chiark / gitweb /
Build fixes.
[userv.git] / COPYING
1997-08-24 ianInitial CVS checkin.