=VERSIE].\n"
-#~ "Om de geschiedenis terug te spoelen, als het archief dat toestaat, "
-#~ "gebruikt u --deliberately-not-fast-forward."
-
-#~ msgid "checking that %s corresponds to HEAD"
-#~ msgstr "bezig na te gaan dat %s overeenkomt met HEAD"
-
-#~ msgid "HEAD specifies a different tree to %s:\n"
-#~ msgstr "HEAD geeft een andere boom op aan %s:\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "There is a problem with your source tree (see dgit(7) for some hints).\n"
-#~ "To see a full diff, run git diff %s %s\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Er is een probleem met uw broncodeboom (zie dgit(7) voor suggesties).\n"
-#~ "Om alle verschillen te zien, gebruikt u git diff %s %s\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Perhaps you forgot to build.  Or perhaps there is a problem with your\n"
-#~ " source tree (see dgit(7) for some hints).  To see a full diff, run\n"
-#~ "   git diff %s %s\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Misschien vergat u te bouwen (build). Of er is misschien een probleem "
-#~ "met\n"
-#~ " uw broncodeboom (zie dgit(7) voor suggesties). Om alle verschillen te "
-#~ "zien,\n"
-#~ " gebruikt u git diff %s %s\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "failed to find unique changes file (looked for %s in %s); perhaps you "
-#~ "need to use dgit -C"
-#~ msgstr ""
-#~ "kon geen uniek changes-bestand vinden (zocht naar %s in %s); misschien "
-#~ "moet u dgit -C gebruiken"
-
-#~ msgid "uploading binaries, although distro policy is source only"
-#~ msgstr ""
-#~ "bezig met uploaden van binaire pakketten, hoewel het beleid van de "
-#~ "distributie uitsluitend broncode (source only) voorschrijft"
-
-#~ msgid "source-only upload, although distro policy requires .debs"
-#~ msgstr ""
-#~ "upload van uitsluitend broncode (source-only), hoewel het beleid van de "
-#~ "distributie .deb's vereist"
-
-#~ msgid ""
-#~ "source-only upload, even though package is entirely NEW\n"
-#~ "(this is contrary to policy in %s)"
-#~ msgstr ""
-#~ "upload van uitsluitend broncode (source-only), hoewel pakket volledig "
-#~ "NIEUW is\n"
-#~ "(dit is in tegenspraak met de beleidsrichtlijnen in %s)"
-
-#~ msgid "unknown source-only-uploads policy `%s'"
-#~ msgstr "onbekende source-only-uploads beleidsrichtlijn `%s'"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Push failed, while signing the tag.\n"
-#~ "You can retry the push, after fixing the problem, if you like.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Push mislukte tijdens het ondertekenen van de tag.\n"
-#~ "Indien u dit wenst, kunt u de push opnieuw proberen na het oplossen van "
-#~ "het probleem.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Push failed, *after* signing the tag.\n"
-#~ "If you want to try again, you should use a new version number.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Push mislukte *na* het ondertekenen van de tag.\n"
-#~ "Indien u opnieuw wenst te proberen, moet u een nieuw versienummer "
-#~ "gebruiken.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Push failed, while updating the remote git repository - see messages "
-#~ "above.\n"
-#~ "If you want to try again, you should use a new version number.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Push mislukte tijdens het bijwerken van de externe git-opslagplaats - zie "
-#~ "de meldingen hierboven.\n"
-#~ "Indien u opnieuw wenst te proberen, moet u een nieuw versienummer "
-#~ "gebruiken.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Push failed, while obtaining signatures on the .changes and .dsc.\n"
-#~ "If it was just that the signature failed, you may try again by using\n"
-#~ "debsign by hand to sign the changes file (see the command dgit tried,\n"
-#~ "above), and then dput that changes file to complete the upload.\n"
-#~ "If you need to change the package, you must use a new version number.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Push mislukte bij het verkrijgen van de ondertekening van .changes en ."
