chiark / gitweb /
generic build fixes
[userv-utils.git] / settings.make
2010-05-22 Ian Jacksongeneric build fixes
2010-05-22 Ian JacksonChanges to make it appear to work on chiark
2003-07-06 ian*** empty log message ***
2003-07-06 ian*** empty log message ***