chiark / gitweb /
fix gitk reflinecolor
[ian-dotfiles.git] / templates / gitk.in
2016-08-29 Ian Jacksonfix gitk reflinecolor
2016-06-13 Ian JacksonPseudo-merge of mariner/msriner
2016-06-13 Ian Jacksongitk sane geometry
2016-06-10 Ian Jacksongitk: remove crappy fonts
2016-06-10 Ian Jacksongitk: light on dark
2016-06-10 Ian Jacksongitk: generate differnt fonts on zealot
2016-06-10 Ian Jacksontemplates/gitk.in: converging: remove geometry
2016-06-10 Ian Jacksongitk template, from mariner