-#~ "dsc.\n"
-#~ "Indien het louter een mislukte ondertekening betreft, kunt u opnieuw "
-#~ "proberen\n"
-#~ "door handmatig het changes-bestand te ondertekenen met debsign (zie "
-#~ "hierboven\n"
-#~ "welk commando dgit gebruikte) en vervolgens het changes-bestand te "
-#~ "uploaden\n"
-#~ "met dput om zo de upload te vervolledigen.\n"
-#~ "Indien u het pakket moet aanpassen, moet u een nieuw versienummer "
-#~ "gebruiken.\n"
-
-#~ msgid "pushed and uploaded %s"
-#~ msgstr "%s gepusht en geüpload"
-
-#~ msgid "-p is not allowed with clone; specify as argument instead"
-#~ msgstr ""
-#~ "-p mag niet met clone gebruikt worden; geef het in de plaats daarvan op "
-#~ "als argument"
-
-#~ msgid "incorrect arguments to dgit clone"
-#~ msgstr "incorrecte argumenten voor dgit clone"
-
-#~ msgid "remove %s: %s\n"
-#~ msgstr "verwijder %s: %s\n"
-
-#~ msgid "check whether to remove %s: %s\n"
-#~ msgstr "controleer of %s moet verwijderd worden: %s\n"
-
-#~ msgid "incorrect arguments to dgit fetch or dgit pull"
-#~ msgstr "incorrecte argumenten voor dgit fetch of dgit pull"
-
-#~ msgid "dgit pull not yet supported in split view mode (--quilt=%s)\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "dgit pull wordt in gesplitste weergavemodus (--quilt=%s) nog niet "
-#~ "ondersteund\n"
-
-#~ msgid "dgit checkout needs a suite argument"
-#~ msgstr "dgit checkout heeft een suite nodig als argument"
-
-#~ msgid "setting up vcs-git: %s\n"
-#~ msgstr "bezig met opzetten van vcs-git: %s\n"
-
-#~ msgid "vcs git already configured: %s\n"
-#~ msgstr "vcs git is reeds geconfigureerd: %s\n"
-
-#~ msgid "changing vcs-git url to: %s\n"
-#~ msgstr "url van vcs-git wordt veranderd naar: %s\n"
-
-#~ msgid "fetching (%s)\n"
-#~ msgstr "bezig met ophalen (%s)\n"
-
-#~ msgid "incorrect arguments to dgit %s"
-#~ msgstr "incorrecte argumenten voor dgit %s"
-
-#~ msgid "dgit %s: changelog specifies %s (%s) but command line specifies %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "dgit %s: het changelog-bestand vermeldt %s (%s), maar op de commandoregel "
-#~ "wordt %s opgegeven"
-
-#~ msgid ""
-#~ "build host has dgit rpush protocol versions %s but invocation host has %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "de protocolversies van dgit rpush op de bouwcomputer zijn %s, maar die "
-#~ "van de aanroepende computer zijn %s"
-
-#~ msgid "create %s: %s"
-#~ msgstr "maak %s aan: %s"
-
-#~ msgid "build host child failed: %s"
-#~ msgstr "dochterproces op de bouwcomputer faalde: %s"
-
-#~ msgid "all done\n"
-#~ msgstr "alles klaar\n"
-
-#~ msgid "file %s (%s) twice"
-#~ msgstr "bestand %s (%s) tweemaal"
-
-#~ msgid "bad param spec"
-#~ msgstr "slechte parameter-spec"
-
-#~ msgid "bad previously spec"
-#~ msgstr "slechte vroegere spec"
-
-#~ msgid ""
-#~ "rpush negotiated protocol version %s which does not support quilt mode %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "de onderhandeling van rpush leverde protocolversie %s op, welke quilt-"
-#~ "modus %s niet ondersteunt"
-
-#~ msgid "buildinfo mismatch in field %s"
-#~ msgstr "buildinfo-incongruentie in veld %s"
-
-#~ msgid "buildinfo contains forbidden field %s"
-#~ msgstr "buildinfo bevat ongeoorloofd veld %s"
-
-#~ msgid "remote changes file"
-#~ msgstr "extern changes-bestand"
-
-#~ msgid "not a plain file or symlink\n"
-#~ msgstr "geen echt bestand of symbolische koppeling\n"
-
-#~ msgid "mode or type changed\n"
-#~ msgstr "modus of type gewijzigd\n"
-
-#~ msgid "modified symlink\n"
-#~ msgstr "symbolische koppeling gewijzigd\n"
-
-#~ msgid "deletion of symlink\n"
-#~ msgstr "verwijdering van symbolische koppeling\n"
-
-#~ msgid "creation with non-default mode\n"
-#~ msgstr "creatie met een niet-standaard modus\n"
-
-#~ msgid "dgit view: changes are required..."
