chiark / gitweb /
changelog: Document -t option
[chiark-utils.git] / cprogs / cgi-fcgi-test
2016-04-25 Ian Jacksoncgi-fcgi-interp: Fix logger buffer-handling bugs.
2016-03-29 Ian Jacksoncgi-fcgi-interp: test script prints pids etc.
2016-03-29 Ian Jacksoncgi-fcgi-interp: Test program does more useful things
2016-03-29 Ian Jacksoncgi-fcgi-interp: wip test program