chiark / gitweb /
Bump version no.
[userv.git] / COPYING
1997-08-24 ianInitial CVS checkin.