-#~ msgstr "dgit-weergave: er zijn wijzigingen vereist..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "For full diff showing the problem(s), type:\n"
-#~ " %s\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Voor een volledige diff die het/de probl(e)em(en) laat zien, typt u:\n"
-#~ " %s\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "--quilt=%s specified, implying patches-unapplied git tree\n"
-#~ " but git tree differs from orig in upstream files."
-#~ msgstr ""
-#~ "--quilt=%s opgegeven, hetgeen een patches-unapplied git tree impliceert\n"
-#~ " (een git-boom zonder dat de patches toegepast worden)\n"
-#~ " maar de git-boom verschilt van orig in de toeleveraarsbestanden."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ " ... debian/patches is missing; perhaps this is a patch queue branch?"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ " ... debian/patches ontbreekt; is dit misschien een tak met een patch-"
-#~ "wachtrij?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "--quilt=%s specified, implying patches-applied git tree\n"
-#~ " but git tree differs from result of applying debian/patches to upstream\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "--quilt=%s opgegeven, hetgeen een patches-applied git tree impliceert\n"
-#~ " (een git-boom met toegepaste patches)\n"
-#~ " maar de git-boom verschilt van het resultaat van het toepassen van\n"
-#~ " debian/patches op de broncode van de toeleveraar.\n"
-
-#~ msgid "dgit view: creating patches-applied version using gbp pq"
-#~ msgstr ""
-#~ "dgit-weergave: met gbp pq wordt een versie met toegepaste patches gemaakt"
-
-#~ msgid ""
-#~ "--quilt=%s specified, implying that HEAD is for use with a\n"
-#~ " tool which does not create patches for changes to upstream\n"
-#~ " .gitignores: but, such patches exist in debian/patches.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "--quilt=%s werd opgegeven, hetgeen inhoudt dat HEAD bedoeld is om "
-#~ "gebruikt\n"
-#~ " te worden met een hulpmiddel dat geen patches maakt om .gitignores van "
-#~ "de\n"
-#~ " toeleveraar te wijzigen: maar debian/patches heeft wel dergelijke "
-#~ "patches.\n"
-
-#~ msgid "dgit view: creating patch to represent .gitignore changes"
-#~ msgstr ""
-#~ "dgit-weergave: een patch wordt gemaakt om de wijzigingen aan .gitignore "
-#~ "te representeren"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s already exists; but want to create it to record .gitignore changes"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s bestaat reeds; maar wil het aanmaken om de wijzigingen aan .gitignore "
-#~ "op te tekenen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Subject: Update .gitignore from Debian packaging branch\n"
-#~ "\n"
-#~ "The Debian packaging git branch contains these updates to the upstream\n"
-#~ ".gitignore file(s).  This patch is autogenerated, to provide these\n"
-#~ "updates to users of the official Debian archive view of the package.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Onderwerp: Bijwerken van .gitignore vanuit de Debian pakketbouw-tak\n"
-#~ "\n"
-#~ "De git-tak met het Debian pakket bevat deze bijwerkingen aan het/de\n"
-#~ ".gitignore-bestand(en) van de toeleveraar. Deze patch werd automatisch\n"
-#~ "gegenereerd om deze updates ter beschikking te stellen van gebruikers "
-#~ "van\n"
-#~ "de weergave van het pakket uit het officiële Debian-archief.\n"
-
-#~ msgid "Commit patch to update .gitignore\n"
-#~ msgstr "Commit (vastleggen) van patch om .gitignore bij te werken\n"
-
-#~ msgid "-p is not allowed with dgit %s"
-#~ msgstr "-p is niet toegestaan met dgit %s"
-
-#~ msgid "unknown clean-mode `%s'"
-#~ msgstr "onbekende clean-modus `%s'"
-
-#~ msgid "import %s requires .../%s, but it does not exist"
-#~ msgstr "importeren van %s vereist .../%s, maar dit bestaat niet"