chiark / gitweb /
agent: Avoid scheduled checks on socket when inotify is working.
[gnupg2.git] / agent / gpg-agent.c
2017-01-03 Daniel Kahn Gillmoragent: Avoid scheduled checks on socket when inotify...
2017-01-03 Daniel Kahn Gillmoragent: Avoid tight timer tick when possible.
2017-01-03 Daniel Kahn Gillmoragent: Allow threads to interrupt main select loop...
2017-01-03 Daniel Kahn Gillmoragent: Create framework of scheduled timers.
2017-01-03 Daniel Kahn GillmorAvoid simple memory dumps via ptrace
2017-01-03 Daniel Kahn Gillmorgnupg2 (2.1.17-3) unstable; urgency=medium
2016-12-24 Daniel Kahn GillmorImport gnupg2_2.1.17.orig.tar.bz2